WAutoSync

Bu eğitim programı, parça üretim onay süreçlerini iyileştirmenizi, VDA standartlarına göre süreç denetimleri yapmanızı ve katmanlı süreç denetimleri ve daha fazlası konusunda beceri kazanmanızı sağlayacaktır. Ayrıca, garanti yönetimi, kalite maliyet optimizasyonu, tedarik zinciri performans ölçümü ve iş sürekliliği planlaması konularında becerilerinizi geliştirecek ve otomotiv sektöründeki rekabet avantajınızı güçlendirecektir.

Fiyat için bize ulaşın

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcıların IATF 16949 standardı ile ilgili olarak VDA 2 Parça Üretim Onayı (Part Production Approval, PPA) sürecini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları PPA sürecini etkin bir şekilde yönetmek ve yürütmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı, parçaların otomotiv endüstrisinin kalite gereksinimlerini karşılamasını  sağlamayı ve IATF 16949 kalite yönetim sisteminin genel başarısına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Parça üretimi ve onayında görev alan kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Üretim süreçlerinden sorumlu süreç mühendisleri ve yöneticileri
 • IATF 16949 standartlarını karşılamayı hedefleyen tedarikçiler ve üreticiler
 • Otomotiv sektöründe parça onayı veya kalite güvence sürecine dahil olan herkes

Kurs İçeriği:

 1. VDA 2 PPA ve IATF 16949'a giriş:
  • VDA 2 PPA sürecine genel bakış ve otomotiv endüstrisindeki önemi
  • PPA'nın IATF 16949 kalite yönetim sistemine nasıl uyduğunun anlaşılması
 2. PPA Gerekliliklerini Anlama:
  • PPA gerekliliklerinin ve IATF 16949 ile nasıl uyumlu olduklarının ayrıntılı açıklaması
  • Parça kalitesi ve uyumluluğunun sağlanmasında PPA'nın rolü
 3. PPA için planlama:
  • PPA süreci için planlama ve hazırlık stratejileri
  • Başarılı parça onayı için kritik unsurların ve gereksinimlerin belirlenmesi
 4. Dokümantasyon ve Kayıt Tutma:
  • PPA için dokümantasyon gerekliliklerinin anlaşılması
  • Kayıtların tutulması ve izlenebilirliğin sağlanması için en iyi uygulamalar
 5. PPA Sürecinin Yürütülmesi:
  • İlk numune incelemesi, test ve değerlendirme de dahil olmak üzere PPA sürecinin yürütülmesine ilişkin adım adım rehberlik
  • Parça uygunluğunu değerlendirme ve belgeleme teknikleri
 6. Uygunsuzlukların Yönetilmesi:
  • PPA sürecinde uygunsuzlukların belirlenmesi ve ele alınmasına yönelik stratejiler
  • Düzeltici faaliyetlerin uygulanması ve yeniden değerlendirme
 7. Tedarikçi Katılımı ve İletişim:
  • PPA sürecinde tedarikçilerle etkin iletişim ve işbirliğinin sağlanması
  • Tedarikçilerle ilgili sorunları yönetmek ve tedarikçilerin uyumluluğunu sağlamak
 8. Sürekli İyileştirme ve Geri Bildirim:
  • Sürekli iyileştirme için PPA sürecinden elde edilen geri bildirim ve verilerin kullanılması
  • Öğrenilen derslerin gelecekteki parça üretim ve onay döngülerine dahil edilmesi
 9. Denetimler ve Değerlendirmeler için Hazırlık:
  • IATF 16949 denetimleri sırasında PPA sürecinin nasıl değerlendirileceğinin anlaşılması
  • Denetimlere hazırlanmak ve PPA gerekliliklerine uygunluğu göstermek
 10. Vaka Çalışmaları ve Pratik Örnekler:
  • IATF 16949 sertifikalı şirketlerde başarılı PPA süreçlerine ilişkin gerçek dünya örnekleri
  • Sık karşılaşılan zorlukların ve bunların üstesinden nasıl gelineceğinin tartışılması

Kursun Avantajları:

 • Derinlemesine PPA Bilgisi: VDA 2 Parça Üretim Onayı süreci ve gereklilikleri hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Geliştirilmiş Kalite Güvencesi: Parça kalitesini ve uyumluluğunu sağlamak için PPA'yı nasıl etkin bir şekilde yöneteceğinizi ve yürüteceğinizi öğrenin.
 • Denetim Hazırlığı: PPA sürecinin nasıl değerlendirildiğini anlayarak IATF 16949 denetimlerine hazırlanın.
 • Geliştirilmiş Tedarikçi Yönetimi: PPA sürecinde etkin tedarikçi katılımı ve iletişimi için stratejiler geliştirin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı bağlamında VDA 2 PPA - Parça Üretim Onayı kursunu tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, özellikle IATF 16949 sertifikasyonunu hedefleyen veya sürdüren otomotiv endüstrisinde parça üretimi, onayı ve kalite güvencesi ile ilgilenen profesyoneller için gereklidir. Eğitim, VDA 2 PPA sürecinin ve bu sürecin parça kalitesi ve uyumluluğunun sağlanmasındaki rolünün kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, PPA sürecini etkin bir şekilde yönetmek ve yürütmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olarak eğitimden ayrılacak ve kuruluşlarının kalite hedeflerine ve operasyonel başarılarına katkıda bulunacaklardır. Bu eğitimden elde edilen bilgilerle profesyoneller, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek, parça kalitesini artırmak ve rekabetçi otomotiv endüstrisinde kuruluşlarının mükemmellik taahhüdünü desteklemek için iyi hazırlanmış olacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ile ilgili olarak VDA 6.3 Süreç Denetimi metodolojisini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu eğitim VDA QMC tarafından sertifikalandırılmamış olsa da VDA 6.3 gerekliliklerini karşılamak ve katılımcıları IATF 16949 ile uyumlu etkin süreç denetimleri gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları otomotiv endüstrisinde uyumluluk, sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyetini sağlamak için süreç denetimlerini planlama, gerçekleştirme, raporlama ve takip etme konusunda güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite yöneticileri, mühendisler ve süreç denetimlerinin yürütülmesinden sorumlu profesyoneller
 • Denetçiler ve kalite güvencesi ve uyumluluğa dahil olan bireyler
 • IATF 16949 standartlarını karşılamayı hedefleyen tedarikçiler ve üreticiler
 • IATF 16949 bağlamında süreç denetim metodolojisini anlamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. VDA 6.3 Süreç Denetimi ve IATF 16949'a giriş:
  • VDA 6.3 Süreç Denetimi metodolojisine genel bakış ve otomotiv sektöründeki önemi
  • Süreç denetimlerinin IATF 16949 uyumluluğunu ve kalite yönetimini nasıl desteklediğinin anlaşılması
 2. Süreç Denetimi İlkeleri ve Metodolojisi:
  • VDA 6.3 Süreç Denetimi ilkeleri, yaklaşımı ve metodolojisinin ayrıntılı açıklaması
  • Planlamadan takibe kadar süreç denetimi yaşam döngüsünün anlaşılması
 3. Denetim Planlaması ve Hazırlığı:
  • Süreç seçimi, kapsam tanımı ve hedef belirleme dahil olmak üzere etkin denetim planlaması için stratejiler
  • Denetim kontrol listelerinin, kriterlerinin geliştirilmesi ve temel süreç göstergelerinin belirlenmesi
 4. Süreç Denetiminin Gerçekleştirilmesi:
  • Veri toplama, süreç değerlendirme ve kanıt toplama dahil olmak üzere yerinde süreç denetimleri gerçekleştirmeye yönelik en iyi uygulamalar
  • Uygunsuzlukları, zayıflıkları ve iyileştirme alanlarını belirleme teknikleri
 5. Denetim Raporlaması ve Dokümantasyonu:
  • Denetim bulgularının, gözlemlerin ve sonuçların belgelendirilmesine ilişkin kılavuz ilkeler
  • Değer ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan açık ve özlü denetim raporları hazırlamak
 6. Düzeltici Faaliyetler ve Takip:
  • Düzeltici eylem planları ve etkinlik doğrulaması da dahil olmak üzere takip sürecinin yönetilmesi
  • Uygunsuzlukların ve süreç iyileştirmelerinin zamanında kapatılmasını sağlamak
 7. Risk Tabanlı Denetim:
  • Süreç denetim metodolojisine risk temelli düşüncenin dahil edilmesi
  • Denetimler sırasında risk ve fırsatların belirlenmesi ve ele alınması
 8. Denetçi Yetkinliği ve Becerileri:
  • VDA 6.3 gereklilikleri doğrultusunda denetçi yetkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
  • Denetim becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 9. Süreç Denetimi Zorlukları ve Çözümleri:
  • Süreç denetimleri sırasında karşılaşılan yaygın zorlukların ve bunların üstesinden gelmeye yönelik stratejilerin tartışılması
  • En iyi uygulamaların ve deneyimli denetçilerden alınan derslerin paylaşılması
 10. İnteraktif Çalışmalar ve Rol Oynama:
  • Süreç denetimi kavramlarını gerçek yaşam durumlarına uygulamak için pratik alıştırmalar ve rol yapma senaryoları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları

Kursun Avantajları:

 • Derinlemesine Süreç Denetimi Bilgisi: VDA 6.3 Süreç Denetimi metodolojisi ve bunun IATF 16949 ile nasıl uyumlu olduğu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Etkili Denetim Becerileri: Kapsamlı ve etkili süreç denetimleri yapmak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirin.
 • İyileştirilmiş Uyumluluk ve Kalite: Süreç denetimlerinin uyumluluğa, sürekli iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetine nasıl katkıda bulunduğunu öğrenin.
 • Denetçi Yeterliliği: Denetçilerin yetkin ve endüstri standartlarına uygun süreç denetimleri yapabilecek kapasitede olduğundan emin olun.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara IATF 16949 standardı bağlamında VDA 6.3 Süreç Denetimi kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardıyla ilgili olarak VDA 6.5 Ürün Denetimi metodolojisini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları IATF 16949 gerekliliklerine uygun etkili ürün denetimleri gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, ürünlerin uygunluğunu nasıl değerlendireceklerini, uygunsuzlukları nasıl tespit edeceklerini ve genel kalite yönetim sistemine nasıl katkıda bulunacaklarını öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite yöneticileri, mühendisler ve ürün denetimlerinin yürütülmesinden sorumlu profesyoneller
 • Denetçiler ve kalite güvencesi ve uyumluluğa dahil olan bireyler
 • IATF 16949 standartlarını karşılamayı hedefleyen tedarikçiler ve üreticiler
 • IATF 16949 bağlamında ürün denetim metodolojisini anlamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. VDA 6.5 Ürün Denetimi ve IATF 16949'a giriş:
  • VDA 6.5 Ürün Denetimi metodolojisine genel bakış ve otomotiv sektöründeki önemi
  • Ürün denetimlerinin IATF 16949 uyumluluğunu ve kalite yönetimini nasıl desteklediğinin anlaşılması
 2. Ürün Denetim İlkeleri ve Metodolojisi:
  • VDA 6.5 Ürün Denetimi ilkeleri, yaklaşımı ve metodolojisinin ayrıntılı açıklaması
  • Planlamadan takibe kadar ürün denetimi yaşam döngüsünün anlaşılması
 3. Denetim Planlaması ve Hazırlığı:
  • Ürün seçimi, kapsam tanımı ve hedef belirleme dahil olmak üzere etkin denetim planlama stratejileri
  • Denetim kontrol listelerinin, kriterlerinin geliştirilmesi ve temel ürün özelliklerinin tanımlanması
 4. Ürün Denetiminin Gerçekleştirilmesi:
  • Yerinde denetimler, testler ve değerlendirmeler dahil olmak üzere ürün denetimlerinin yürütülmesine yönelik en iyi uygulamalar
  • Uygunsuzlukları, sapmaları ve iyileştirme alanlarını belirleme teknikleri
 5. Denetim Raporlaması ve Dokümantasyonu:
  • Denetim bulgularının, gözlemlerin ve sonuçların belgelendirilmesine ilişkin kılavuz ilkeler
  • Değer ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan açık ve özlü denetim raporları hazırlamak
 6. Düzeltici Faaliyetler ve Takip:
  • Düzeltici eylem planları ve etkinlik doğrulaması da dahil olmak üzere takip sürecinin yönetilmesi
  • Uygunsuzlukların ve ürün kalitesi iyileştirmelerinin zamanında kapatılmasını sağlamak
 7. Risk Tabanlı Denetim:
  • Ürün denetim metodolojisine risk temelli düşüncenin dahil edilmesi
  • Ürün denetimleri sırasında risk ve fırsatların belirlenmesi ve ele alınması
 8. Denetçi Yetkinliği ve Becerileri:
  • VDA 6.5 gereklilikleri doğrultusunda denetçi yetkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
  • Denetim becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 9. Ürün Denetiminde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler:
  • Ürün denetimleri sırasında karşılaşılan yaygın zorlukların ve bunların üstesinden gelmeye yönelik stratejilerin tartışılması
  • En iyi uygulamaların ve deneyimli denetçilerden alınan derslerin paylaşılması
 10. İnteraktif Çalışmalar ve Rol Oynama:
  • Ürün denetimi kavramlarını gerçek yaşam durumlarına uygulamak için pratik alıştırmalar ve rol yapma senaryoları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı Ürün Denetimi Bilgisi: VDA 6.5 Ürün Denetimi metodolojisi ve bunun IATF 16949 ile nasıl uyumlu olduğu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Etkili Denetim Becerileri: Kapsamlı ve etkili ürün denetimleri yapmak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirin.
 • Geliştirilmiş Ürün Uygunluğu: Ürün denetimlerinin ürün uygunluğunu, uyumluluğunu ve müşteri memnuniyetini sağlamaya nasıl katkıda bulunduğunu öğrenin.
 • Denetçi Yeterliliği: Denetçilerin yetkin ve endüstri standartlarına uygun ürün denetimleri yapabilecek kapasitede olduğundan emin olun.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara IATF 16949 standardı bağlamında VDA 6.5 Ürün Denetimi kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu eğitim, IATF 16949 kapsamında VDA 6.5 gerekliliklerine uygun ürün denetimleri gerçekleştirmek isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Eğitim, ürün denetim metodolojisinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve katılımcıları etkili ürün denetimleri gerçekleştirmek için gereken bilgi ve becerilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, rekabetçi otomotiv endüstrisinde ürün uygunluğunu, uyumluluğunu ve müşteri memnuniyetini sağlamak için ürün denetimlerini planlama, gerçekleştirme, raporlama ve takip etme becerisine sahip olarak eğitimden ayrılacaklardır. Bu eğitimden elde edilen bilgilerle profesyoneller, kuruluşlarında kalite güvencesi ve mükemmelliğe katkıda bulunmak için iyi hazırlanmış olacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ile ilgili olarak RGA (Risk and Gap Analysis) olarak da bilinen Olgunluk Seviyesi Güvencesi hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları kalite yönetim sistemlerinin olgunluğunu değerlendirmek ve IATF 16949 gerekliliklerine uygunluktaki boşlukları belirlemek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar riskleri etkin bir şekilde analiz etmeyi, iyileştirme fırsatlarını önceliklendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi nasıl sağlayacaklarını öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite yöneticileri, mühendisler ve kalite yönetim sistemlerinden sorumlu profesyoneller
 • Süreç iyileştirme uzmanları ve denetçileri
 • IATF 16949 standartlarını karşılamayı hedefleyen tedarikçiler ve üreticiler
 • IATF 16949 bağlamında Olgunluk Seviyesi Güvencesini anlamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Olgunluk Seviyesi Güvencesi (RGA) ve IATF 16949'a giriş:
  • Olgunluk Seviyesi Güvencesine genel bakış ve otomotiv sektöründeki önemi
  • RGA'nın IATF 16949 ve kalite yönetimi hedeflerine uyumu nasıl desteklediğinin anlaşılması
 2. Olgunluk Değerlendirme İlkeleri ve Metodolojisi:
  • Olgunluk Değerlendirme ilkeleri, yaklaşımı ve metodolojisinin ayrıntılı açıklaması
  • Planlamadan iyileştirme eylemlerine kadar Olgunluk Değerlendirmesi yaşam döngüsünün anlaşılması
 3. Risk Tanımlama ve Analizi:
  • KYS ve süreçlerle ilişkili riskleri belirleme ve analiz etme stratejileri
  • Riskleri etki ve olasılıklarına göre önceliklendirme teknikleri
 4. Boşluk Analizi ve Uyum Değerlendirmesi:
  • IATF 16949 gerekliliklerine uygunluğu değerlendirmek için kapsamlı bir boşluk analizi yapılması
  • KYS ve süreçlerdeki boşlukların ve uygunsuzlukların belirlenmesi
 5. İyileştirme Fırsatlarının Önceliklendirilmesi:
  • Önemlerine ve kurumsal hedeflerle uyumlarına göre iyileştirme fırsatlarına öncelik verme teknikleri
  • Eylem planlarının ve iyileştirme yol haritalarının geliştirilmesi
 6. Risk Azaltma ve İyileştirme Eylemleri:
  • Belirlenen risklerin azaltılmasına ve iyileştirme eylemlerinin uygulanmasına yönelik stratejiler
  • İyileştirme projeleri için net hedefler, sorumluluklar ve zaman çizelgeleri oluşturulması
 7. Sürekli İzleme ve Takip:
  • İyileştirme ilerlemesinin sürekli izlenmesi ve ölçülmesi için mekanizmaların uygulanması
  • Düzeltici faaliyetlerin etkili olmasını ve Olgunluk Değerlendirmesi sonuçlarıyla uyumlu olmasını sağlamak
 8. İletişim ve Raporlama:
  • Olgunluk Değerlendirme sonuçlarının ve iyileştirme planlarının etkili iletişimine yönelik kılavuzlar
  • Paydaşlar ve karar vericiler için açık ve özlü raporlar hazırlamak
 9. Denetçi Yetkinliği ve Becerileri:
  • Olgunluk Değerlendirmesinde denetçi yetkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
  • Değerlendirme becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 10. Zorluklar ve En İyi Uygulamalar:
  • Olgunluk Değerlendirmesi sırasında karşılaşılan yaygın zorlukların ve bunların üstesinden gelmeye yönelik stratejilerin tartışılması
  • Deneyimli değerlendiricilerden öğrenilen en iyi uygulamaların ve derslerin paylaşılması
 11. İnteraktif Çalışmalar ve Örnek Olay İncelemeleri:
  • Olgunluk Değerlendirmesi kavramlarını gerçek yaşam durumlarına uygulamak için pratik alıştırmalar, çalışmalar ve vaka çalışmaları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı Olgunluk Değerlendirme Bilgisi: Olgunluk Seviyesi Güvencesi ve bunun IATF 16949 ile uyumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Etkili Değerlendirme Becerileri: Kapsamlı ve etkili Olgunluk Değerlendirmeleri yapmak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirin.
 • Risk Azaltma ve İyileştirme: Olgunluk Seviyesi Güvencesinin risklerin belirlenmesine ve iyileştirme fırsatlarının önceliklendirilmesine nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
 • Sürekli İyileştirme: Kurum içinde sürekli iyileştirme kültürüne katkıda bulunun.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı bağlamında Olgunluk Seviyesi Güvencesi (RGA) kursunu tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, IATF 16949 standardına uygun olarak kalite yönetim sistemlerinin olgunluğunu değerlendirmek ve geliştirmek isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Eğitim, Olgunluk Seviyesi Güvencesi (RGA) hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak ve katılımcıları etkili değerlendirmeler yapmak için gereken bilgi ve becerilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar bu eğitimden riskleri belirleme, iyileştirme fırsatlarına öncelik verme ve kuruluşlarında sürekli iyileştirme sağlama becerisiyle ayrılacaklardır. Bu eğitimden elde edilen bilgilerle profesyoneller, kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesine ve rekabetçi otomotiv endüstrisinde genel mükemmelliğe katkıda bulunmak için iyi hazırlanmış olacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcıların IATF 16949 standardı ve AIAG (Automotive Industry Action Group) gereklilikleri ile ilgili olarak CQI-8 Katmanlı Süreç Denetimi (Layered Process Audit  LPA) Kılavuzunu kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları otomotiv endüstrisi standartlarına uygun etkili katmanlı süreç denetimleri uygulamak ve yürütmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, LPA'ların uyumluluk, kalite iyileştirme ve risk azaltmaya nasıl katkıda bulunduğunu öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • LPA'ların uygulanmasından ve yürütülmesinden sorumlu kalite yöneticileri, mühendisler ve profesyoneller
 • Denetçiler ve kalite güvencesi ve uyumluluğa dahil olan bireyler
 • IATF 16949 standartlarını ve AIAG gerekliliklerini karşılamayı hedefleyen tedarikçiler ve üreticiler
 • IATF 16949 ve AIAG kılavuzları bağlamında LPA'ları anlamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. CQI-8 Katmanlı Süreç Denetimine ve IATF 16949'a Giriş:
  • CQI-8 LPA Kılavuzuna genel bakış ve otomotiv sektöründeki önemi
  • LPA'ların IATF 16949 ve AIAG gerekliliklerine uyumu nasıl desteklediğinin anlaşılması
 2. Katmanlı Süreç Denetim İlkeleri ve Metodolojisi:
  • Katmanlı Süreç Denetimi ilkeleri, yaklaşımı ve metodolojisinin ayrıntılı açıklaması
  • Planlamadan düzeltici faaliyetlere kadar LPA yaşam döngüsünün anlaşılması
 3. Denetim Planlaması ve Hazırlığı:
  • Süreçlerin seçilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve sıklığın belirlenmesi de dahil olmak üzere etkili LPA planlaması için stratejiler
  • LPA kontrol listelerinin, kriterlerinin ve denetim programlarının geliştirilmesi
 4. Katmanlı Süreç Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi:
  • Yerinde denetimler, gözlemler ve veri toplama dahil olmak üzere LPA'ların yürütülmesine yönelik en iyi uygulamalar
  • Uygunsuzlukları, sapmaları ve iyileştirme alanlarını belirleme teknikleri
 5. Denetim Raporlaması ve Dokümantasyonu:
  • LPA bulgularının, gözlemlerinin ve düzeltici faaliyetlerin belgelendirilmesine yönelik kılavuz ilkeler
  • Değer ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan açık ve özlü LPA raporları hazırlamak
 6. Düzeltici Faaliyetler ve Takip:
  • Düzeltici eylem planları ve etkinliğin doğrulanması da dahil olmak üzere takip sürecinin yönetilmesi
  • Uygunsuzlukların ve süreç iyileştirmelerinin zamanında kapatılmasını sağlamak
 7. Risk Azaltma ve Kalite İyileştirme:
  • LPA'lar risklerin belirlenmesine, uygunsuzlukların önlenmesine ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasına nasıl yardımcı olur?
  • Sistemik sorunların ele alınmasına ve süreç kontrolünün geliştirilmesine yönelik stratejiler
 8. Denetçi Yetkinliği ve Becerileri:
  • LPA metodolojisinde denetçi yetkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
  • Denetim becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 9. IATF 16949 ve AIAG Kılavuzları ile entegrasyon:
  • LPA'ların IATF 16949 gereklilikleri ve AIAG yönergeleri ile nasıl uyumlu olduğunu ve bunları nasıl tamamladığını anlama
  • LPA'ların genel kalite yönetimine katkıda bulunmasının sağlanması
 10. Zorluklar ve En İyi Uygulamalar:
  • LPA'lar sırasında karşılaşılan yaygın zorlukların ve bunların üstesinden gelme stratejilerinin tartışılması
  • En iyi uygulamaların ve deneyimli denetçilerden alınan derslerin paylaşılması
 11. İnteraktif Çalışmalar ve Örnek Olay İncelemeleri:
  • LPA kavramlarını gerçek yaşam durumlarına uygulamak için pratik alıştırmalar, çalışmalar ve vaka çalışmaları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı LPA Bilgisi: CQI-8 LPA Kılavuzu ve bu kılavuzun IATF 16949 ve AIAG gereklilikleri ile nasıl uyumlu olduğu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Etkili LPA Becerileri: LPA'ları planlamak, yürütmek ve raporlamak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirin.
 • Risk Azaltma ve Kalite İyileştirme: LPA'ların risk azaltma, uygunsuzluğu önleme ve süreç iyileştirmeye nasıl katkıda bulunduğunu öğrenin.
 • Endüstri Standartları ile Uyum: LPA'ların otomotiv endüstrisi standartlarına ve en iyi uygulamalara uygun olarak yürütülmesini sağlayın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı ve AIAG bağlamında CQI-8 Katmanlı Süreç Denetim Kılavuzu kursunu tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, otomotiv endüstrisinde CQI-8, IATF 16949 ve AIAG gerekliliklerine uygun olarak Katmanlı Proses Denetimleri (LPA'lar) uygulamak ve yürütmek isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Eğitim, LPA'ların kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve katılımcıları etkili denetimler uygulamak ve yürütmek için gereken bilgi ve becerilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar eğitimden LPA'ları planlama, gerçekleştirme, raporlama ve takip etme, rekabetçi otomotiv endüstrisinde uyumluluk, kalite iyileştirme ve risk azaltma sağlama becerisiyle ayrılacaklardır. Bu eğitimden elde edilen bilgilerle profesyoneller, kuruluşlarında kalite güvencesi ve mükemmelliğe katkıda bulunmak için iyi hazırlanmış olacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereklilikleri ile ilgili olarak CQI-14 Otomotivde Garanti Yönetimi Kılavuzu hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları otomotiv endüstrisinde garanti süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek ve iyileştirmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar garanti maliyetlerinin nasıl azaltılacağını, müşteri memnuniyetinin nasıl artırılacağını ve endüstri standartlarına uyumun nasıl sağlanacağını öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite yöneticileri, mühendisler ve garanti yönetimi ve iyileştirmeden sorumlu profesyoneller
 • Garanti yöneticileri ve analistleri
 • IATF 16949 standartlarını ve AIAG gereksinimlerini karşılamayı hedefleyen tedarikçiler ve üreticiler
 • IATF 16949 ve AIAG kılavuzları bağlamında garanti yönetimini anlamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. CQI-14 Otomotivde Garanti Yönetimi ve IATF 16949'a giriş:
  • CQI-14 Otomotivde Garanti Yönetimi Kılavuzuna ve otomotiv sektöründeki önemine genel bakış
  • Garanti yönetiminin IATF 16949 ve AIAG gerekliliklerine uyumu nasıl desteklediğinin anlaşılması
 2. Garanti Yönetimi İlkeleri ve Metodolojisi:
  • Garanti Yönetimi ilkeleri, yaklaşımı ve metodolojisinin ayrıntılı açıklaması
  • Garanti verilerinin toplanmasından iyileştirme eylemlerine kadar Garanti Yönetimi yaşam döngüsünün anlaşılması
 3. Veri Toplama ve Analiz:
  • Müşteri geri bildirimleri, iadeler ve arıza modları dahil olmak üzere garanti verilerinin etkili bir şekilde toplanması ve analiz edilmesine yönelik stratejiler
  • Eğilimleri, temel nedenleri ve yaygın garanti sorunlarını belirleme teknikleri
 4. Kök Neden Analizi ve Düzeltici Faaliyetler:
  • Garanti taleplerinin altında yatan nedenleri belirlemek için kök neden analizi yapmak
  • Belirlenen sorunları ele almak için etkili düzeltici eylemlerin geliştirilmesi ve uygulanması
 5. Sürekli İyileştirme ve Önleme:
  • Garanti Yönetimi sürekli iyileştirmeye ve garanti taleplerinin önlenmesine nasıl katkıda bulunur?
  • Garanti maliyetlerini azaltmak için proaktif önlemlerin uygulanmasına yönelik stratejiler
 6. Müşteri Memnuniyeti ve İletişim:
  • Garanti yönetiminin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinin anlaşılması
  • Garanti sorunları ve çözümleri ile ilgili olarak müşteriler ve paydaşlarla etkili iletişim
 7. Garanti Maliyetinin Azaltılması:
  • Maliyet tasarrufu fırsatlarını belirleme ve garantiyle ilgili giderleri azaltma teknikleri
  • Uygun maliyetli çözüm ve stratejilerin uygulanması
 8. IATF 16949 ve AIAG Kılavuzları ile uyumluluk:
  • Garanti yönetiminin IATF 16949 gereklilikleri ve AIAG yönergeleri ile uyumlu olmasını ve bunları tamamlamasını sağlamak
  • Garanti yönetiminin genel kalite yönetim sistemine entegre edilmesi
 9. Denetçi Yetkinliği ve Becerileri:
  • Garanti Yönetimi konusunda denetçi yetkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
  • Garanti yönetimi becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 10. Zorluklar ve En İyi Uygulamalar:
  • Garanti yönetiminde karşılaşılan yaygın zorlukların ve bunların üstesinden gelme stratejilerinin tartışılması
  • Deneyimli garanti yöneticilerinden öğrenilen en iyi uygulamaların ve derslerin paylaşılması
 11. İnteraktif Çalışmalar ve Örnek Olay İncelemeleri:
  • Garanti Yönetimi kavramlarını gerçek yaşam durumlarına uygulamak için pratik alıştırmalar, çalışmalar ve vaka çalışmaları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı Garanti Yönetimi Bilgisi: CQI-14 Otomotiv Garanti Yönetimi Kılavuzu ve bu kılavuzun IATF 16949 ve AIAG gereklilikleri ile uyumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Etkin Garanti Yönetimi Becerileri: Garanti süreçlerini yönetmek ve iyileştirmek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirin.
 • Garanti Maliyetlerinin Azaltılması: Etkili garanti yönetiminin garantiyle ilgili giderleri nasıl azaltabileceğini öğrenin.
 • Geliştirilmiş Müşteri Memnuniyeti: Garanti yönetiminin müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerindeki etkisini anlayın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı ve AIAG bağlamında CQI-14 Otomotiv Garanti Yönetimi kursunu tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, otomotiv endüstrisinde CQI-14, IATF 16949 ve AIAG gerekliliklerine uygun olarak garanti süreçlerini yönetmek ve iyileştirmek isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Eğitim, garanti yönetiminin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve katılımcıları garanti süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek, garanti maliyetlerini azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için gereken bilgi ve becerilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar bu eğitimden, kuruluşlarında garanti maliyetlerinin azaltılmasına ve kalitenin iyileştirilmesine katkıda bulunmaya hazır bir şekilde ayrılacak ve nihayetinde endüstri standartlarına ve müşteri beklentilerine uyum sağlayacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcıların IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereklilikleri ile ilgili olarak CQI-22 Kalitesizlik Maliyetini (Cost of Poor Quality, CoPQ) kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları otomotiv endüstrisinde kalitesizlikle ilişkili maliyetleri belirlemek, ölçmek ve azaltmak için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar CoPQ analizinin uyumluluğa, maliyet tasarrufuna ve kalite iyileştirmeye nasıl katkıda bulunduğunu öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite yöneticileri, mühendisler ve kalite geliştirme ve maliyet analizinden sorumlu profesyoneller
 • Süreç iyileştirme uzmanları ve denetçileri
 • IATF 16949 standartlarını ve AIAG gerekliliklerini karşılamayı hedefleyen tedarikçiler ve üreticiler
 • IATF 16949 ve AIAG kılavuzları bağlamında Kalitesizlik Maliyeti analizini anlamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. CQI-22 Kalitesizlik Maliyeti ve IATF 16949'a giriş:
  • CQI-22 CoPQ Kılavuzuna genel bakış ve otomotiv sektöründeki önemi
  • CoPQ analizinin IATF 16949 ve AIAG gerekliliklerine uyumu nasıl desteklediğinin anlaşılması
 2. Kalitesizliğin Maliyeti İlkeler ve Metodoloji:
  • CoPQ ilkeleri, yaklaşımı ve metodolojisinin ayrıntılı açıklaması
  • Veri toplamadan maliyet azaltma eylemlerine kadar CoPQ analiz sürecinin anlaşılması
 3. Veri Toplama ve Analiz:
  • Kalitesizlik maliyetlerine ilişkin verilerin etkin bir şekilde toplanması ve analiz edilmesine yönelik stratejiler
  • İç ve dış başarısızlık maliyetleri de dahil olmak üzere maliyetleri kategorize etme ve ölçme teknikleri
 4. Kök Neden Analizi ve Düzeltici Faaliyetler:
  • Kalitesizlik maliyetlerinin altında yatan nedenleri belirlemek için kök neden analizi yapılması
  • Belirlenen sorunları ele almak için etkili düzeltici eylemlerin geliştirilmesi ve uygulanması
 5. Maliyet Azaltma ve Önleme:
  • CoPQ analizi maliyetlerin azaltılmasına ve kalitesizlik maliyetlerinin önlenmesine nasıl katkıda bulunur?
  • CoPQ'yu azaltmak için proaktif önlemlerin uygulanmasına yönelik stratejiler
 6. IATF 16949 ve AIAG Kılavuzları ile uyumluluk:
  • CoPQ analizinin IATF 16949 gereklilikleri ve AIAG yönergeleri ile uyumlu olmasını ve bunları tamamlamasını sağlamak
  • CoPQ analizinin genel kalite yönetim sistemine entegre edilmesi
 7. Denetçi Yetkinliği ve Becerileri:
  • CoPQ metodolojisinde denetçi yetkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
  • CoPQ analiz becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 8. İletişim ve Raporlama:
  • CoPQ analiz sonuçlarının ve maliyet azaltma planlarının etkili iletişimine yönelik kılavuzlar
  • Paydaşlar ve karar vericiler için açık ve özlü CoPQ raporları hazırlamak
 9. Zorluklar ve En İyi Uygulamalar:
  • CoPQ analizinde karşılaşılan yaygın zorlukların ve bunların üstesinden gelmek için stratejilerin tartışılması
  • Deneyimli CoPQ analistlerinden öğrenilen en iyi uygulamaların ve derslerin paylaşılması
 10. İnteraktif Çalışmalar ve Örnek Olay İncelemeleri:
  • CoPQ analizi kavramlarını gerçek yaşam durumlarına uygulamak için pratik alıştırmalar, çalışmalar ve vaka çalışmaları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı CoPQ Bilgisi: CQI-22 CoPQ Kılavuzu ve bu kılavuzun IATF 16949 ve AIAG gereklilikleri ile uyumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Etkili CoPQ Analiz Becerileri: CoPQ'yu analiz etmek ve azaltmak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirin.
 • Maliyet Azaltma: CoPQ analizinin nasıl önemli maliyet tasarrufları sağlayabileceğini öğrenin.
 • Kalite İyileştirme: Kalite iyileştirmeye ve endüstri standartlarına uyuma katkıda bulunun.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı ve AIAG bağlamında CQI-22 Kalitesizlik Maliyeti (CoPQ) kursunu tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, CQI-22, IATF 16949 ve AIAG gerekliliklerine uygun olarak otomotiv endüstrisindeki düşük kalite ile ilişkili maliyetleri analiz etmek ve azaltmak isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Eğitim, CoPQ analizinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve katılımcıları CoPQ'yu etkin bir şekilde belirlemek, ölçmek ve azaltmak için gereken bilgi ve becerilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, CoPQ analizi yapmak, maliyet azaltma eylemlerini uygulamak ve kuruluşlarında genel maliyet tasarrufuna ve kalite iyileştirmesine katkıda bulunmak için iyi hazırlanmış olarak kurstan ayrılacak ve sonuçta endüstri standartlarına ve uygun maliyetli operasyonlara uyum sağlayacaktır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereklilikleri ile ilgili olarak otomotiv tedarik zincirine yönelik Temel Performans Göstergeleri (Key Performance Indicators, KPI) hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları kritik tedarik zinciri performans ölçümlerini belirlemek, ölçmek ve iyileştirmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, etkin KPI yönetiminin tedarik zinciri mükemmelliğine, risk azaltmaya ve endüstri standartlarına uyuma nasıl katkıda bulunduğunu öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Tedarik zinciri yöneticileri, profesyonelleri ve analistleri
 • Satın alma uzmanları ve lojistik uzmanları
 • Tedarikçi performansından sorumlu kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Tedarik zinciri performanslarını artırmak isteyen tedarikçiler, üreticiler ve kuruluşlar
 • IATF 16949 ve AIAG kılavuzları bağlamında KPI'ları anlamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Otomotiv Tedarik Zinciri ve IATF 16949 için KPI'lara Giriş:
  • Otomotiv tedarik zinciri için KPI'lara genel bakış ve sektördeki önemleri
  • KPI'ların IATF 16949 ve AIAG gerekliliklerine uyumu nasıl desteklediğinin anlaşılması
 2. KPI Geliştirme ve Seçimi:
  • Otomotiv tedarik zinciri için ilgili KPI'ları geliştirme ve seçme ilkeleri
  • KPI'ları kurumsal hedefler ve müşteri gereksinimleri ile uyumlu hale getirme stratejileri
 3. Veri Toplama ve Analiz:
  • KPI ölçümü için tedarik zinciri verilerinin etkili bir şekilde toplanması ve analiz edilmesine yönelik stratejiler
  • KPI performansını ölçme ve görselleştirme teknikleri
 4. Kritik Tedarik Zinciri KPI'ları:
  • Zamanında teslimat, teslim süresi, envanter devir hızı ve hata oranları gibi kritik tedarik zinciri KPI'larının derinlemesine incelenmesi
  • Her bir KPI'nın tedarik zinciri performansı üzerindeki önemini ve etkisini anlama
 5. Performans Ölçümü ve Kıyaslama:
  • KPI performansını ölçme ve kıyaslama standartları belirleme yöntemleri
  • Kıyaslama verilerine dayalı olarak en iyi uygulamaların ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi
 6. Risk Azaltma ve Sürekli İyileştirme:
  • KPI yönetimi risk azaltma ve proaktif sorun çözümüne nasıl katkıda bulunur?
  • Tedarik zincirinde sürekli iyileştirme sağlamak için KPI verilerini kullanma stratejileri
 7. İletişim ve Raporlama:
  • KPI sonuçlarının iç ve dış paydaşlara etkili bir şekilde iletilmesi için kılavuzlar
  • Bilgilendirilmiş karar verme sürecini yönlendiren açık ve özlü KPI raporları hazırlamak
 8. IATF 16949 ve AIAG Kılavuzları ile uyumluluk:
  • KPI yönetiminin IATF 16949 gereklilikleri ve AIAG yönergeleri ile uyumlu olmasını ve bunları tamamlamasını sağlamak
  • KPI yönetiminin genel kalite yönetim sistemine entegre edilmesi
 9. Denetçi Yetkinliği ve Becerileri:
  • KPI yönetiminde denetçi yetkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
  • KPI analiz becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 10. Zorluklar ve En İyi Uygulamalar:
  • KPI yönetiminde karşılaşılan yaygın zorlukların ve bunların üstesinden gelmek için stratejilerin tartışılması
  • Deneyimli tedarik zinciri profesyonellerinden öğrenilen en iyi uygulamaların ve derslerin paylaşılması
 11. İnteraktif Çalışmalar ve Örnek Olay İncelemeleri:
  • KPI yönetimi kavramlarını gerçek hayattaki tedarik zinciri senaryolarında uygulamak için pratik alıştırmalar, çalışmalar ve vaka çalışmaları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı KPI Bilgisi: Otomotiv tedarik zinciri için KPI'lar ve bunların IATF 16949 ve AIAG gereklilikleri ile uyumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Etkili KPI Yönetim Becerileri: Kritik tedarik zinciri KPI'larını belirlemek, ölçmek ve iyileştirmek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirin.
 • Tedarik Zinciri Mükemmelliği: Tedarik zinciri mükemmelliğine, risk azaltmaya ve endüstri standartlarına uyuma katkıda bulunun.
 • Bilgilendirilmiş Karar Alma: Bilinçli karar verme ve sürekli iyileştirme için KPI verilerini kullanın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı ve AIAG bağlamında Otomotiv Tedarik Zinciri için Temel Performans Göstergeleri kursunu tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, otomotiv sektöründeki kritik KPI'ları etkin bir şekilde yöneterek ve iyileştirerek tedarik zinciri performanslarını artırmak isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Eğitim, KPI yönetiminin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve katılımcıları tedarik zinciri KPI'larını belirlemek, ölçmek ve iyileştirmek için gereken bilgi ve becerilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, tedarik zinciri mükemmelliğine, risklerin azaltılmasına ve endüstri standartlarına uyumluluğa katkıda bulunmak ve nihayetinde verimli operasyonlar ve müşteri memnuniyeti sağlamak için iyi hazırlanmış olarak kurstan ayrılacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereklilikleri ile ilgili olarak otomotiv tedarik zinciri için İş Sürekliliği Planlaması (Business Continuity Planning, BCP) hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları tedarik zincirinin kesintisiz çalışmasını sağlayan etkili BCP stratejileri geliştirmek ve uygulamak için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, BCP'nin otomotiv endüstrisinde uyumluluğu, risk yönetimini ve esnekliği nasıl desteklediğini öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Tedarik zinciri yöneticileri, profesyonelleri ve süreklilik planlayıcıları
 • Satın alma uzmanları, lojistik uzmanları ve operasyon yöneticileri
 • Tedarikçi esnekliğinden sorumlu kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Tedarik zinciri dayanıklılıklarını artırmak isteyen tedarikçiler, üreticiler ve kuruluşlar
 • IATF 16949 ve AIAG kılavuzları bağlamında BCP'yi anlamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Otomotiv Tedarik Zinciri ve IATF 16949 için BCP'ye Giriş:
  • Otomotiv tedarik zinciri için BCP'ye genel bakış ve sektördeki önemi
  • BCP'nin IATF 16949 ve AIAG gerekliliklerine uyumu nasıl desteklediğinin anlaşılması
 2. BCP İlkeleri ve Metodolojisi:
  • BCP ilkeleri, yaklaşımı ve metodolojisinin ayrıntılı açıklaması
  • Risk değerlendirmesinden kurtarma ve iyileştirmeye kadar BCP yaşam döngüsünün anlaşılması
 3. Risk Değerlendirmesi ve İş Etki Analizi:
  • Kapsamlı risk değerlendirmeleri ve iş etki analizleri yürütme stratejileri
  • Kritik tedarik zinciri süreçlerinin ve bağımlılıklarının belirlenmesi
 4. BCP Planı Geliştirme:
  • Acil durum müdahale, kriz yönetimi ve kurtarma planları dahil olmak üzere etkili BCP planlarının geliştirilmesi
  • Açık roller, sorumluluklar ve iletişim protokollerinin oluşturulması
 5. Tedarik Zinciri Esneklik Stratejileri:
  • Tedarik zinciri dayanıklılığını artırmaya ve kesintileri en aza indirmeye yönelik stratejiler
  • Yedeklilik, çeşitlendirme ve risk azaltma önlemlerinin uygulanması
 6. Süreklilik Testleri ve Tatbikatları:
  • BCP planlarının etkinliğini değerlendirmek için süreklilik testleri ve tatbikatları yapmak
  • İyileştirme ve geliştirme alanlarının belirlenmesi
 7. İletişim ve Paydaş Katılımı:
  • Krizler sırasında iç ve dış paydaşlarla etkili iletişim için kılavuz ilkeler
  • Şeffaflığın sürdürülmesi ve paydaş beklentilerinin yönetilmesi
 8. IATF 16949 ve AIAG Kılavuzları ile uyumluluk:
  • BCP'nin IATF 16949 gereklilikleri ve AIAG yönergeleri ile uyumlu olmasını ve bunları tamamlamasını sağlamak
  • BCP'nin genel kalite yönetim sistemine entegre edilmesi
 9. Denetçi Yetkinliği ve Becerileri:
  • BCP metodolojisinde denetçi yetkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
  • BCP planlama becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 10. Zorluklar ve En İyi Uygulamalar:
  • BCP'de karşılaşılan yaygın zorlukların ve bunların üstesinden gelme stratejilerinin tartışılması
  • Deneyimli süreklilik planlayıcılarından öğrenilen en iyi uygulamaların ve derslerin paylaşılması
 11. İnteraktif Çalışmalar ve Örnek Olay İncelemeleri:
  • BCP kavramlarını gerçek hayattaki tedarik zinciri senaryolarında uygulamak için pratik alıştırmalar, çalışmalar ve vaka çalışmaları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı BCP Bilgisi: Otomotiv tedarik zinciri için BCP ve bunun IATF 16949 ve AIAG gereklilikleri ile uyumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Etkili BCP Planlama Becerileri: Etkili BCP planları geliştirmek ve uygulamak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirin.
 • Tedarik Zinciri Esnekliği: Tedarik zinciri esnekliğine, risk yönetimine ve endüstri standartlarına uyuma katkıda bulunun.
 • Krize Hazırlık: Krizlere etkili bir şekilde yanıt verebilme ve aksaklıkları en aza indirebilme yeteneğini sağlamak.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı ve AIAG bağlamında Otomotiv Tedarik Zinciri için İş Sürekliliği Planlaması (BCP) kursunu tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, otomotiv sektöründe etkin İş Sürekliliği Planlaması (BCP) yoluyla tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Eğitim, BCP'nin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve katılımcıları etkili BCP stratejileri geliştirmek ve uygulamak için gereken bilgi ve becerilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, tedarik zinciri esnekliğine, risk yönetimine ve endüstri standartlarına uyumluluğa katkıda bulunmak ve nihayetinde krizler ve kesintiler sırasında tedarik zinciri operasyonlarının sürekliliğini sağlamak için iyi hazırlanmış olarak kurstan ayrılacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereklilikleri ile ilgili olarak otomotiv tedarik zinciri yönetimi ilkelerini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları etkin bir otomotiv tedarik zinciri yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, bu yönergelere uymanın otomotiv endüstrisinde uyumluluk, kalite güvencesi ve operasyonel mükemmelliğe nasıl katkıda bulunduğunu öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Tedarik zinciri yöneticileri, profesyonelleri ve lojistik uzmanları
 • Satın alma uzmanları ve kalite güvence personeli
 • IATF 16949 standartlarını ve AIAG gerekliliklerini karşılamayı hedefleyen tedarikçiler, üreticiler ve kuruluşlar
 • IATF 16949 ve AIAG kılavuzları bağlamında otomotiv tedarik zinciri yönetimi kılavuzlarını anlamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Otomotiv Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ve IATF 16949:
  • Otomotiv tedarik zinciri yönetimi kılavuzlarına ve bunların sektördeki önemine genel bakış
  • Tedarik zinciri yönetiminin IATF 16949 ve AIAG gerekliliklerine uyumu nasıl desteklediğinin anlaşılması
 2. Tedarik Zinciri Yönetiminin Temel İlkeleri:
  • Etkin tedarik zinciri yönetiminin temel ilkelerini keşfetme
  • İşbirliği, iletişim ve risk yönetiminin öneminin vurgulanması
 3. Tedarik Zinciri Haritalama ve Görünürlük:
  • Yukarı ve aşağı akış süreçleri de dahil olmak üzere otomotiv tedarik zincirini haritalama ve görselleştirme stratejileri
  • Tedarik zinciri operasyonlarında şeffaflık ve görünürlük elde etme teknikleri
 4. Tedarikçi Seçimi ve Performans Yönetimi:
  • Tedarikçi seçimi, değerlendirmesi ve performans takibi için en iyi uygulamalar
  • Tedarikçi geliştirme ve işbirliği stratejileri
 5. Risk Yönetimi ve Acil Durum Planlaması:
  • Kesintiler ve kalite sorunları da dahil olmak üzere tedarik zinciri risklerinin belirlenmesi ve azaltılması
  • İş sürekliliği için acil durum planları ve stratejileri geliştirmek
 6. Yalın ve Çevik Tedarik Zinciri Uygulamaları:
  • Yalın ve çevik tedarik zinciri uygulamalarının prensiplerinin anlaşılması
  • Verimlilik için yalın ilkelerin uygulanması ve yanıt verebilirlik için çeviklik
 7. Kalite Güvencesi ve Sürekli İyileştirme:
  • Kalite güvence uygulamalarının tedarik zinciri yönetimine entegre edilmesi
  • Sürekli iyileştirme ve kalite kontrol stratejileri
 8. IATF 16949 ve AIAG Kılavuzları ile uyumluluk:
  • Tedarik zinciri yönetiminin IATF 16949 gereklilikleri ve AIAG yönergeleri ile uyumlu olmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak
  • Tedarik zinciri yönetiminin genel kalite yönetim sistemine entegre edilmesi
 9. Denetçi Yetkinliği ve Becerileri:
  • Tedarik zinciri yönetiminde denetçi yetkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
  • Tedarik zinciri yönetimi becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 10. Zorluklar ve En İyi Uygulamalar:
  • Otomotiv tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan yaygın zorlukların ve bunların üstesinden gelmeye yönelik stratejilerin tartışılması
  • Deneyimli tedarik zinciri profesyonellerinden öğrenilen en iyi uygulamaların ve derslerin paylaşılması
 11. İnteraktif Çalışmalar ve Örnek Olay İncelemeleri:
  • Tedarik zinciri yönetimi kavramlarını gerçek hayat senaryolarında uygulamak için pratik alıştırmalar, çalışmaları ve vaka çalışmaları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı Tedarik Zinciri Bilgisi: Otomotiv tedarik zinciri yönetimi yönergeleri ve bunların IATF 16949 ve AIAG gereklilikleri ile uyumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi Becerileri: Etkin bir tedarik zinciri yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek.
 • Kalite Güvencesi: Kalite güvencesine ve endüstri standartlarına uygunluğa katkıda bulunun.
 • Operasyonel Mükemmellik: Otomotiv tedarik zincirinde operasyonel verimliliği ve yanıt verebilirliği artırın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı ve AIAG bağlamında Otomotiv Tedarik Zinciri Yönetimi için Kılavuz İlkeler kursu için bir tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, otomotiv sektöründe etkin otomotiv tedarik zinciri yönetimi uygulamaları oluşturmak ve sürdürmek isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Eğitim, tedarik zinciri yönetimi ilkelerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve katılımcıları otomotiv tedarik zincirinin sorunsuz bir şekilde işlemesini, endüstri standartlarına uyulmasını ve operasyonel mükemmelliğe ulaşılmasını sağlamak için gereken beceri ve bilgilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar bu eğitimden tedarik zinciri verimliliğine, kalite güvencesine ve kuruluşlarındaki genel başarıya katkıda bulunmaya hazır bir şekilde ayrılacaklardır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“WAutoSync” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir