WAutoCore

Bu eğitim programı sayesinde ürün kalitesini planlama ve yönetme, Üretim Parçası Onay Sürecinin ayrıntıları, ölçüm sistemlerini değerlendirme, özel karakteristikleri yönetme, risk analizi, tasarım ve süreç hatalarını analiz etme ve kontrol planı gerekliliklerini yerine getirme gibi konularda uzmanlık kazanacaksınız. Ayrıca, problem çözme yöntemlerini öğrenerek, gelecekteki performansı iyileştirmek için yaklaşımları sistematik olarak uygulayabilirsiniz.

Fiyat için bize ulaşın

Kursa Genel Bakış:

Bu APQP eğitimi, katılımcılara otomotiv endüstrisinde ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılan bir kalite planlama metodolojisi olan İleri Ürün Kalite Planlaması hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Bu eğitim sayesinde ürünlerinizi pazarda rekabetçi, güvenilir ve yüksek kalitede tutmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite mühendisleri ve yöneticiler
 • Ürün geliştirme mühendisleri
 • Proje yöneticileri
 • Süreç iyileştirme uzmanları
 • Kalite güvence ekipleri

Kurs İçeriği:

 1. APQP'ye Giriş ve Tarihçesi:
  • Kalite planlamasının önemi
  • APQP'nin tarihçesi ve gelişimi
 2. APQP'nin Beş Aşaması:
  • Planlama
  • Ürün Tasarımı ve Geliştirme
  • Süreç Tasarımı ve Geliştirme
  • Ürün ve Süreç Validasyonu
  • Geri Bildirim, Değerlendirme ve Düzeltici Faaliyet
 3. APQP Süreç Akışı:
  • Süreç adımlarının detaylı açıklaması
  • Her aşama için kritik kontrol noktaları
 4. Kalite Planlama Araçları:
  • Hata Modları ve Etkileri Analizi (FMEA)
  • Kontrol Planları
  • İstatistiksel Süreç Kontrolü (SPC)
  • Üretim Parçası Onay Süreci (PPAP)
 5. Risk Yönetimi:
  • Risk analizi ve yönetimi
  • Olası hataları ve etkilerini azaltmaya yönelik stratejiler
 6. APQP Dokümantasyonu ve Kayıtları:
  • Gerekli belgeler ve kayıtlar
  • Etkin dokümantasyon yönetimi
 7. APQP'de Sürekli İyileştirme:
  • Sürekli iyileştirme teknikleri
  • İyileştirmelerin APQP sürecine entegrasyonu

Kursun Avantajları:

 • Kalite Standartlarına Uygun Ürün Geliştirme: APQP, ürünlerinizin baştan sona kalite standartlarına uygun olarak geliştirilmesini sağlar.
 • Azaltılmış Riskler: Olası hataların ve sorunların erken tespiti riskleri azaltır ve maliyetleri düşürür.
 • Artan Müşteri Memnuniyeti: Kaliteli ürünler müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır.
 • Geliştirilmiş Süreç Verimliliği: Etkili planlama ve süreç yönetimi zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "APQP Yeterlilik Sertifikası" verilecektir.

Bu eğitim ile katılımcılar APQP'nin temel ilkelerini, uygulamalarını ve sektördeki önemini derinlemesine kavrayacaklardır. Eğitim, katılımcıların öğrendiklerini pratikte uygulamalarına olanak tanıyan pratik alıştırmalarla birlikte hem teorik bilgileri hem de gerçek dünyadan örnekleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. APQP kursu, ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak isteyen tüm profesyoneller için değerli bir yatırımdır.

Kursa Genel Bakış:

Bu PPAP eğitimi, katılımcılara otomotiv ve imalat endüstrilerinde bileşenlerin ve sistemlerin tüm kalite ve tasarım spesifikasyonlarını karşılamasını sağlamak için kullanılan önemli bir süreç olan Üretim Parçası Onay Süreci hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu standartlaştırılmış süreç, üreticilerin ve tedarikçilerin üretim tasarımlarını ve süreçlerini üretim öncesinde, sırasında ve sonrasında iletmelerine ve onaylamalarına yardımcı olmaktadır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, ürün kalitesi ve uyumluluğunu sağlamak için PPAP sürecini anlama ve uygulama konusunda yetkin olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite mühendisleri ve yöneticileri
 • Üretim mühendisleri
 • Ürün tasarımcıları ve geliştiricileri
 • Tedarik zinciri uzmanları
 • Kalite güvence veya tedarikçi yeterlilik sürecine dahil olan herkes

Kurs İçeriği:

 1. PPAP'ye giriş:
  • PPAP'ın önemi ve faydaları
  • PPAP sürecine ve gerekliliklerine genel bakış
 2. PPAP Seviyeleri ve Gereklilikleri:
  • PPAP'ın farklı seviyelerinin anlaşılması
  • PPAP'ın 18 unsurunun detaylı incelemesi
 3. Dokümantasyon ve Teslim:
  • PPAP dokümantasyonu nasıl hazırlanır ve gönderilir
  • Kontrol Planları, PFMEA ve Boyutsal Sonuçlar dahil PPAP dokümantasyon örnekleri
 4. Parça Teslim İzni (PSW):
  • PSW'nin anlaşılması ve tamamlanması
  • PSW başvurularının incelenmesi ve onaylanması
 5. Müşteriye Özel Gereksinimler:
  • Müşteriye özel gereksinimlerin belirlenmesi ve anlaşılması
  • Bu gerekliliklerin PPAP sunumuna entegre edilmesi
 6. PPAP'ın Ürün Yaşam Döngüsü Boyunca Yönetilmesi:
  • Tasarım değişiklikleri ve süreç güncellemeleri sırasında PPAP nasıl yönetilir?
  • Sürekli uyum ve kalitenin sağlanması
 7. Ortak Zorluklar ve En İyi Uygulamalar:
  • PPAP sürecindeki yaygın tuzakların ve zorlukların belirlenmesi
  • Verimli ve başarılı bir PPAP yönetimi için en iyi uygulamalar

Kursun Avantajları:

 • Geliştirilmiş Ürün Kalitesi: Tüm ürünlerin müşteri gereksinimlerini ve endüstri standartlarını karşıladığından emin olun.
 • Gelişmiş İletişim: Tedarikçiler ve üreticiler arasındaki iletişimi kolaylaştırarak yanlış anlaşılmaların ve olası hataların önüne geçin.
 • Risk Azaltma: Potansiyel sorunları üretim sürecinin başında tespit edip ortadan kaldırarak yüksek maliyetli hataların ve geri çağırmaların oluşma riskini azaltın.
 • Müşteri Memnuniyeti: Müşteri beklentilerini tutarlı bir şekilde karşılayarak daha güçlü ilişkiler ve devamlı iş imkanı sağlayın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "PPAP Yeterlilik Sertifikası" verilecektir.

Bu PPAP kursu, kalite ve uyumluluğun kritik önem taşıdığı otomotiv bileşenleri ve diğer ürünlerin üretimi ve kalite güvencesi ile ilgilenen profesyoneller için gereklidir. Eğitim, PPAP sürecinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayarak katılımcıların bu süreci kendi kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulayabilmelerini ve yönetebilmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, ürünlerin en başından itibaren doğru şekilde üretilmesini ve gerekli tüm gereklilikleri karşılamasını sağlayacak becerileri kazanarak verimliliğin artmasına, israfın azalmasına ve daha fazla müşteri memnuniyetine yol açacaktır. Bu eğitimden elde edilen bilgi ve araçlarla profesyoneller, kuruluşlarının kalite ve başarısına önemli ölçüde katkıda bulunabileceklerdir.

Kursa Genel Bakış:

Bu MSA kursu, katılımcılara Altı Sigma ve kalite yönetimi sürecinin kritik bir bileşeni olan Ölçüm Sistemi Analizini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. MSA, ölçüm sistemlerinin kalitesinin değerlendirilmesine, iyileştirilmesine ve sürdürülmesine yardımcı olur. Bu eğitimin sonunda katılımcılar ölçüm sistemlerinin güvenilir, doğru ve amacına uygun olmasını sağlayacak bilgi birikimine sahip olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite mühendisleri ve yöneticileri
 • Üretim mühendisleri
 • Süreç mühendisleri
 • Altı Sigma uzmanları
 • Kalite kontrol ölçüm sürecine dahil olan herkes

Kurs İçeriği:

 1. MSA'ya giriş:
  • Kalite kontrolde ölçüm sistemlerinin önemi
  • MSA'nın temel kavramları ve terminolojisi
 2. Ölçüm Sistemlerinin Bileşenleri:
  • Ölçüm cihazları ve operatörler
  • Yöntemler ve çevre
 3. Ölçüm Sistemi Varyasyon Türleri:
  • Tekrarlanabilirlik ve Tekrar Üretilebilirlik (R&R)
  • Kararlılık, Doğrusallık ve Yanlılık
 4. Bir MSA Çalışmasının Yürütülmesi:
  • Planlama ve hazırlık
  • Uygun yöntemin seçilmesi
  • Veri toplama ve analiz
 5. Gage R&R Çalışmaları:
  • Gage R&R yürütmek için ayrıntılı adımlar
  • Sonuçların analiz edilmesi ve yorumlanması
 6. Ölçüm Sistemi Performansının Değerlendirilmesi:
  • Hassasiyet / Tolerans (P/T) oranı
  • Ölçüm sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik stratejiler
 7. Gelişmiş MSA Kavramları:
  • Nitelik uyumu analizi
  • Tekrarlanamayan ölçüm sistemlerinin işlenmesi

Kursun Avantajları:

 • Geliştirilmiş Ölçüm Doğruluğu: Ölçüm sistemlerinin doğruluğunun nasıl değerlendirileceğini ve geliştirileceğini anlayın.
 • Azaltılmış Varyasyon: Ölçüm süreçlerinizdeki varyasyonu azaltarak daha güvenilir veriler elde etmenizi sağlayacak teknikleri öğrenin.
 • Geliştirilmiş Karar Verme: Ölçüm sistemlerinize güvenerek daha iyi, veriye dayalı kararlar alın.
 • Uyumluluk ve Standardizasyon: Ölçüm sistemlerinizin endüstri standartlarını ve düzenleyici gereklilikleri karşıladığından emin olun.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "MSA Yeterlilik Sertifikası" verilecektir.

Bu MSA kursu, kalite kontrol süreçlerinde doğru ve hassas ölçümlere güvenen profesyoneller için gereklidir. Eğitim, katılımcıların MSA'yı kuruluşlarında etkili bir şekilde uygulayabilmelerini sağlamak için teorik bilgi ve pratik uygulama arasında bir denge sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Kuruluşlar, ölçüm sistemlerini anlayarak ve geliştirerek ürünlerinin ve süreçlerinin kalitesini önemli ölçüde artırabilir, bu da müşteri memnuniyetinin artmasına ve maliyetlerin düşmesine yol açabilir.

Kursa Genel Bakış:

Bu SPC kursu, katılımcıları kalite kontrol ve Altı Sigma girişimlerinde kullanılan temel bir metodoloji olan İstatistiksel Süreç Kontrolü konusunda derinlemesine bir anlayışla donatmayı amaçlamaktadır. SPC, değişkenliği tespit etmek ve azaltmak için istatistiksel yöntemler kullanarak süreç performansını zaman içinde izlemek ve kontrol etmek için gereklidir. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, süreç istikrarını ve kalitesini korumak ve iyileştirmek için SPC araçlarını kullanma konusunda yetkin olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite mühendisleri ve yöneticileri
 • Süreç mühendisleri ve yöneticileri
 • Üretim süpervizörleri
 • Altı Sigma uzmanları
 • Süreç iyileştirme ve kalite güvencesi ile ilgilenen herkes

Kurs İçeriği:

 1. SPC'ye Giriş:
  • SPC'nin kalite yönetimindeki rolü
  • SPC'nin temel kavram ve ilkeleri
 2. Varyasyonu Anlamak:
  • Varyasyon türleri: Yaygın ve özel nedenler
  • Süreçlerdeki varyasyonu azaltmanın önemi
 3. SPC Araçları ve Teknikleri:
  • Değişkenler ve nitelikler için kontrol grafikleri
  • Süreç yeterlilik analizi
 4. Kontrol Grafiklerinin Oluşturulması ve Yorumlanması:
  • Doğru kontrol şeması türünün seçilmesi
  • Kontrol limitlerinin ayarlanması ve yorumlanması
 5. Süreç Kapasite Analizi:
  • Cp, Cpk, Pp ve Ppk'nin hesaplanması ve yorumlanması
  • Spesifikasyona karşı süreç performansını anlama
 6. SPC'nin Kuruluşunuzda Uygulanması:
  • Başarılı uygulama için adımlar
  • Yaygın zorlukların üstesinden gelmek
 7. SPC'de İleri Konular:
  • Kısa dönem SPC
  • Benzersiz uygulamalar için özel kontrol çizelgeleri

Kursun Avantajları:

 • Geliştirilmiş Süreç Kontrolü: Süreçleri etkin bir şekilde izleme ve kontrol etme becerisi kazanarak değişkenliği ve kusurları azaltın.
 • Veri Odaklı Karar Verme: Varsayımlar veya tahminler yerine istatistiksel kanıtlara dayalı bilinçli kararlar alın.
 • Geliştirilmiş Ürün Kalitesi: Kalite standartlarını ve müşteri beklentilerini karşılayan ürünleri tutarlı bir şekilde üretin.
 • Maliyet Azaltma: Atık ve yeniden işleme kaynaklarını belirleyip ortadan kaldırarak önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlayın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara "SPC Yeterlilik Sertifikası" verilecektir.

Bu SPC kursu, kalite kontrol ve süreç iyileştirme ile ilgilenen herkes için çok önemlidir. Eğitim, SPC'yi etkin bir şekilde uygulamak için gereken teorik temeli ve pratik becerileri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, süreçleri izlemek ve kontrol etmek için istatistiksel yöntemlerin nasıl kullanılacağını öğrenerek kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlayacaktır. Bu eğitimden elde edilen bilgi ve araçlarla profesyoneller, kuruluşlarının operasyonel mükemmelliği üzerinde önemli bir etki yaratabileceklerdir.

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv endüstrisinde güvenlik, uyumluluk ve müşteri memnuniyetinin sağlanması açısından kritik önem taşıyan Özel Karakteristiklerin (SC) derinlemesine anlaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Özel Karakteristikler (SC), bir bileşenin veya sürecin işlev, performans veya mevzuata uygunluk üzerindeki etkileri nedeniyle özel dikkat gerektiren temel özellikleri veya nitelikleridir. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, genel ürün kalitesini ve güvenilirliğini artırmak için SC'leri tanımlama, yönetme ve kontrol etme konusunda yetkin olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite mühendisleri ve yöneticileri
 • Tasarım mühendisleri
 • Süreç mühendisleri
 • Üretim süpervizörleri
 • Uyum ve düzenleme uzmanları
 • Otomotiv ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi veya kalite güvencesi ile ilgilenen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Özel Karakteristiklere Giriş:
  • Otomotiv kalitesinde Özel Karakteristiklerin tanımı ve önemi
  • Özel Karakteristik Türleri: Kritik, Önemli ve Temel
 2. Özel Karakteristiklerin Tanımlanması:
  • Tasarım ve süreçte SC'lerin belirlenmesi için kriterler
  • FMEA ve Kontrol Planları gibi tanımlama araç ve yöntemleri
 3. SC'lerin Belgelenmesi ve İletilmesi:
  • SC'ler nasıl etkili bir şekilde belgelenir
  • SC'lerin tüm paydaşlara açık bir şekilde iletilmesinin sağlanması
 4. Tasarımda SC'lerin Yönetilmesi:
  • SC'lerin ürün tasarımı ve geliştirmesine entegre edilmesi
  • Performans, güvenlik ve uyumluluğun dengelenmesi
 5. Üretimde SC'lerin Yönetimi:
  • Üretimde SC'leri kontrol etme ve izleme teknikleri
  • Süreç yeterliliği ve tutarlılığının sağlanması
 6. SC'ler ve Düzenleyici Uyumluluk:
  • SC'lerin düzenleyici etkilerinin anlaşılması
  • Uluslararası standartlara ve müşteri gereksinimlerine uygunluğun sağlanması
 7. SC Yönetimi için Kalite Araçları:
  • SC'leri yönetmek için SPC, MSA ve PPAP gibi araçların uygulanması
  • SC yönetimi için sürekli iyileştirme stratejileri
 8. Vaka Çalışmaları ve En İyi Uygulamalar:
  • SC'lerin etkin yönetimine ilişkin gerçek dünya örnekleri
  • Sektör liderlerinden alınan dersler ve en iyi uygulamalar

Kursun Avantajları:

 • Geliştirilmiş Ürün Güvenliği ve Güvenilirliği: Ürünlerinizin kritik özelliklerinin tüm güvenlik ve performans gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
 • Azaltılmış Uyumsuzluk Riski: Maliyetli geri çağırmalardan ve itibar kaybından kaçınmak için yasal gereklilikleri anlayın ve karşılayın.
 • Güçlendirilmiş İletişim: Tasarım, mühendislik ve üretim ekiplerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını ve işbirliği içinde çalışmalarını teşvik edin.
 • Artan Müşteri Memnuniyeti: Kalite ve performans açısından müşterilerin beklentilerini sürekli olarak karşılayan ürünler sunun.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, otomotiv kalite yönetiminde Özel Karakteristikler konusunda yeterlilik sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, otomotiv endüstrisinde en üst düzeyde ürün kalitesi ve güvenliği sağlamaktan sorumlu olan profesyoneller için hayati önem taşımaktadır. Ürün yaşam döngüsü boyunca Özel Karakteristiklerin etkin bir şekilde yönetilmesi için gereken bilgi ve araçları sağlamaktadır. Katılımcılar bu eğitimden SC'lerin nasıl tanımlanacağı, belgeleneceği ve kontrol edileceği konusunda net bir anlayışa sahip olarak ayrılacak ve böylece ürün performansında, müşteri memnuniyetinde ve mevzuata uygunlukta iyileşme sağlanacaktır. Bu eğitimde kazanılan becerilerle profesyoneller, kuruluşlarının kalite ve mükemmelliğe olan bağlılığı üzerinde önemli bir etki yaratmak için iyi bir donanıma sahip olacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcıların Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) tarafından geliştirilen bir standart olan VDA 4.2'de belirtilen risk analizi tekniklerini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, otomotiv üretimi ve ilgili süreçlerdeki riskleri belirlemek, değerlendirmek ve azaltmak için Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis, FTA), Hata Modu ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA) ve SWOT Analizini etkin bir şekilde nasıl uygulayacaklarını öğreneceklerdir. Bu eğitimin sonunda katılımcılar ürün kalitesini, güvenliğini ve verimliliğini artırmak için kapsamlı risk analizleri yapma konusunda yetkin olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Süreç mühendisleri ve yöneticileri
 • Ürün tasarımcıları ve geliştiricileri
 • Risk yönetimi uzmanları
 • Kalite, güvenlik veya otomotiv üretim süreçlerinin yönetiminde yer alan herkes

Kurs İçeriği:

 1. Risk Analizine Giriş ve VDA 4.2:
  • Otomotiv sektöründe risk analizine genel bakış
  • VDA 4.2 standardının ve öneminin anlaşılması
 2. Hata Ağacı Analizi (FTA):
  • STA ilkeleri ve metodolojisi
  • Hata ağaçlarının oluşturulması ve yorumlanması
  • Nicel ve nitel analiz teknikleri
 3. Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA):
  • VDA 4.2'ye göre FMEA'nın yürütülmesine ilişkin adım adım rehberlik
  • FMEA'nın diğer risk yönetimi araçlarıyla entegrasyonu
  • Potansiyel arızaların belirlenmesi ve önceliklendirilmesi için en iyi uygulamalar
 4. SWOT Analizi:
  • SWOT Analizinin stratejik planlama ve risk yönetimindeki rolünün anlaşılması
  • Süreçleri veya projeleri etkileyen iç ve dış faktörleri belirlemek için SWOT Analizi yapılması
  • SWOT bulgularına dayalı stratejilerin geliştirilmesi
 5. FTA, FMEA ve SWOT'un entegre edilmesi:
  • Kapsamlı risk analizi sağlamak için bu araçların birlikte nasıl kullanılacağı
  • Gerçek dünya senaryolarında birleşik uygulamayı gösteren vaka çalışmaları
 6. Risk Azaltma ve Yönetimi:
  • Belirlenen riskleri azaltmak için etkili stratejiler geliştirmek
  • Koşullar değiştikçe risk değerlendirmelerinin izlenmesi ve güncellenmesi
 7. Dokümantasyon ve Raporlama:
  • Risk analizlerinin ve sonuçlarının belgelendirilmesine yönelik en iyi uygulamalar
  • Bulguların ve tavsiyelerin paydaşlara iletilmesi

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı Risk Anlayışı: Otomotiv süreçlerindeki potansiyel riskler ve bunların nasıl analiz edileceği hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Geliştirilmiş Karar Alma: Riskleri belirleme, değerlendirme ve azaltmaya yönelik yapılandırılmış bir yaklaşımla karar alma süreçlerini iyileştirin.
 • Geliştirilmiş Ürün Kalitesi ve Güvenliği: Otomotiv ürünlerinin ve süreçlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmak için bu araçları kullanın.
 • Uyumluluk ve Rekabet Avantajı: Gelişmiş risk yönetimi uygulamalarını hayata geçirerek endüstri standartlarına uyum sağlayın ve rekabet avantajı elde edin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar Risk Analizi - VDA 4.2 (FTA, FMEA, SWOT) konusunda yeterlilik sertifikası alacaklardır.

Bu Risk Analizi eğitimi, otomotiv endüstrisinde ve ilgili alanlarda ürün ve süreçlerin kalite ve güvenliğini yönetmek ve geliştirmekten sorumlu profesyoneller için hayati önem taşımaktadır. Eğitim, VDA 4.2 standardının ve FTA, FMEA ve SWOT analizlerinin etkin bir şekilde nasıl uygulanacağının derinlemesine anlaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar bu eğitimden kapsamlı risk analizleri gerçekleştirme becerileriyle donatılmış olarak ayrılacak ve bu sayede ürün ve süreç sonuçlarında iyileşme, daha fazla güvenlik ve daha fazla müşteri memnuniyeti elde edeceklerdir. Bu eğitimden elde edilen bilgi ve araçlarla profesyoneller, kuruluşlarının risk yönetimi ve kalite güvence çabalarına önemli ölçüde katkıda bulunmaya hazır olacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara en son AIAG ve VDA kılavuzlarına göre DFMEA (Design Failure Mode and Effects Analysis) yürütme konusunda kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Tasarım Hata Modu ve Etkileri Analizi, ürün tasarımındaki potansiyel hataları belirlemek ve ele almak için kullanılan sistematik bir yaklaşımdır. AIAG/VDA uyumu, tasarımın en erken aşamalarından itibaren ürün güvenilirliğini ve güvenliğini artırmak için yapılandırılmış bir metodoloji sunmaktadır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, ürün kalitesini ve performansını iyileştirmek için DFMEA yürütme konusunda yetkin olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Tasarım mühendisleri
 • Kalite mühendisleri ve yöneticileri
 • Ürün geliştirme ekibi üyeleri
 • Güvenilirlik mühendisleri
 • Ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesinde yer alan herkes

Kurs İçeriği:

 1. DFMEA'ya Giriş:
  • Ürün tasarımında DFMEA'nın önemi
  • AIAG/VDA FMEA El Kitabına Genel Bakış
 2. AIAG/VDA Yaklaşımını Anlamak:
  • DFMEA için yedi adımlı yaklaşım
  • Önceki metodolojilere göre önemli değişiklikler ve iyileştirmeler
 3. Planlama ve Hazırlık:
  • Kapsam ve hedeflerin tanımlanması
  • Doğru ekibi bir araya getirmek
  • Ürünün ve gereksinimlerinin anlaşılması
 4. Yapı Analizi:
  • Ürün fonksiyonlarının ve gereksinimlerinin belirlenmesi
  • Yapı taşı diyagramları ve yapı ağaçları
 5. Fonksiyon Analizi:
  • İşlevsel gereksinimlerin ve potansiyel arıza modlarının belirlenmesi
  • Arızaların etkilerinin ve nedenlerinin analiz edilmesi
 6. Arıza Analizi:
  • Her bir arıza modunun ciddiyetinin, oluşumunun ve tespitinin değerlendirilmesi
  • Risk Öncelik Sayısının (RÖS) Hesaplanması
 7. Risk Azaltma ve İyileştirme:
  • Riski azaltmaya yönelik eylemlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
  • İyileştirmelerin uygulanması ve izlenmesi
 8. Sonuçların Belgelendirilmesi ve İletişimi:
  • DFMEA sürecinin ve bulgularının uygun şekilde belgelenmesi
  • Sonuçların ilgili paydaşlara iletilmesi

Kursun Avantajları:

 • Geliştirilmiş Ürün Güvenilirliği: Potansiyel tasarım hatalarını ürün geliştirme sürecinin başlangıcında belirleyin ve giderin.
 • Risk Azaltma: Ürün tasarımıyla ilişkili riskleri sistematik olarak azaltın ve yönetin.
 • Geliştirilmiş Tasarım Kalitesi: Yapılandırılmış analiz ve iyileştirme eylemleri ile ürünlerin kalitesini ve performansını artırın.
 • Endüstri Standartları ile Uyumluluk: Tasarım sürecinizin AIAG ve VDA tarafından belirlenen titiz standartları karşıladığından emin olun.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar AIAG/VDA yönergelerine göre bir "DFMEA Yeterlilik Sertifikası" alacaklardır.

Bu DFMEA kursu, özellikle güvenlik ve güvenilirliğin çok önemli olduğu sektörlerde ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesinde yer alan profesyoneller için gereklidir. Eğitim, AIAG/VDA metodolojisinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır ve katılımcıların DFMEA'yi işlerinde etkin bir şekilde uygulayabilmelerini sağlar. Bu eğitim sayesinde profesyoneller, kuruluşlarının tasarım kalitesi ve bütünlüğüne önemli ölçüde katkıda bulunarak daha iyi ürünler ve daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlayacak beceriler kazanacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara en son AIAG ve VDA yönergelerine uygun olarak PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis) yürütme konusunda kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Proses Hata Modu ve Etkileri Analizi, üretim ve montaj proseslerindeki riskleri belirlemek ve azaltmak için kullanılan yapılandırılmış bir yaklaşımdır. AIAG/VDA uyumlaştırılmış yaklaşımı, proses güvenilirliğini ve verimliliğini artırmak için yapılandırılmış bir metodoloji sunmaktadır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, proses güvenliğini ve performansını artırmak için PFMEA yürütme konusunda yetkin olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Süreç mühendisleri
 • Kalite mühendisleri ve yöneticileri
 • Üretim süpervizörleri ve ekip liderleri
 • Altı Sigma ve süreç iyileştirme uzmanları
 • Üretim süreçlerinin planlanması, tasarımı ve uygulanmasında yer alan herkes

Kurs İçeriği:

 1. PFMEA'ya giriş:
  • PFMEA'nın süreç tasarımı ve iyileştirmesindeki rolü
  • AIAG/VDA FMEA El Kitabına Genel Bakış
 2. AIAG/VDA Yaklaşımını Anlamak:
  • PFMEA için yedi adımlı yaklaşım
  • Önceki metodolojilere göre önemli değişiklikler ve geliştirmeler
 3. Planlama ve Hazırlık:
  • Kapsam ve hedeflerin tanımlanması
  • Doğru ekibi bir araya getirmek
  • Sürecin ve gerekliliklerinin anlaşılması
 4. Yapı Analizi:
  • Süreç adımlarının ve gereksinimlerinin belirlenmesi
  • Süreç akış diyagramları ve yapı ağaçları oluşturma
 5. Fonksiyon Analizi:
  • Süreç fonksiyonlarının, gereksinimlerinin ve potansiyel arıza modlarının belirlenmesi
  • Arızaların etkilerinin ve nedenlerinin analiz edilmesi
 6. Arıza Analizi:
  • Her bir arıza modunun ciddiyetinin, oluşumunun ve tespitinin değerlendirilmesi
  • Risk Öncelik Sayısının (RÖS) Hesaplanması
 7. Risk Azaltma ve İyileştirme:
  • Riski azaltmaya yönelik eylemlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
  • İyileştirmelerin uygulanması ve izlenmesi
 8. Sonuçların Belgelendirilmesi ve İletişimi:
  • PFMEA sürecinin ve bulgularının uygun şekilde belgelenmesi
  • Sonuçların ilgili paydaşlara iletilmesi

Kursun Avantajları:

 • Geliştirilmiş Süreç Güvenilirliği: Süreç tasarımı aşamasında potansiyel arızaları erkenden belirleyin ve ele alın.
 • Risk Azaltma: Üretim ve montaj süreçleriyle ilişkili riskleri sistematik olarak azaltın ve yönetin.
 • Geliştirilmiş Süreç Verimliliği: Yapılandırılmış analiz ve iyileştirme eylemleri ile süreçlerin verimliliğini ve kalitesini artırın.
 • Endüstri Standartları ile Uyumluluk: Süreç tasarımı ve iyileştirme çalışmalarınızın AIAG ve VDA tarafından belirlenen titiz standartları karşıladığından emin olun.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar AIAG/VDA yönergelerine göre bir "PFMEA Yeterlilik Sertifikası" alacaklardır.

Bu PFMEA kursu, üretim ve montaj süreçlerinin planlanması, tasarımı ve yürütülmesinde görev alan profesyoneller için çok önemlidir. Eğitim, PFMEA'yı etkin bir şekilde uygulamak için gereken teorik temeli ve pratik becerileri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, riskleri belirlemek ve azaltmak için AIAG/VDA uyumlaştırılmış yaklaşımını nasıl kullanacaklarını öğrenerek daha güvenli, daha verimli ve daha güvenilir süreçler elde edeceklerdir. Bu eğitimden elde edilen bilgi ve araçlarla profesyoneller, kuruluşlarının operasyonel mükemmelliği ve ürün kalitesi üzerinde önemli bir etki yaratabileceklerdir.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv kalite yönetim sistemleri için küresel standart olan IATF 16949 çerçevesinde Kontrol Planları hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kontrol Planı, kritik ve önemli süreç ve ürün parametrelerini kontrol etmek için gereken sistem ve süreçlerin belgelendirilmiş bir açıklamasıdır. Bu eğitim, ürün kalitesini ve süreç verimliliğini sağlamak için etkili Kontrol Planlarının geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesi konularında katılımcılara rehberlik edecektir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite mühendisleri ve yöneticileri
 • Süreç mühendisleri ve yöneticileri
 • Üretim süpervizörleri ve ekip liderleri
 • IATF 16949 uygulama ekipleri
 • Otomotiv sektöründe kalite planlama veya süreç kontrolü ile ilgilenen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Kontrol Planlarına Giriş:
  • IATF 16949'da Kontrol Planlarının amacının ve öneminin anlaşılması
  • Kontrol Planları, PFMEA ve süreç akış diyagramları arasındaki ilişki
 2. Kontrol Planının Unsurları:
  • Kontrol Planı bileşenlerinin detaylı incelemesi
  • Kritik ve önemli ürün/süreç özelliklerinin nasıl belirleneceği
 3. Bir Kontrol Planı Geliştirilmesi:
  • Kontrol Planı oluşturma konusunda adım adım rehberlik
  • Süreç kontrolü ve izleme için uygun yöntemlerin belirlenmesine yönelik ipuçları
 4. Bir Kontrol Planının Uygulanması:
  • Etkili uygulama ve iletişim için stratejiler
  • Ekip üyelerini ve operatörleri Kontrol Planı gereklilikleri konusunda eğitmek
 5. Kontrol Planlarının İzlenmesi ve Güncellenmesi:
  • Süreç performansını izleme ve kontrol teknikleri
  • Performans verilerine ve süreç değişikliklerine dayalı olarak Kontrol Planlarının nasıl ve ne zaman güncelleneceği
 6. Kontrol Planı Dokümantasyonu ve Kayıt Tutma:
  • Kontrol Planı kayıtlarının belgelenmesi ve sürdürülmesi için en iyi uygulamalar
  • Dokümantasyonun erişilebilirliğinin ve anlaşılırlığının sağlanması
 7. Vaka Çalışmaları ve Gerçek Dünya Uygulamaları:
  • Başarılı Kontrol Planı uygulamalarının analizi
  • Sektör liderlerinden alınan dersler ve en iyi uygulamalar

Kursun Avantajları:

 • Geliştirilmiş Süreç Kontrolü: Etkili kontrol önlemleri sayesinde süreç tutarlılığını koruma ve hataları önleme becerisi kazanın.
 • Geliştirilmiş Ürün Kalitesi: Ürünlerin müşteri ve mevzuat gereksinimlerini tutarlı bir şekilde karşıladığından emin olun.
 • Azaltılmış Maliyetler: Sorunları sürecin erken aşamalarında tespit edip ele alarak israfı ve yeniden çalışmayı en aza indirin.
 • IATF 16949 ile Uyumluluk: IATF 16949 standardının katı gereksinimlerini karşılayın ve denetimleri daha etkili bir şekilde geçin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara IATF 16949 standartlarına göre "Kontrol Planı Yeterlilik Sertifikası" verilecektir.

Bu Kontrol Planı eğitimi, otomotiv sektöründe ürün ve süreçlerin kalite ve tutarlılığını sağlamaktan sorumlu olan profesyoneller için gereklidir. Eğitim, IATF 16949 standartlarına göre Kontrol Planlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve katılımcıların kuruluşlarında Kontrol Planlarını etkin bir şekilde geliştirebilmelerini, uygulayabilmelerini ve yönetebilmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar bu eğitimden, kuruluşlarının kalite yönetim sistemine önemli ölçüde katkıda bulunarak ürün kalitesinin artmasına, atıkların azalmasına ve müşteri memnuniyetinin artmasına yol açacak becerilerle ayrılacaklardır. Bu eğitimden elde edilen bilgi ve araçlarla profesyoneller, kuruluşlarının mükemmellik ve sürekli iyileştirme taahhüdünü desteklemek için iyi bir donanıma sahip olacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcıların Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu (AIAG) tarafından geliştirilen CQI-20 Etkili Problem Çözme kılavuzunu kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. CQI-20 kılavuzu, sorunların tanımlanması, anlaşılması ve tekrarlanmasını önleyecek şekilde çözülmesine yönelik yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, kuruluşlarında sürekli iyileştirme sağlamak ve sorunların tekrarlanmasını önlemek için CQI-20 metodolojisini uygulama konusunda yetkin olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Süreç mühendisleri ve yöneticileri
 • Ekip liderleri ve süpervizörler
 • Sürekli iyileştirme uzmanları
 • Problem çözme veya kalite iyileştirme girişimlerinde yer alan herkes

Kurs İçeriği:

 1. CQI-20 Etkili Problem Çözmeye Giriş:
  • CQI-20 kılavuzuna genel bakış ve otomotiv sektöründeki önemi
  • Etkili problem çözme ilkelerinin anlaşılması
 2. Problem Çözme Süreci:
  • CQI-20 problem çözme sürecinin detaylı incelemesi
  • Sorun tanımı, kök neden analizi, çözüm uygulaması ve doğrulama gibi aşamalar
 3. Problem Çözme Araçları ve Teknikleri:
  • 5-Neden, Ishikawa Diyagramları ve Pareto Analizi gibi problem çözme sürecinde kullanılan çeşitli araçlara giriş
  • Her aşamada doğru araçların seçilmesi ve uygulanması konusunda rehberlik
 4. Kök Neden Analizi:
  • Sorunların gerçek kök nedenlerini belirleme teknikleri
  • Kök neden analizinde sık karşılaşılan tuzaklardan kaçınma
 5. Çözümlerin Geliştirilmesi ve Uygulanması:
  • Etkili ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye yönelik stratejiler
  • Çözümlerin uygulanmasının planlanması ve yönetilmesi
 6. Tekrarlamaların Önlenmesi:
  • Sorunların tekrarlanmamasını sağlamaya yönelik yöntemler
  • Kontrollerin oluşturulması ve standartların güncellenmesi
 7. Ekip Dinamikleri ve Problem Çözme:
  • Etkili problem çözmede ekip çalışmasının rolü
  • Problem çözme ekipleri için iletişim ve liderlik becerileri
 8. Vaka Çalışmaları ve Gerçek Dünya Uygulamaları:
  • Gerçek dünya problem çözme senaryolarının analizi
  • En iyi uygulamaların ve sektörden alınan derslerin tartışılması

Kursun Avantajları:

 • Geliştirilmiş Problem Çözme Becerileri: Sorunları etkili bir şekilde çözmek ve tekrarlanmalarını önlemek için kendinizi yapılandırılmış bir metodoloji ile donatın.
 • Geliştirilmiş Ürün ve Süreç Kalitesi: Ürünlerin ve süreçlerin kalitesini ve güvenilirliğini artırmak için bu becerileri uygulayın.
 • Artan Verimlilik: Sorunların temel nedenlerini etkin bir şekilde belirleyip ele alarak israfı azaltın ve verimliliği artırın.
 • Rekabet Avantajı: Sürekli iyileştirme ve etkili sorun çözme kültürünü teşvik ederek rekabet avantajı elde edin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar CQI-20 Etkili Problem Çözme konusunda yeterlilik sertifikası alacaktır.

CQI-20 Etkili Problem Çözme eğitimi, otomotiv endüstrisi ve kalite ve sürekli iyileştirmenin çok önemli olduğu diğer sektörlerdeki profesyoneller için çok önemlidir. Eğitim, katılımcılara yapılandırılmış ve disiplinli bir yaklaşım kullanarak problemleri etkin bir şekilde çözme becerisi ve bilgisi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, problem çözme çabalarına liderlik etme, sürekli iyileştirme sağlama ve kuruluşlarının operasyonel mükemmelliği ve müşteri memnuniyeti üzerinde önemli bir etki yaratma becerisiyle kurstan ayrılacaklardır. Bu eğitimde öğrenilen araç ve tekniklerle profesyoneller, zorluklarla etkin bir şekilde mücadele etmek ve kuruluşlarının başarısına katkıda bulunmak için iyi bir donanıma sahip olacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcıların otomotiv, imalat ve diğer sektörlerde tekrar eden sorunları ele almak ve ortadan kaldırmak için yaygın olarak kullanılan sistematik bir yaklaşım olan 8D Problem Çözme sürecini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. 8D metodolojisi, tekrar eden problemleri belirlemeye, düzeltmeye ve ortadan kaldırmaya odaklanır ve etkili çözüm için ekip sinerjisini içerir. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, uzun vadeli sorun çözümü ve sürekli iyileştirme sağlamak için 8D sürecini uygulama konusunda yetkin olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Süreç mühendisleri ve yöneticileri
 • Ekip liderleri ve süpervizörler
 • Sürekli iyileştirme uzmanları
 • Problem çözme, düzeltici faaliyet ve kalite iyileştirme girişimlerinde yer alan herkes

Kurs İçeriği:

 1. 8D Problem Çözmeye Giriş:
  • 8D metodolojisine ve tarihsel bağlamına genel bakış
  • Problem çözmede 8D'nin öneminin ve faydalarının anlaşılması
 2. Sekiz Disiplinin Açıklanması:
  • Sekiz disiplinin her biri için ayrıntılı inceleme:
   • D1: Ekibi Kurun
   • D2: Sorunu Tanımlayın
   • D3: Geçici Sınırlama Eylemleri Geliştirin
   • D4: Kök Nedenleri ve Kaçış Noktalarını Belirleyin ve Doğrulayın
   • D5: Kalıcı Düzeltici Faaliyetleri Seçin ve Doğrulayın
   • D6: Düzeltici Faaliyetlerin Uygulanması ve Doğrulanması
   • D7: Önleyici Tedbirler Alın
   • D8: Ekibi Tebrik Edin
 3. 8D için Araçlar ve Teknikler:
  • Ishikawa Diyagramları, 5 Neden ve Pareto Analizi gibi 8D sürecinde kullanılan çeşitli araçlara giriş
  • Bu araçların nasıl ve ne zaman etkili bir şekilde kullanılacağına dair rehberlik
 4. 8D'de Ekip Dinamikleri:
  • Problem çözmede ekip rollerinin ve dinamiklerinin önemi
  • Etkili ekip işbirliği ve iletişimi için stratejiler
 5. 8D'de Belgeleme ve Raporlama:
  • 8D sürecinin her adımının belgelenmesine yönelik en iyi uygulamalar
  • Etkili raporların nasıl oluşturulacağı ve bulguların paydaşlara nasıl iletileceği
 6. 8D'yi Kuruluşunuzda Uygulamak:
  • 8D problem çözmenin başarılı bir şekilde uygulanması için stratejiler
  • Yaygın zorlukların ve tuzakların üstesinden gelmek
 7. Vaka Çalışmaları ve Gerçek Dünya Uygulamaları:
  • Başarılı 8D problem çözümüne ilişkin gerçek dünya örneklerinin analizi
  • Çıkarılan derslerin ve en iyi uygulamaların tartışılması

Kursun Avantajları:

 • Etkili Sorun Çözümü: Yinelenen sorunları belirlemek, düzeltmek ve ortadan kaldırmak için yapılandırılmış bir yaklaşımda ustalaşın.
 • Geliştirilmiş Ekip İşbirliği: Ekip işbirliğini ve sorun çözme yeteneklerini geliştirin.
 • Artan Süreç Verimliliği: Sorunların temel nedenlerini ele alarak israfı azaltın ve kusurları önleyin.
 • Gelişmiş Müşteri Memnuniyeti: Sorunları proaktif olarak ele alıp çözerek ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar 8D Problem Çözme konusunda yeterlilik sertifikası alacaklardır.

Bu 8D Problem Çözme eğitimi, kaliteyi yönetmek, süreçleri iyileştirmek ve karmaşık problemleri çözmekten sorumlu olan profesyoneller için gereklidir. Eğitim, 8D metodolojisinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayarak katılımcıların problem çözme girişimlerine etkin bir şekilde liderlik edebilmelerini ve katılabilmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar bu eğitimden, ürün kalitesinde, süreç verimliliğinde ve müşteri memnuniyetinde önemli iyileştirmelere yol açan ekip tabanlı problem çözme çabalarını kolaylaştıracak becerilerle ayrılacaklardır. Bu eğitimden elde edilen bilgi ve araçlarla profesyoneller, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek ve kuruluşlarının başarısına katkıda bulunmak için iyi bir donanıma sahip olacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcıların Yalın yönetim ve Toyota Üretim Sisteminde yaygın olarak kullanılan yapılandırılmış ve sistematik bir yaklaşım olan A3 Problem Çözme sürecini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. A3 yaklaşımı, adını süreci belgelemek için kullanılan A3 boyutundaki kağıttan almaktadır ve karmaşık sorunları çözmede, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmede ve etkili iletişimi kolaylaştırmada basitliği ve etkinliği ile ünlüdür. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, sorun çözme ve kurumsal öğrenmeyi desteklemek için A3 sürecini uygulama konusunda yetkin olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Sürekli iyileştirme uzmanları
 • Kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Süreç mühendisleri ve yöneticileri
 • Ekip liderleri ve süpervizörler
 • Problem çözme, yalın yönetim veya operasyonel iyileştirme girişimlerinde yer alan herkes

Kurs İçeriği:

 1. A3 Problem Çözümüne Giriş:
  • A3 metodolojisine ve Toyota Üretim Sistemindeki kökenlerine genel bakış
  • A3 düşüncesinin ilkelerini ve faydalarını anlama
 2. A3 Süreci:
  • A3 Problem Çözme adımlarının detaylı anlatımı:
   • Sorun Tanımlama
   • Mevcut Durum Analizi
   • Kök Neden Analizi
   • Hedef Belirleme
   • Eylem Planı Geliştirme
   • Uygulama
   • Takip ve İnceleme
  • A3 çerçevesinde PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsüne vurgu
 3. A3 için Araçlar ve Teknikler:
  • A3 sürecinde kullanılan 5 Neden, Ishikawa (Balık Kılçığı) Diyagramları ve Pareto Grafikleri gibi çeşitli araçlara giriş
  • Farklı sorun türleri için doğru araçları seçme ve uygulama konusunda rehberlik
 4. A3 Raporunun Belgelenmesi:
  • Sorun çözme sürecini belgelemek için bir A3 raporu oluşturmaya yönelik en iyi uygulamalar
  • A3 raporunu açık, özlü ve iletişim için etkili hale getirmeye yönelik ipuçları
 5. Ekip Dinamikleri ve A3:
  • A3 Problem Çözümünde ekip çalışması ve liderliğin rolü
  • Çapraz fonksiyonlu ekiplerin katılımını sağlama ve kolaylaştırma stratejileri
 6. A3'ü Kuruluşunuzda Uygulamak:
  • A3 düşüncesinin başarılı bir şekilde benimsenmesi ve kültürel entegrasyonu için stratejiler
  • Yaygın zorlukların ve dirençlerin üstesinden gelmek
 7. Vaka Çalışmaları ve Gerçek Dünya Uygulamaları:
  • Gerçek dünyadan başarılı A3 Problem Çözme örneklerinin analizi
  • Çıkarılan derslerin ve en iyi uygulamaların tartışılması

Kursun Avantajları:

 • Yapılandırılmış Problem Çözme: Karmaşık sorunları yapılandırılmış ve etkili bir şekilde ele almak için kanıtlanmış bir metodolojide uzmanlaşın.
 • Gelişmiş İletişim: A3 raporunu kullanarak sorunları ve çözümleri açık ve öz bir şekilde belgelemeyi ve iletmeyi öğrenin.
 • Sürekli İyileştirme Kültürü: Kuruluşunuzda sürekli iyileştirme ve öğrenme kültürünü teşvik edin.
 • Güçlendirilmiş Ekipler: Ekipleri, sorunları işbirliği içinde ve proaktif olarak çözecek araçlar ve zihniyetle donatın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara A3 Problem Çözme konusunda yeterlilik sertifikası verilecektir.

Bu A3 Problem Çözme eğitimi, sürekli iyileştirme ve operasyonel mükemmelliğe kendini adamış profesyoneller için çok önemlidir. Eğitim, A3 metodolojisinin derinlemesine anlaşılmasını sağlayarak katılımcıların problem çözme girişimlerine etkin bir şekilde liderlik edebilmelerini ve katılabilmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, süreç verimliliğinde, ürün kalitesinde ve kurumsal öğrenmede önemli gelişmelere yol açan işbirliğine dayalı, veri odaklı problem çözme çabalarını kolaylaştıracak becerilerle kurstan ayrılacaklardır. Bu eğitimden elde edilen bilgi ve araçlarla profesyoneller, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek ve kuruluşlarının uzun vadeli başarısına katkıda bulunmak için iyi bir donanıma sahip olacaklardır.

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara, gelecekteki performansı iyileştirmek için geçmiş deneyimlerden elde edilen bilgileri yakalamaya ve kullanmaya yönelik sistematik bir yaklaşım olan Öğrenilmiş Dersler kavramını kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitimde, öğrenilen derslerin belirlenmesi, belgelenmesi, analiz edilmesi ve paylaşılmasına yönelik çeşitli yöntemler ve en iyi uygulamalar ele alınacaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, kurumlarında sürekli iyileştirme ve bilgi paylaşımını teşvik etmek için bir Öğrenilmiş Dersler sürecini uygulama konusunda yetkin olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Proje yöneticileri ve ekip liderleri
 • Kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Süreç iyileştirme uzmanları
 • Organizasyonel gelişim uzmanları
 • Proje incelemesi, post-mortem analiz veya sürekli iyileştirme girişimlerinde yer alan herkes

Kurs İçeriği:

 1. Alınan Dersleri Anlamak:
  • Kurumsal öğrenme ve iyileştirmede Öğrenilen Derslerin tanımı ve önemi
  • Öğrenilen Dersler ile diğer inceleme süreçleri arasındaki fark
 2. Öğrenilen Derslerin Belirlenmesi:
  • Bir proje veya süreç sırasında ve sonrasında içgörüleri yakalamaya yönelik teknikler
  • Ekip üyelerinin başarı ve başarısızlıklarını açıkça paylaştığı bir kültürün teşvik edilmesi
 3. Öğrenilen Derslerin Belgelenmesi:
  • Derslerin açık, eyleme geçirilebilir bir şekilde kaydedilmesi ve belgelendirilmesi için en iyi uygulamalar
  • Öğrenilen Dersleri düzenlemek ve saklamak için araçlar ve şablonlar
 4. Öğrenilen Derslerin Analiz Edilmesi:
  • Bilginin yararlı ve ilgili olduğundan emin olmak için analiz etme ve doğrulama yöntemleri
  • Dersleri eyleme geçirilebilir iyileştirme stratejilerine dönüştürme teknikleri
 5. Öğrenilen Derslerin Paylaşılması ve Uygulanması:
  • Öğrenilen Derslerin kurum içinde etkin bir şekilde paylaşılmasına yönelik stratejiler
  • Gelecekteki çalışmalarda uygulanmalarını sağlamak için derslerin politikalara, prosedürlere ve kursa entegre edilmesi
 6. Öğrenilmiş Dersler Deposunun Oluşturulması:
  • Merkezi bir Öğrenilmiş Dersler veri tabanının geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik kılavuz ilkeler
  • Deponun tüm paydaşlar için erişilebilirliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması
 7. Zorlukların Üstesinden Gelmek:
  • Öğrenilmiş Derslerin yakalanması, paylaşılması ve uygulanmasındaki yaygın engellerin ele alınması
  • Geçmişten öğrenmeye değer veren bir kurum kültürünü teşvik etme teknikleri
 8. Vaka Çalışmaları ve En İyi Uygulamalar:
  • Başarılı uygulamalarının analizi
  • Sektöre özgü örneklerin ve en iyi uygulamaların tartışılması

Kursun Avantajları:

 • Geliştirilmiş Performans: Gelecekteki proje ve süreç performansını artırmak için geçmiş deneyimlerden yararlanın.
 • Gelişmiş Bilgi Paylaşımı: Kurumunuz içinde açık iletişim ve sürekli öğrenme kültürünü teşvik edin.
 • Tekrarlanan Hataların Azaltılması: Geçmiş projelerden alınan dersleri etkin bir şekilde uygulayarak hataların tekrarlanmasını en aza indirin.
 • Artan Verimlilik: Kurumun kolektif bilgisinden yararlanarak süreçleri ve karar alma süreçlerini kolaylaştırın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara Öğrenilmiş Dersler konusunda yeterlilik sertifikası verilecektir.

Öğrenilmiş Dersler eğitimi, öğrenen bir organizasyon oluşturmaya ve geçmiş deneyimlere dayanarak performansı artırmaya kararlı profesyoneller için gereklidir. Eğitim, öğrenilen derslerin etkili bir şekilde nasıl yakalanacağı, analiz edileceği ve uygulanacağı konusunda kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar bu eğitimden bilgi paylaşımını artıran, geçmiş hataların tekrarlanmasını önleyen ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eden girişimlere liderlik etme becerileriyle ayrılacaklardır. Bu eğitimden elde edilen bilgi ve araçlarla profesyoneller, her proje ve süreci bir öğrenme ve gelişim fırsatına dönüştürerek kuruluşlarının büyümesine ve başarısına katkıda bulunmak için iyi bir donanıma sahip olacaklardır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“WAutoCore” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir