WAutoECODrive

Bu eğitim programı, IATF 16949 standardında sürdürülebilirlikten başlayarak, yeşil üretim, sosyal sorumluluk yönetim sistemleri, risk yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda otomotiv sektöründe sürdürülebilir ve çözüm odaklı stratejilere rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 26001 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gibi kritik konuları da kapsamaktadır. Bu standartlar hakkında derinlemesine bilgi sağlayarak, sürdürülebilirliği anlamanıza ve endüstri standartlarına uygun iş yapma becerileri geliştirmenize yardımcı olur. Sektördeki güncel gelişmeleri takip ederken sürdürülebilirlik stratejilerini başarıyla uygulamak ve yönetmek için size sağlam bir temel sağlayacaktır.

Fiyat için bize ulaşın

Kursa Genel Bakış:

Bu kapsamlı eğitim, otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik konusuna odaklanarak sürdürülebilirliğin önemini ele almakta, sürdürülebilirlikle ilgili zorlukları tanımlamakta ve çözümler geliştirmektedir. Katılımcılar, otomotiv sektöründe sürdürülebilirliğin neden önemli olduğu ve sürdürülebilir uygulamaların nasıl etkin bir şekilde hayata geçirileceği konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Otomotiv sektöründe çalışan profesyoneller
 • Çevre ve sürdürülebilirlik uzmanları
 • Otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik hakkında bilgi edinmek isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Sürdürülebilirlik ve Otomotiv Endüstrisi
  • Otomotiv sektöründe sürdürülebilirliğin tanımı ve önemi
  • Sürdürülebilirlik konularının otomotiv sektörü üzerindeki etkisi
 2. Sürdürülebilirlik Trendleri ve Yenilikler
  • Otomotiv sektöründeki güncel sürdürülebilirlik trendleri ve yenilikler
  • Elektrikli araçların, otonom sürüşün ve yeşil teknolojilerin rolü
 3. Karbon Ayak İzi ve Emisyon Kontrolü
  • Otomobil üreticilerinin karbon ayak izlerini azaltma çabaları
  • Emisyon kontrolü ve sera gazı emisyonlarının etkileri
 4. Sürdürülebilir Ürün Tasarımı ve Malzemeleri
  • Sürdürülebilir ürün tasarımının temel ilkeleri
  • Geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı ve avantajları
 5. Yeşil Üretim ve Operasyon Uygulamaları
  • Üretim süreçlerinde çevresel etkileri azaltmaya yönelik stratejiler
  • Atık yönetimi ve enerji verimliliği uygulamaları
 6. Sürdürülebilirlik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik uygulamalarının önemi
  • Tedarikçi ilişkileri ve sürdürülebilirlik sertifikaları
 7. Yeşil Teknolojiler ve Yenilenebilir Enerji
  • Yeşil teknolojilerin ve yenilenebilir enerjinin otomotiv sektöründeki rolü
  • Elektrikli ve hibrit araçlar, batarya teknolojileri ve şarj altyapısı
 8. Sürdürülebilirlik Stratejileri ve Çözüm Geliştirme
  • Sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması
  • Sürdürülebilirlik sorunlarının belirlenmesi ve çözümler geliştirilmesi

Kursun Avantajları:

 • Sürdürülebilirlik Farkındalığı: Sürdürülebilirliğin otomotiv sektöründeki önemini ve etkilerini anlamak.
 • Trendler Hakkında Bilgi Sahibi Olun: Güncel sürdürülebilirlik trendlerinden ve yeniliklerden haberdar olun.
 • Pratik Uygulama: Sürdürülebilirlik ilkelerini ürün tasarımından üretim süreçlerine kadar nasıl uygulayacağınızı öğrenin.
 • Problem Çözme Becerileri: Sürdürülebilirlikle ilgili zorlukları belirleme ve etkili çözümler geliştirme.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Çözümler" kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu eğitim, otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik konusunda derin bir anlayış kazanmak isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için idealdir. Katılımcılar, sürdürülebilirliğin önemi, mevcut endüstri trendleri ve sürdürülebilir uygulamaları etkili bir şekilde uygulamak için pratik yaklaşımlar hakkında bilgi edineceklerdir. Katılımcıları sürdürülebilirlik sorunlarını ele almak ve daha sürdürülebilir bir otomotiv sektörüne katkıda bulunmak için problem çözme becerileriyle donatır.

Kursa Genel Bakış:

Bu özel eğitim, IATF 16949 standardı çerçevesinde sürdürülebilirlik ilkelerinin entegrasyonuna odaklanmaktadır. Katılımcılar, sürdürülebilirliğin IATF 16949 ile nasıl uyumlu olduğu, sürdürülebilir uygulamaların önemi ve otomotiv endüstrisinde nasıl etkili bir şekilde uygulanacağı konusunda kapsamlı bir anlayış kazanacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Otomotiv sektöründe çalışan profesyoneller
 • Kalite yöneticileri, mühendisler ve denetçiler
 • Sürdürülebilirlik ve çevre uzmanları
 • Sürdürülebilirliği kalite yönetim sistemlerine entegre etmeyi hedefleyen kuruluşlar

Kurs İçeriği:

 1. Kalite Yönetiminde Sürdürülebilirlik
  • Kalite yönetimi bağlamında sürdürülebilirlik kavramı
  • Sürdürülebilirlik uzun vadeli başarıya ve rekabet gücüne nasıl katkıda bulunur?
 2. Sürdürülebilirliğin IATF 16949'a Entegrasyonu
  • Sürdürülebilirliğin IATF 16949 standartlarıyla nasıl uyumlu olduğunun anlaşılması
  • Sürdürülebilirlikle ilgili temel maddeler ve gereklilikler
 3. Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Metrikler
  • Sürdürülebilirlik raporlama uygulamalarının geliştirilmesi
  • Sürdürülebilirlik performans metriklerinin belirlenmesi ve ölçülmesi
 4. Sürdürülebilir Ürün Tasarımı ve Geliştirme
  • Sürdürülebilirlik ilkelerinin ürün tasarımı ve geliştirmesine entegre edilmesi
  • Yaşam döngüsü değerlendirmesi ve eko-tasarım hususları
 5. Yeşil Üretim ve Operasyonlar
  • Üretim ve operasyonlarda sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik stratejiler
  • Atık azaltma, enerji verimliliği ve kaynakların korunması
 6. Sürdürülebilirlik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Sürdürülebilirliğin tedarik zincirine entegre edilmesi
  • Tedarikçi seçimi, değerlendirmesi ve sürdürülebilirlik kriterleri
 7. Uyumluluk ve Belgelendirme
  • IATF 16949'un sürdürülebilirlik gerekliliklerine uyumun sağlanması
  • Sürdürülebilirlik denetimlerine ve sertifikasyonuna hazırlanma
 8. Sürekli İyileştirme ve Sürdürülebilir Uygulamalar
  • Sürdürülebilirlik performansını sürekli iyileştirmeye yönelik stratejiler
  • Kurum genelinde sürdürülebilirliği teşvik etmek için en iyi uygulamalar

Kursun Avantajları:

 • Bütünsel Anlayış: Sürdürülebilirliğin IATF 16949 standartlarıyla nasıl uyumlu olduğuna dair kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Pratik Uygulama: Sürdürülebilirliğin kalite yönetim sisteminin çeşitli yönlerine nasıl entegre edileceğini öğrenin.
 • Gelişmiş Sürdürülebilirlik Raporlaması: Sürdürülebilirlik performansını ölçme, raporlama ve iyileştirme becerilerini geliştirin.
 • Rekabet Avantajı: Sürdürülebilirlik uygulamalarının nasıl uzun vadeli rekabet gücü sağlayabileceğini keşfedin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "IATF 16949 Standardı Sürdürülebilirlik" kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu özel kurs, IATF 16949 standardı çerçevesinde sürdürülebilirlik anlayışlarını geliştirmek isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için tasarlanmıştır. Katılımcılar, sürdürülebilirlik ilkelerini kalite yönetim sistemlerine nasıl entegre edeceklerini, sürdürülebilirlik raporlamasını nasıl geliştireceklerini ve otomotiv endüstrisindeki sürdürülebilir uygulamalarla uyum sağlayarak rekabet avantajı elde etmeyi öğreneceklerdir.

Kursa Genel Bakış:

Bu kapsamlı eğitim, katılımcılara tedarik zinciri yönetimi konusunda derin bir anlayış kazandırmak üzere tasarlanmış olup, özellikle sürdürülebilir satın alma ve bunun otomotiv sektöründeki uygulamalarına odaklanmaktadır. Katılımcılar, sürdürülebilir ve dayanıklı tedarik zincirlerinin nasıl oluşturulacağını, sorumlu bir şekilde nasıl kaynak sağlanacağını ve otomotiv sektörünün çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl katkıda bulunulacağını öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Otomotiv sektöründeki tedarik zinciri profesyonelleri
 • Satın alma yöneticileri ve uzmanları
 • Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) uzmanları
 • Sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarıyla ilgilenen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş
  • Otomotiv sektöründe tedarik zinciri yönetiminin temelleri
  • Tedarik zinciri yönetiminin temel bileşenleri ve işlevleri
 2. Sürdürülebilir Satın Alma İlkeleri
  • Sürdürülebilir satın alma ve önemini anlamak
  • Etik kaynak kullanımı, adil ticaret ve sorumlu satın alma uygulamaları
 3. Sürdürülebilir Satın Alma Stratejileri
  • Sürdürülebilir satın alma stratejilerinin geliştirilmesi
  • Sürdürülebilirlik kriterlerinin tedarikçi seçimi ve değerlendirmesine entegre edilmesi
 4. Tedarik Zincirinde Çevresel Sürdürülebilirlik
  • Sürdürülebilir kaynak kullanımı yoluyla çevresel etkilerin en aza indirilmesi
  • Karbon ayak izinin azaltılması ve kaynakların korunması
 5. Sosyal Sorumluluk ve Etik Kaynak Kullanımı
  • Tedarik zincirinde sosyal sorumluluğun teşvik edilmesi
  • Adil iş gücü uygulamaları ve insan haklarına uyumun sağlanması
 6. Tedarikçi İşbirliği ve Risk Yönetimi
  • Sürdürülebilirlik için tedarikçilerle işbirliğine dayalı yaklaşımlar
  • Tedarik zinciri risklerinin belirlenmesi ve azaltılması
 7. Sürdürülebilir Ambalajlama ve Lojistik
  • Sürdürülebilir ambalaj malzemeleri ve uygulamaları
  • Çevre dostu lojistik ve nakliye seçenekleri
 8. Sürdürülebilir Satın Alma Denetimleri ve Sertifikasyonu
  • Sürdürülebilir satın alma denetimlerinin gerçekleştirilmesi
  • Sürdürülebilir satın alma sertifikasyonu için hazırlık
 9. Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Metrikler
  • Tedarik zincirleri için sürdürülebilirlik raporlama uygulamalarının geliştirilmesi
  • Sürdürülebilir satın alma için temel performans göstergeleri (KPI'lar)
 10. Vaka Çalışmaları ve En İyi Uygulamalar
  • Sürdürülebilir satın alma konusunda başarılı olan kuruluşların gerçek hayattan örnek çalışmaları
  • Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi için en iyi uygulamalar

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı Bilgi: Sürdürülebilirliğe odaklanarak tedarik zinciri yönetimi hakkında derin bir anlayış kazanın.
 • Pratik Uygulama: Sürdürülebilir tedarik ilkelerini gerçek dünya koşullarında nasıl uygulayacağınızı öğrenin.
 • Risk Azaltma: Tedarik zinciri risklerini belirleme ve azaltma becerilerini geliştirin.
 • Sürdürülebilirlik Katkısı: Otomotiv endüstrisinin çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmak.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "Tedarik Zinciri Yönetimi ve Sürdürülebilir Satın Alma ve Tedarik Zinciri Uygulamaları” kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu eğitim, tedarik zinciri yönetimi, sürdürülebilir satın alma ve bunların otomotiv sektöründeki pratik uygulamaları hakkındaki bilgilerini geliştirmek isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Katılımcılar, sürdürülebilir ve dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmak, sorumlu kaynak kullanımını teşvik etmek ve sektörün sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmak için gerekli beceri ve stratejileri edineceklerdir.

Kursa Genel Bakış:

Bu özel kurs, otomotiv endüstrisinde enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim uygulamalarına odaklanmaktadır. Katılımcılar, otomotiv üretim süreçlerinde enerji tüketiminin nasıl azaltılacağı, çevresel etkinin nasıl en aza indirileceği ve yeşil üretimin nasıl teşvik edileceği konusunda kapsamlı bir anlayış kazanacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Otomotiv üretiminde çalışan profesyoneller
 • Üretim müdürleri, mühendisler ve sürdürülebilirlik uzmanları
 • Çevre ve enerji yönetimi uzmanları
 • Üretimde enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği geliştirmekle ilgilenen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirliğe Giriş
  • Üretimde enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğin önemi
  • Yeşil üretimin temel kavramları ve faydaları
 2. Üretimde Enerji Yönetimi
  • Enerji yönetim sistemleri ve standartlarının anlaşılması
  • Enerji etütleri, kıyaslama ve enerji tüketim analizi
 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretime entegrasyonu
  • Güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji teknolojileri
 4. Enerji Verimli Üretim Süreçleri
  • Üretim süreçlerinde enerji kullanımını optimize etmeye yönelik stratejiler
  • Yalın üretim ve enerji tasarruflu ekipman
 5. Atık Azaltma ve Kaynak Verimliliği
  • Atıkların en aza indirilmesi ve kaynak kullanımının optimize edilmesi
  • Üretimde döngüsel ekonomi ilkeleri
 6. Yeşil Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı
  • Hammadde ve bileşenler için sürdürülebilir kaynak kullanımı uygulamaları
  • Tedarik zinciri sürdürülebilirliği ve yeşil satın alma
 7. Çevresel Uyum ve Yönetmelikler
  • Çevresel düzenlemeleri ve uyumluluğu anlama
  • Raporlama gereklilikleri ve çevre sertifikaları
 8. Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Metrikler
  • Üretim için sürdürülebilirlik raporlama uygulamalarının geliştirilmesi
  • Enerji verimliliği ve yeşil üretim için temel performans göstergeleri (KPI'lar)
 9. Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar
  • Sürekli iyileştirme metodolojilerinin uygulanması
  • Yeşil üretimde mükemmelleşen kuruluşların vaka çalışmaları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı Bilgi: Enerji verimliliği ve yeşil üretim uygulamaları hakkında derin bir anlayış kazanın.
 • Pratik Uygulama: Sürdürülebilir üretim süreçlerinin nasıl uygulanacağını öğrenin.
 • Maliyet Tasarrufu: Enerji tüketimini ve israfı azaltarak maliyet tasarrufu sağlayan stratejileri keşfedin.
 • Çevresel Yönetim: Çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunun ve yasal gereklilikleri karşılayın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "Enerji Verimliliği ve Yeşil Üretim" kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu eğitim, otomotiv endüstrisinde enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim uygulamaları konusundaki bilgilerini geliştirmek isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Katılımcılar, enerji tüketimini azaltmak, çevresel etkileri en aza indirmek ve yeşil üretimi teşvik etmek için gerekli beceri ve stratejileri edinerek maliyet tasarrufu ve çevre yönetimi sağlayacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu kapsamlı eğitim, katılımcıları sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak ve otomotiv endüstrisinde sürdürülebilir uygulamaları etkin bir şekilde uygulamak için gereken bilgi ve becerilerle güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, sürdürülebilirlik girişimlerini nasıl yönlendireceklerini, paydaşların katılımını nasıl sağlayacaklarını ve kuruluşlarında sürdürülebilirlik kültürünü nasıl teşvik edeceklerini öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Otomotiv sektöründe çalışan profesyoneller
 • Sürdürülebilirlik şampiyonları ve koordinatörleri
 • Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) ekipleri
 • Sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesi ile ilgilenen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Sürdürülebilirliğe Giriş
  • Sürdürülebilirlik kavramının anlaşılması
  • Otomotiv sektöründe sürdürülebilirliğin önemi
 2. Sürdürülebilirlik Bilinci ve Eğitimi
  • Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratma stratejileri
  • Sürdürülebilirlik eğitim programlarının oluşturulması
 3. Paydaşlarla Etkileşim
  • Kilit paydaşların ve sürdürülebilirlikteki rollerinin belirlenmesi
  • Paydaş katılımı ve işbirliği
 4. Sürdürülebilirlik Raporlaması ve İletişimi
  • Sürdürülebilirlik raporlama uygulamalarının geliştirilmesi
  • Sürdürülebilirlik girişimlerinin etkin iletişimi
 5. Sürdürülebilir Ürün Tasarımı ve Geliştirme
  • Sürdürülebilirliğin ürün tasarımı ve geliştirmeye entegre edilmesi
  • Yaşam döngüsü değerlendirmesi ve eko-tasarım hususları
 6. Yeşil Üretim ve Operasyonlar
  • Üretim ve operasyonlarda sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik stratejiler
  • Atık azaltma, enerji verimliliği ve kaynakların korunması
 7. Tedarikçi Katılımı ve Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı
  • Sürdürülebilirliği teşvik etmek için tedarikçilerle iletişim kurmak
  • Sürdürülebilir kaynak kullanımı uygulamaları ve kriterleri
 8. Çevresel ve Sosyal Sorumluluk
  • Kurum içinde çevresel ve sosyal sorumluluğun teşvik edilmesi
  • Etik kaynak kullanımı ve adil işgücü uygulamaları
 9. Sürdürülebilirlik Ölçütleri ve Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar)
  • Sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi ve izlenmesi
  • Sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi
 10. Sürdürülebilirlik Uygulama ve Eylem Planları
  • Sürdürülebilirlik eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması
  • Sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegrasyonu
 11. Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar
  • Sürekli iyileştirme metodolojilerinin uygulanması
  • Sürdürülebilirlik konusunda başarılı olan kuruluşların vaka çalışmaları

Kursun Avantajları:

 • Bütünsel Anlayış: Sürdürülebilirlik kavramları ve uygulamaları hakkında derin bir anlayış kazanın.
 • Pratik Uygulama: Kurumlarda sürdürülebilirlik girişimlerinin nasıl uygulanacağını öğrenin.
 • Paydaş Katılımı: Paydaşların katılımını sağlamak ve sürdürülebilirlik kültürünü teşvik etmek için beceriler geliştirin.
 • Etkili İletişim: Sürdürülebilirlik çalışmalarını hem dahili hem de harici olarak etkili bir şekilde iletin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "Sürdürülebilirlik Bilincin Artırılması ve Uygulanması" kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu eğitim, bir sürdürülebilirlik kültürü oluşturmak, sürdürülebilirlik ilkeleri hakkında farkındalık yaratmak ve otomotiv sektöründe sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmek isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için son derece önemlidir. Katılımcılar, paydaşların katılımını sağlamak, sürdürülebilirlik performansını ölçmek ve izlemek ve olumlu çevresel ve sosyal etkiler yaratmak için gerekli beceri ve stratejileri edineceklerdir.

Kursa Genel Bakış:

Bu özel eğitim, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) aracılığıyla sürdürülebilirlik uygulamalarını entegre etmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller için hazırlanmıştır. Katılımcılar ISO 14001, otomotiv sektöründeki önemi ve sürdürülebilirlik uygulamalarının etkin bir şekilde nasıl uygulanacağı hakkında kapsamlı bir anlayış kazanacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Otomotiv sektöründe çalışan profesyoneller
 • Çevre yöneticileri, denetçiler ve sürdürülebilirlik koordinatörleri
 • Kalite ve uyum uzmanları
 • ISO 14001 aracılığıyla sürdürülebilirliği uygulamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. ISO 14001 ve Sürdürülebilirliğe Giriş
  • ISO 14001 standardını ve alaka düzeyini anlamak
  • ISO 14001 ve sürdürülebilirlik arasındaki sinerji
 2. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temelleri
  • ISO 14001'in temel ilkeleri ve gereklilikleri
  • Otomotiv endüstrisinde bir ÇYS çerçevesinin oluşturulması
 3. Sürdürülebilirlik Entegrasyonu ve Uyumu
  • Sürdürülebilirlik hedeflerinin ISO 14001 hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi
  • Sürdürülebilirliğin ÇYS'ye entegre edilmesine yönelik stratejiler
 4. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama
  • Otomotiv operasyonlarında çevresel boyutların ve etkilerin belirlenmesi
  • Sürdürülebilirlik eylem planları ve programlarının geliştirilmesi
 5. Yasal Uyumluluk ve Düzenleyici Gereklilikler
  • Çevre yasa ve yönetmeliklerine uyumun sağlanması
  • Düzenleyici gereklilikler için raporlama ve dokümantasyon
 6. Kaynak Verimliliği ve Atık Azaltma
  • Kaynak verimliliği ve atık azaltma stratejileri
  • Döngüsel ekonomi ilkeleri ve sürdürülebilir malzeme yönetimi
 7. Çevresel Performans Ölçümü ve Raporlaması
  • Çevresel performansın ölçülmesi ve izlenmesi
  • Sürdürülebilirlik raporlama uygulamaları ve ölçütleri
 8. Tedarikçi Katılımı ve Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı
  • Sürdürülebilirliği teşvik etmek için tedarikçilerle iletişim kurmak
  • Otomotiv tedarik zincirinde sürdürülebilir kaynak kullanımı uygulamaları ve kriterleri
 9. Çevre Denetimi ve Sertifikasyonu
  • İç ve dış çevre denetimlerinin gerçekleştirilmesi
  • ISO 14001 sertifikasyonu ve sürdürülebilirlik değerlendirmeleri için hazırlık
 10. Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar
  • Sürekli iyileştirme metodolojilerinin uygulanması
  • ISO 14001 aracılığıyla sürdürülebilirlikte mükemmelleşen kuruluşların vaka çalışmaları

Kursun Avantajları:

 • Derinlemesine Bilgi: ISO 14001 ve sürdürülebilirliğin desteklenmesindeki rolü hakkında derinlemesine bilgi edinin.
 • Pratik Uygulama: ÇYS çerçevesinde sürdürülebilirlik uygulamalarının nasıl hayata geçirileceğini öğrenin.
 • Uyumluluk Güvencesi: Çevre yasaları ve yönetmeliklerine uygunluğun sağlanması.
 • Performans İyileştirme: Sürdürülebilirlik ve çevresel performans gelişimini destekleyin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "Otomotiv Sektöründe ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sürdürülebilirlik Uygulamaları" kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu eğitim, ISO 14001 aracılığıyla sürdürülebilirlik uygulamalarını etkin bir şekilde entegre etmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Katılımcılar, sürdürülebilirlik hedeflerini ÇYS hedefleriyle uyumlu hale getirmek, çevre performansını ölçmek ve sürdürülebilirlik ve çevre uygulamalarında sürekli iyileştirme sağlamak için gerekli beceri ve stratejileri edineceklerdir.

Kursa Genel Bakış:

Bu özel eğitim, ISO 26001 standardı aracılığıyla sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller için hazırlanmıştır. Katılımcılar ISO 26001, otomotiv sektöründeki önemi ve bir Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin nasıl kurulacağı ve sürdürüleceği hakkında kapsamlı bir anlayış kazanacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Otomotiv sektöründe çalışan profesyoneller
 • Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) yöneticileri, denetçileri ve sürdürülebilirlik koordinatörleri
 • Kalite ve uyum uzmanları
 • ISO 26001 aracılığıyla sosyal sorumluluğu teşvik etmek isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. ISO 26001 ve Sosyal Sorumluluğa Giriş
  • ISO 26001 standardını ve amacını anlama
  • Otomotiv sektöründe sosyal sorumluluğun önemi
 2. ISO 26001 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Çerçevesi
  • ISO 26001'in temel ilkeleri ve gereksinimleri
  • Otomotiv sektöründe Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin kurulması
 3. Sosyal Sorumluluk Stratejisi ve Politikası
  • Bir sosyal sorumluluk stratejisi ve politikası geliştirmek
  • Kurumsal hedefler ve paydaş beklentileri ile uyumun sağlanması
 4. Paydaşların ve Çıkarlarının Belirlenmesi
  • Otomotiv sektöründeki kilit paydaşların belirlenmesi
  • Paydaşların sosyal sorumlulukla ilgili ilgi ve beklentilerinin değerlendirilmesi
 5. Sosyal Sorumluluğun Temel Konuları ve İlkeleri
  • ISO 26001 tarafından tanımlanan temel konu ve ilkelerin anlaşılması
  • Bu ilkelerin otomotiv operasyonlarına entegre edilmesi
 6. Risk Değerlendirmesi ve Etki Analizi
  • Sosyal sorumluluk risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Sosyal sorumluluk konularının potansiyel etkisinin analiz edilmesi
 7. Sosyal Sorumluluk Programları ve Girişimleri
  • Sosyal sorumluluk programlarının geliştirilmesi ve uygulanması
  • Otomotiv sektöründe başarılı sosyal sorumluluk girişimlerine ilişkin vaka çalışmaları
 8. Sosyal Sorumluluk Performansının Ölçülmesi ve Raporlanması
  • Sosyal sorumluluk performansını ölçmek için metrikler geliştirmek
  • Sosyal sorumluluk raporlarının ve açıklamalarının hazırlanması
 9. Sosyal Sorumluluk Denetimi ve Belgelendirmesi
  • İç ve dış sosyal sorumluluk denetimlerinin gerçekleştirilmesi
  • ISO 26001 sertifikasyonu ve sosyal sorumluluk değerlendirmeleri için hazırlık
 10. Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar
  • Sürekli iyileştirme metodolojilerinin uygulanması
  • ISO 26001 aracılığıyla sosyal sorumlulukta mükemmelleşen kuruluşların vaka çalışmaları

Kursun Avantajları:

 • Derinlemesine Bilgi: ISO 26001 ve sosyal sorumluluğu teşvik etmedeki rolü hakkında derinlemesine bilgi edinin.
 • Pratik Uygulama: Yönetim sistemi içerisinde sosyal sorumluluk uygulamalarının nasıl hayata geçirileceğini öğrenin.
 • Paydaş Katılımı: Paydaşların katılımını sağlamak ve beklentilerini karşılamak için beceriler geliştirin.
 • Sosyal Etki: Kurumsal hedeflere ulaşırken topluma ve paydaşlara olumlu katkıda bulunmak.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "Otomotiv Sektöründe ISO 26001 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi" kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu eğitim, ISO 26001 aracılığıyla sosyal sorumluluk uygulamalarını etkin bir şekilde entegre etmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Katılımcılar, sosyal sorumluluk hedeflerini kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmek, sosyal sorumluluk performansını ölçmek ve sosyal sorumluluk uygulamalarında sürekli iyileştirme sağlamak için gerekli beceri ve stratejileri edineceklerdir.

Kursa Genel Bakış:

Bu özel kurs, ISO 31000'e dayalı sağlam bir risk yönetimi sistemi kurmak isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller için tasarlanmıştır. Katılımcılar risk yönetimi ilkeleri, teknikleri ve bunların otomotiv sektöründe nasıl etkin bir şekilde uygulanacağı hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Otomotiv sektöründe çalışan profesyoneller
 • Risk yöneticileri, denetçiler ve kalite uzmanları
 • Proje yöneticileri ve idareciler
 • Otomotiv sektöründe risk yönetimi uygulamalarını geliştirmek isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. ISO 31000 ve Risk Yönetimine Giriş
  • ISO 31000 standardının ve öneminin anlaşılması
  • Otomotiv sektöründe risk yönetiminin rolü
 2. ISO 31000 Risk Yönetimi Çerçevesi
  • ISO 31000'in temel ilkeleri ve gereklilikleri
  • Otomotiv sektöründe bir Risk Yönetim Sisteminin kurulması
 3. Risk Yönetimi İlkeleri ve Süreci
  • Risk yönetimi ilkeleri: entegrasyon, özelleştirme ve sürekli iyileştirme
  • Risk yönetimi süreci: iletişim, değerlendirme, tedavi, izleme ve gözden geçirme
 4. Risk Tanımlama ve Değerlendirme
  • Otomotiv endüstrisinde riskleri belirleme ve değerlendirme teknikleri
  • Risk analizi, değerlendirme ve önceliklendirme
 5. Risk Tedavisi ve Azaltımı
  • Risk tedavi planlarının geliştirilmesi
  • Risk azaltma ve kontrol stratejileri
 6. Risklerin İzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi
  • Risklerin sürekli izlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir sistem kurulması
  • Risk yönetimi stratejilerinin gerektiği gibi ayarlanması
 7. Risk İletişimi ve Raporlama
  • Risklerin kurum içinde etkin iletişimi
  • Risk raporlarının ve açıklamalarının hazırlanması
 8. Risk Yönetiminin Otomotiv Operasyonlarına Entegrasyonu
  • Risk yönetiminin günlük operasyonlara ve karar alma süreçlerine dahil edilmesi
  • Otomotiv sektöründe başarılı risk yönetimine ilişkin vaka çalışmaları
 9. Risk Yönetimi Denetimi ve Sertifikasyonu
  • İç ve dış risk yönetimi denetimlerinin gerçekleştirilmesi
  • ISO 31000 sertifikasyonu ve risk yönetimi değerlendirmeleri için hazırlık
 10. Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar
  • Sürekli iyileştirme metodolojilerinin uygulanması
  • ISO 31000 aracılığıyla risk yönetiminde mükemmelleşen kuruluşların vaka çalışmaları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı Bilgi: ISO 31000 ve etkili risk yönetimindeki rolü hakkında derin bir anlayış kazanın.
 • Pratik Uygulama: Risk yönetimi ilkelerinin otomotiv operasyonlarında nasıl uygulanacağını öğrenin.
 • Risk Azaltma: Riskleri etkin bir şekilde belirleme, değerlendirme ve azaltma becerilerini geliştirin.
 • Geliştirilmiş Karar Alma: Riskleri göz önünde bulundurarak ve yöneterek karar verme sürecini iyileştirin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "Otomotiv Sektöründe ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi" kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu eğitim, ISO 31000'e dayalı risk yönetimi uygulamalarını oluşturmak ve geliştirmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Katılımcılar, riskleri etkin bir şekilde tanımlamak, değerlendirmek, ele almak ve izlemek için gerekli beceri ve stratejileri edinecek ve böylece otomotiv operasyonlarında daha iyi karar verme ve daha az güvenlik açığı elde edeceklerdir.

 

Kursa Genel Bakış:

Bu özel eğitim, ISO 45001'e dayalı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (Occupational Health and Safety Management Systems, OHSMS) kurmak ve geliştirmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller için hazırlanmıştır. Katılımcılar OHSMS ilkeleri, risk değerlendirmesi ve otomotiv operasyonlarında çalışanların güvenlik ve refahının nasıl sağlanacağı konularında kapsamlı bir anlayış kazanacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Otomotiv sektöründe çalışan profesyoneller
 • Sağlık ve güvenlik yöneticileri, denetçiler ve uyum uzmanları
 • İnsan kaynakları personeli
 • Otomotiv sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını geliştirmek isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. ISO 45001 ve İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
  • ISO 45001 standardının ve öneminin anlaşılması
  • İş sağlığı ve güvenliğinin otomotiv sektöründeki rolü
 2. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temelleri
  • ISO 45001'in temel ilkeleri ve gereklilikleri
  • Otomotiv sektöründe bir OHSMS kurulması
 3. OHSMS Liderlik ve Yönetişim
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda liderlik taahhüdü
  • Rollerin, sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesi
 4. Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirmesi
  • Otomotiv operasyonlarında tehlikeleri belirleme teknikleri
  • Risk değerlendirmesi, değerlendirmesi ve önceliklendirmesi
 5. OHSMS Planlama ve Kontrol
  • OHSMS politikalarının, hedeflerinin ve planlarının geliştirilmesi
  • Tehlike kontrolleri, yasal gereklilikler ve uyumluluk
 6. Operasyonel Kontroller ve Acil Durum Hazırlığı
  • Operasyonel kontrollerin uygulanmasına yönelik stratejiler
  • Acil durum müdahale ve hazırlık planlaması
 7. Çalışan Katılımı ve Kurs
  • Çalışanların OHSMS süreçlerine ve karar alma süreçlerine dahil edilmesi
  • OHSMS kursu ve yetkinlik geliştirme
 8. Olay İnceleme ve Raporlama
  • Etkili olay raporlama ve soruşturma prosedürleri
  • Kök neden analizi ve düzeltici faaliyetler
 9. Performans İzleme ve Ölçme
  • OHSMS performansının izlenmesi için ölçütler
  • İç denetimler ve yönetim incelemeleri
 10. Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar
  • Sürekli iyileştirme metodolojilerinin uygulanması
  • ISO 45001 ile iş sağlığı ve güvenliği alanında mükemmelleşen kuruluşların vaka çalışmaları

 

 

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı Bilgi: ISO 45001 ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamadaki rolü hakkında derin bir anlayış kazanın.
 • Pratik Uygulama: OHSMS ilkelerinin otomotiv operasyonlarında nasıl uygulanacağını öğrenin.
 • Risk Azaltma: İş yerindeki tehlikeleri etkin bir şekilde tanımlama, değerlendirme ve kontrol etme becerilerini geliştirmek.
 • Geliştirilmiş Güvenlik Kültürü: Çalışanlar arasında güvenlik ve esenlik kültürünü teşvik edin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "Otomotiv Sektöründe ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu eğitim, ISO 45001'e dayalı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini kurmak ve geliştirmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Katılımcılar, tehlikeleri belirlemek, riskleri değerlendirmek, kontrolleri uygulamak ve bir güvenlik kültürünü teşvik etmek için gerekli beceri ve stratejileri edinecek ve sonuçta otomotiv operasyonlarında çalışanların refahını sağlayacaktır.

Kursa Genel Bakış:

Bu özel kurs, ISO 50001'e dayalı Enerji Yönetim Sistemlerini (EnMS) uygulamak ve geliştirmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller için tasarlanmıştır. Katılımcılar, EnMS ilkeleri, enerji verimliliği ve otomotiv operasyonlarında enerji kullanımının nasıl optimize edileceği hakkında kapsamlı bir anlayış kazanacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Otomotiv sektöründe çalışan profesyoneller
 • Enerji yöneticileri, denetçiler ve sürdürülebilirlik uzmanları
 • Mühendisler, tesis yöneticileri ve çevre uzmanları
 • Otomotiv sektöründe enerji yönetimi uygulamalarının geliştirilmesiyle ilgilenen herkes

Kurs İçeriği:

 1. ISO 50001 ve Enerji Yönetimine Giriş
  • ISO 50001 standardının ve öneminin anlaşılması
  • Otomotiv sektöründe enerji yönetiminin rolü
 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temelleri
  • ISO 50001'in temel ilkeleri ve gereksinimleri
  • Otomotiv sektöründe bir EnMS kurulması
 3. Enerji Politikası ve Stratejisi
  • Bir enerji politikası ve stratejik hedeflerin geliştirilmesi
  • Enerji hedeflerinin kurumsal hedeflerle uyumlaştırılması
 4. Enerji Mevcut Durum ve Performans Göstergeleri
  • Bir enerji taban çizgisi ve performans göstergeleri oluşturulması
  • Enerji verisi toplama, analiz etme ve kıyaslama
 5. Enerji İncelemesi ve Verimlilik Fırsatları
  • Enerji incelemeleri ve değerlendirmelerinin yapılması
  • Otomotiv operasyonlarında enerji verimliliği fırsatlarının belirlenmesi
 6. Enerji Performansı İyileştirme
  • Enerji performansı iyileştirme planlarının geliştirilmesi ve uygulanması
  • Enerji tasarruflarının izlenmesi ve doğrulanması
 7. Yasal Uyumluluk ve Düzenleyici Gereklilikler
  • Enerji ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyumun sağlanması
  • Düzenleyici gereklilikler için raporlama ve dokümantasyon
 8. Çalışan Bağlılığı ve Kurs
  • Çalışanların enerji yönetimi süreçlerine ve girişimlerine dahil edilmesi
  • Enerji yönetimi kursu ve farkındalık programları
 9. Enerji Denetimi ve Sertifikasyonu
  • İç ve dış enerji etütlerinin yapılması
  • ISO 50001 sertifikasyonu ve enerji değerlendirmeleri için hazırlık
 10. Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar
  • Sürekli iyileştirme metodolojilerinin uygulanması
  • ISO 50001 aracılığıyla enerji yönetiminde mükemmelleşen kuruluşların vaka çalışmaları

Kursun Avantajları:

 • Derinlemesine Bilgi: ISO 50001 ve enerji kullanımını optimize etmedeki rolü hakkında derinlemesine bilgi edinin.
 • Pratik Uygulama: Enerji yönetimi ilkelerinin otomotiv operasyonlarında nasıl uygulanacağını öğrenin.
 • Enerji Verimliliği: Enerji verimliliği fırsatlarını belirlemek ve gerçekleştirmek için beceriler geliştirin.
 • Maliyet Tasarrufu: Geliştirilmiş enerji performansı sayesinde önemli maliyet tasarrufları elde edin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "Otomotiv Sektöründe ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi" kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu eğitim, ISO 50001'e dayalı Enerji Yönetim Sistemlerini kurmak ve geliştirmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller ve kuruluşlar için çok önemlidir. Katılımcılar, otomotiv operasyonlarında çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunurken enerji kullanımını optimize etmek, verimlilik fırsatlarını belirlemek ve maliyet tasarrufu sağlamak için gerekli beceri ve stratejileri edineceklerdir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“WAutoECODrive” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir