WAutoPilot

Bu eğitim programı sadece IATF 16949 standartlarındaki yetkinliğinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda sizi en son endüstri bilgileriyle donatarak kariyerinizi yeni zirvelere taşıma fırsatı sunar. Kalite standartlarının temel içeriğini öğrenerek, bunları iş süreçlerinize entegre edebilir ve müşteri taleplerini doğru analiz ederek etkin çözümler sunabilirsiniz. OEM’ler ve Müşteriye Özel Gereksinimler hakkında geniş bir bakış açısı kazanarak Core Tools, VDA Band, CQI ve AIAG gibi destek araçlarını iş süreçlerinizde etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu eğitim sektörde fark yaratmanıza, kariyerinizi hızlandırmanıza ve gelecekteki başarılarınızı şekillendirmenize yardımcı olacaktır.

Fiyat için bize ulaşın

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcıların otomotiv sektöründe kalite yönetim sistemlerine yönelik küresel standart olan IATF 16949 standardını kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitimde standardın yapısı, temel unsurları ve özel gereklilikleri ele alınacak, içeriğine ve otomotiv sektöründe nasıl uygulandığına dair derinlemesine bir genel bakış sağlanacaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, IATF 16949 standardı hakkında net bir anlayışa sahip olacak ve kuruluşlarında kalite ve performansı artırmak için bu standardı nasıl etkin bir şekilde uygulayabileceklerini öğreneceklerdir.

Kimler kaydolmalı?

 • Kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Otomotiv tedarikçileri ve üreticileri
 • Süreç ve sistem denetçileri
 • IATF 16949 kalite yönetim sistemlerinin uygulanması, sürdürülmesi veya denetlenmesinde görev alan herkes

Kurs İçeriği:

 1. IATF 16949'a Giriş:
  • IATF 16949 standardının tarihçesi ve gelişimi
  • IATF 16949 sertifikasyonunun önemi ve faydaları
 2. IATF 16949'un yapısı:
  • Modern yönetim sistemi standartlarında ortak olan üst düzey yapıya (high-level structure, HLS) genel bakış
  • IATF 16949'un belirli maddelerinin ve bölümlerinin ayrıntılı incelemesi
 3. IATF 16949'un Temel Gereklilikleri:
  • Otomotiv endüstrisinde bir kalite yönetim sistemi için özel gerekliliklerin anlaşılması
  • Standarda entegre edilmiş temel araç ve metodolojilerin tartışılması (örn. FMEA, SPC, MSA, APQP ve PPAP)
 4. Organizasyonun Bağlamı:
  • İç ve dış sorunların belirlenmesi
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
 5. Liderlik ve Bağlılık:
  • Üst yönetimin kalite yönetim sistemindeki rolleri
  • Müşteri odaklılığın sağlanması ve kalite politikasının oluşturulması
 6. Risk Tabanlı Düşünme:
  • Planlama ve kontrol süreçlerine risk temelli düşünceyi uygulamak
  • Önleyici faaliyetler ve etki azaltma stratejileri
 7. Süreçlerin İşletilmesi ve Kontrolü:
  • Ürün ve hizmetlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kontrolü için gereklilikler
  • Tedarik zincirlerinin ve dış kaynaklı süreçlerin yönetilmesi
 8. Performans Değerlendirmesi:
  • Kalite yönetim sisteminin izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve değerlendirilmesi
  • İç denetim ve yönetimin gözden geçirme süreçleri
 9. İyileştirme:
  • Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet süreçleri
  • Sürekli iyileştirme stratejileri ve metodolojileri
 10. Sertifikasyon Sürecine İlişkin Bilgiler:
  • IATF 16949 sertifikasına ulaşmak için adımlar
  • Denetimlere hazırlanma ve uyumluluğu sürdürme

Kursun Avantajları:

 • IATF 16949'u Derinlemesine Anlama: Standardın gereklilikleri ve bunların otomotiv endüstrisine nasıl uygulandığı hakkında kapsamlı bilgi edinin.
 • Geliştirilmiş Kalite Yönetimi: Kuruluşunuzun kalite yönetimi uygulamalarını geliştirin ve bunları küresel en iyi uygulamalarla uyumlu hale getirin.
 • Sertifikasyon için Hazırlık: IATF 16949 sertifikasyonunu takip etmek ve denetimlere hazırlanmak için gereken bilgilerle kendinizi donatın.
 • Rekabet Avantajı: Dünya çapında tanınan bir kalite standardına bağlı kalarak kuruluşunuzun itibarını ve rekabetçi konumunu geliştirin.

Sertifika:

“IATF 16949 Standart Yapısı ve İçeriğe Genel Bakış” kursunu başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika alacaklardır.

Bu IATF 16949 kursu, otomotiv sektöründe kalite sistemlerinin yönetilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olan profesyoneller için çok önemlidir. Eğitim, katılımcıların küresel otomotiv endüstrisi gereksinimlerini karşılayan bir kalite yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulayabilmelerini ve sürdürebilmelerini sağlamak için standardın ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar eğitimden, kuruluşlarında kalite, verimlilik ve sürekli iyileştirme sağlamak için gereken bilgi ve araçlarla ayrılacaklardır. Bu eğitimden elde edilen bilgilerle profesyoneller, kuruluşlarını IATF 16949 sertifikasyonuna ve ötesine taşıyarak kalite yönetimi ve müşteri memnuniyetinde mükemmelliğe ulaşmak için iyi hazırlanmış olacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu temel eğitim programı, katılımcılara otomotiv endüstrisinde kalite yönetim sistemleri için önde gelen küresel standart olan IATF 16949 standardını tanıtmak için tasarlanmıştır. Eğitimin amacı, IATF 16949'un ilkeleri, terminolojisi ve gereklilikleri konusunda sağlam bir temel oluşturarak katılımcıların kaliteyi iyileştirmek ve sertifikasyon almak için gereken uygulamaları anlamalarını ve uygulamaya başlamalarını sağlamaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar standardın amacı, yapısı ve temel unsurları hakkında net bir anlayışa sahip olacaklardır.

Kimler kaydolmalı?

 • Otomotiv kalite alanında yeni olan bireyler
 • IATF 16949'u anlamak isteyen kalite uzmanları
 • Kalite yönetim sistemlerine dahil olan ekip üyeleri ve liderler
 • IATF 16949 standardının uygulanmasında veya sürdürülmesinde rol oynamayı planlayan herkes

Kurs İçeriği:

 1. IATF 16949'a Giriş:
  • IATF 16949 standardının tarihçesi ve amacı
  • IATF 16949, ISO 9001 ve diğer kalite yönetim standartları arasındaki ilişki
 2. IATF 16949 Gerekliliklerini Anlama:
  • Standardın yapısına ve temel maddelerine genel bakış
  • Özel gerekliliklerin ve bunların otomotiv sektörüne nasıl uygulandığının ayrıntılı tartışması
 3. Temel Kavramlar ve İlkeler:
  • Süreç yaklaşımı, risk temelli düşünme ve sürekli iyileştirme gibi kritik kavramların anlaşılması
  • Müşteri odaklılık ve liderlik taahhüdünün önemi
 4. Süreç Yaklaşımı ve Risk Yönetimi:
  • Kalite yönetimine süreç yaklaşımı nasıl uygulanır?
  • Otomotiv bağlamında risk ve fırsatların belirlenmesi ve yönetilmesi
 5. Dokümantasyon ve Kayıt Tutma:
  • IATF 16949'un dokümantasyon gerekliliklerinin anlaşılması
  • Gerekli dokümantasyonun oluşturulması ve sürdürülmesi için en iyi uygulamalar
 6. Ürün Tasarımı ve Geliştirme:
  • Otomotiv ürünlerinin tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgili özel gereklilikler
  • Kalite yönetiminin ürün geliştirme süreçlerine entegre edilmesi
 7. Operasyon Yönetimi:
  • Üretim ve hizmet sunumunun yönetilmesi
  • İzleme ve ölçüm ekipmanlarının kontrolü
 8. Performans Değerlendirme ve İyileştirme:
  • KYS'nin izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve değerlendirilmesi
  • İç denetim ve yönetim gözden geçirme süreçleri
  • Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet prosedürleri
 9. IATF 16949 Sertifikasyonu için Hazırlık:
  • IATF 16949 sertifikasına ulaşmak için adımlar
  • Denetim sürecinin ve buna nasıl hazırlanılacağının anlaşılması
 10. Vaka Çalışmaları ve Örnekler:
  • IATF 16949 uygulamasının gerçek dünya örnekleri
  • Sık karşılaşılan zorluklar ve bunların üstesinden nasıl gelineceği

Kursun Avantajları:

 • Temel Bilgi: IATF 16949 standardı ve otomotiv endüstrisindeki uygulaması hakkında sağlam bir anlayış kazanın.
 • Geliştirilmiş Kalite Uygulamaları: Gelişmiş ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti sağlayan bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik en iyi uygulamaları öğrenin.
 • Sertifikasyon için Hazırlık: IATF 16949 sertifikasyonuna doğru yolculuğa başarılı olmak için gereken bilgilerle başlayın.
 • Rekabet Avantajı: Önemli bir endüstri standardını anlayarak mesleki değerinizi ve kuruluşunuzun pazardaki konumunu geliştirin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Standardı Temel Eğitimi tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu IATF 16949 temel eğitimi, otomotiv endüstrisinde küresel standartları karşılayan bir kalite yönetim sistemini anlamak ve uygulamak isteyen bireyler ve kuruluşlar için gereklidir. Eğitim, katılımcıların kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme konusunda sonraki adımları atmaya hazır olmalarını sağlayacak kapsamlı bir giriş sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, kuruluşlarının kalite hedeflerine katkıda bulunmak ve daha ileri kurs ve sertifikasyon çabalarını sürdürmek için gereken temel bilgi ve araçlarla kurstan ayrılacaklardır. Bu eğitimden elde edilen bilgilerle profesyoneller, kuruluşlarının kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığını desteklemeye hazır olacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv sektöründeki Orijinal Ekipman Üreticileri (Original Equipment Manufacturers, OEM'ler) ve tedarikçilerine uyguladıkları Müşteriye Özel Gereklilikler (Customer Specific Requirements, CSR) hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, OEM'lerin rolünü, tedarikçilerle olan ilişkilerinin doğasını ve başarılı iş operasyonları ve ortaklıklar için CSR’yi anlamanın ve bunlara bağlı kalmanın kritik önemini aydınlatmayı amaçlamaktadır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar OEM'lerin nasıl çalıştığını ve CSR’lerin kalite ve uyumluluğu sağlamadaki önemini net bir şekilde anlayacaklardır.

Kimler kaydolmalı?

 • Otomotiv sektöründeki tedarikçiler ve üreticiler
 • Kalite yöneticileri ve profesyonelleri
 • Uyum görevlileri ve mevzuat uzmanları
 • Satın alma ve tedarik zinciri uzmanları
 • OEM ilişkileri ve gerekliliklerine dahil olan veya bunlardan etkilenen herkes

Kurs İçeriği:

 1. OEM'lere Giriş:
  • Orijinal Ekipman Üreticilerinin tanımı ve otomotiv endüstrisindeki rolü
  • Küresel otomotiv ortamına ve başlıca OEM'lere genel bakış
 2. Müşteriye Özel Gereksinimleri (CSR) Anlamak:
  • CSR nedir ve tedarikçiler için neden kritiktir?
  • CSR'ler, uluslararası standartlar ve endüstri normları arasındaki ilişki
 3. OEM-Tedarikçi İlişkilerinin Dinamikleri:
  • OEM'ler ve tedarikçiler nasıl etkileşim kurar?
  • Güç dengeleri iş faaliyetlerini nasıl etkiler?
 4. Ortak CSR Unsurları:
  • OEM'ler tarafından dayatılan kalite, teslimat ve sürdürülebilirlik standartları gibi tipik gereksinimler
  • CSR'ler farklı OEM'ler arasında nasıl değişiklik gösterebilir?
 5. CSR’yi Yönetmek ve Karşılamak:
  • CSR’yi etkin bir şekilde yönetmek ve uyum sağlamak için stratejiler
  • İletişim, dokümantasyon ve sürekli iyileştirme için en iyi uygulamalar
 6. CSR’nin Kalite Yönetim Sistemleri Üzerindeki Etkisi:
  • CSR'lerin IATF 16949 gibi Kalite Yönetim Sistemlerine nasıl entegre olduğu ve bu sistemleri nasıl etkilediği
  • Denetimler ve sertifikasyonlar üzerindeki etkilerin anlaşılması
 7. CSR ile Zorlukların Üstesinden Gelmek:
  • Tedarikçilerin CSR konusunda karşılaştığı yaygın zorluklar ve bunların üstesinden gelmek için stratejiler
  • Başarılı CSR yönetimine ilişkin vaka çalışmaları
 8. Gelecek Trendler ve Gelişen OEM Beklentileri:
  • Otomotiv endüstrisinin geçirdiği evrim OEM'leri ve CSR'lerini nasıl etkiliyor?
  • Gelecekteki değişikliklere hazırlanmak ve uyumlulukta bir adım önde olmak

Kursun Avantajları:

 • Derinlemesine OEM Anlayışı: OEM'lerin otomotiv tedarik zincirindeki rolü ve etkisi hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • CSR Uzmanlığı: OEM'ler tarafından dayatılan karmaşık ve çeşitli Müşteriye Özel Gereksinimler konusunda bilgi edinin ve bunlara uyum sağlamayı öğrenin.
 • Stratejik Avantaj: İş başarısı için OEM ilişkilerini ve gereksinimlerini stratejik olarak yönetecek bilgilerle kendinizi donatın.
 • Kalite ve Uyumluluk Mükemmelliği: Kuruluşunuzun kalite standartlarını karşılama ve OEM beklentilerini fazlasıyla karşılama becerisini geliştirin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar OEM'e Genel Bakış ve Müşteriye Özel Gereksinimler Kursu için tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, otomotiv tedarik zincirinde yer alan tüm profesyoneller için, özellikle de OEM ilişkileri ve gereksinimlerinin karmaşık ortamını anlamak ve bu ortamda gezinmek isteyen tedarikçi kuruluşlardaki kişiler için çok önemlidir. Eğitim, katılımcıların OEM beklentilerini karşılamak ve aşmak için iyi hazırlanmış olmalarını sağlayacak kapsamlı bir genel bakış sunmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar eğitimden OEM ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmek, CSR'lere uymak ve rekabetçi otomotiv endüstrisinde kuruluşlarının başarısına katkıda bulunmak için gereken bilgi ve araçlarla ayrılacaklardır. Bu eğitimden ettikleri bilgilerle profesyoneller, kuruluşlarının kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığını desteklemeye hazır olacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv endüstrisinde kalite yönetimi ve iyileştirme için kullanılan temel destekleyici araçlar hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Otomotiv Temel Araçları (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC), VDA Bandı, CQI standartları ve AIAG kılavuzları dahil olmak üzere bu araçlar, ürün kalitesi, mevzuata uygunluk ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için gereklidir. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, bu araçların nasıl uygulandığı ve sağlam bir kalite yönetim sistemini desteklemek için birbirleriyle nasıl ilişkili oldukları konusunda net bir anlayışa sahip olacaklardır.

Kimler kaydolmalı?

 • Kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Süreç mühendisleri ve yöneticileri
 • Üretim süpervizörleri ve ekip liderleri
 • Sürekli iyileştirme uzmanları
 • Otomotiv sektöründe kalite güvencesi, uyumluluk veya süreç iyileştirme ile ilgilenen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Destekleyici Araçlara Giriş:
  • Otomotiv kalite yönetiminde kullanılan çeşitli araç ve standartlara genel bakış
  • Kalitenin sağlanması ve sürdürülmesinde bu araçların önemi
 2. Otomotiv Temel Araçları:
  • Temel Araçlara (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) ayrıntılı genel bakış
  • Bu araçların ürün geliştirme ve üretim sürecinde nasıl kullanıldığı
 3. VDA Bandı:
  • Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) ve yayınlarına giriş
  • Temel VDA standartlarına ve bunların diğer kalite araçlarını nasıl tamamladığına genel bakış
 4. CQI Standartları:
  • AIAG tarafından geliştirilen Sürekli Kalite İyileştirme (CQI) standartlarının anlaşılması
  • CQI standartlarının kalite güvencesini ve sürekli iyileştirmeyi nasıl desteklediği
 5. AIAG Kılavuzları:
  • Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu (AIAG) ve standart geliştirmedeki rolüne genel bakış
  • Temel AIAG kılavuzları ve bunların sektörde nasıl uygulandığı
 6. Araçların Kalite Yönetim Sistemlerine Entegre Edilmesi:
  • Bu araçların mevcut bir kalite yönetim sistemine entegre edilmesine yönelik stratejiler
  • Bu araçların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve birbirlerini nasıl desteklediğini anlamak
 7. Vaka Çalışmaları ve En İyi Uygulamalar:
  • Bu araçların başarılı bir şekilde uygulandığı gerçek dünya örnekleri
  • En iyi uygulamaların tartışılması ve sektör liderlerinden alınan dersler
 8. Gelecek Eğilimler ve Gelişen Standartlar:
  • Kalite yönetim araçları ve standartlarındaki değişiklikleri ve trendleri güncel tutmak
  • Gelecekteki gelişmelere ve bunların kalite yönetimini nasıl etkileyebileceğine hazırlanmak

Kursun Avantajları:

 • Araçlar Hakkında Kapsamlı Bilgi: Otomotiv kalite yönetiminde kullanılan çeşitli araçlar ve standartlar hakkında kapsamlı bilgi edinin.
 • Geliştirilmiş Kalite Yönetimi: Ürün kalitesini artırmak, uyumluluğu sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için bu araçları nasıl etkili bir şekilde uygulayacağınızı öğrenin.
 • Stratejik Entegrasyon: Maksimum fayda için bu araçları kalite yönetim sisteminize entegre etmeye yönelik stratejiler geliştirin.
 • Sektördeki En İyi Uygulamalar: Önde gelen şirketlerin bu araçları nasıl başarıyla uyguladığını anlamak için sektördeki en iyi uygulamalar ve vaka çalışmalarından yararlanın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, Destekleyici Araçlara Genel Bakış (Temel Araçlar, VDA Band, CQI, AIAG) için bir tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, otomotiv sektöründe kalite yönetimi, uyumluluk ve süreç iyileştirmeden sorumlu profesyoneller için hayati önem taşımaktadır. Eğitim, temel araçlar ve standartlar hakkında kapsamlı bir genel bakış sunarak katılımcıların bunları uygulamaya ve bunlardan faydalanmaya hazır olmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, bu araçları kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulamak için gereken bilgi ve becerilere sahip olarak eğitimden ayrılacak ve böylece kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyetinde artış sağlanacaktır. Bu eğitimden elde edilen bilgilerle profesyoneller, kuruluşlarının mükemmellik ve sürekli iyileştirme konusundaki kararlılığını desteklemeye hazır olacaklardır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“WAutoPilot” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir