IATF 16949 Norm-Standart Yapısı ve İçeriğine Genel Bakış 

Bu eğitim, katılımcıların otomotiv sektöründe kalite yönetim sistemlerine yönelik küresel standart olan IATF 16949 standardını kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitimde standardın yapısı, temel unsurları ve özel gereklilikleri ele alınacak, içeriğine ve otomotiv sektöründe nasıl uygulandığına dair derinlemesine bir genel bakış sağlanacaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, IATF 16949 standardı hakkında net bir anlayışa sahip olacak ve kuruluşlarında kalite ve performansı artırmak için bu standardı nasıl etkin bir şekilde uygulayabileceklerini öğreneceklerdir.

Kategoriler:

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcıların otomotiv sektöründe kalite yönetim sistemlerine yönelik küresel standart olan IATF 16949 standardını kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitimde standardın yapısı, temel unsurları ve özel gereklilikleri ele alınacak, içeriğine ve otomotiv sektöründe nasıl uygulandığına dair derinlemesine bir genel bakış sağlanacaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, IATF 16949 standardı hakkında net bir anlayışa sahip olacak ve kuruluşlarında kalite ve performansı artırmak için bu standardı nasıl etkin bir şekilde uygulayabileceklerini öğreneceklerdir.

Kimler kaydolmalı?

 • Kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Otomotiv tedarikçileri ve üreticileri
 • Süreç ve sistem denetçileri
 • IATF 16949 kalite yönetim sistemlerinin uygulanması, sürdürülmesi veya denetlenmesinde görev alan herkes

Kurs İçeriği:

 1. IATF 16949’a Giriş:
  • IATF 16949 standardının tarihçesi ve gelişimi
  • IATF 16949 sertifikasyonunun önemi ve faydaları
 2. IATF 16949’un yapısı:
  • Modern yönetim sistemi standartlarında ortak olan üst düzey yapıya (high-level structure, HLS) genel bakış
  • IATF 16949’un belirli maddelerinin ve bölümlerinin ayrıntılı incelemesi
 3. IATF 16949’un Temel Gereklilikleri:
  • Otomotiv endüstrisinde bir kalite yönetim sistemi için özel gerekliliklerin anlaşılması
  • Standarda entegre edilmiş temel araç ve metodolojilerin tartışılması (örn. FMEA, SPC, MSA, APQP ve PPAP)
 4. Organizasyonun Bağlamı:
  • İç ve dış sorunların belirlenmesi
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
 5. Liderlik ve Bağlılık:
  • Üst yönetimin kalite yönetim sistemindeki rolleri
  • Müşteri odaklılığın sağlanması ve kalite politikasının oluşturulması
 6. Risk Tabanlı Düşünme:
  • Planlama ve kontrol süreçlerine risk temelli düşünceyi uygulamak
  • Önleyici faaliyetler ve etki azaltma stratejileri
 7. Süreçlerin İşletilmesi ve Kontrolü:
  • Ürün ve hizmetlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kontrolü için gereklilikler
  • Tedarik zincirlerinin ve dış kaynaklı süreçlerin yönetilmesi
 8. Performans Değerlendirmesi:
  • Kalite yönetim sisteminin izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve değerlendirilmesi
  • İç denetim ve yönetimin gözden geçirme süreçleri
 9. İyileştirme:
  • Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet süreçleri
  • Sürekli iyileştirme stratejileri ve metodolojileri
 10. Sertifikasyon Sürecine İlişkin Bilgiler:
  • IATF 16949 sertifikasına ulaşmak için adımlar
  • Denetimlere hazırlanma ve uyumluluğu sürdürme

Kursun Avantajları:

 • IATF 16949’u Derinlemesine Anlama: Standardın gereklilikleri ve bunların otomotiv endüstrisine nasıl uygulandığı hakkında kapsamlı bilgi edinin.
 • Geliştirilmiş Kalite Yönetimi: Kuruluşunuzun kalite yönetimi uygulamalarını geliştirin ve bunları küresel en iyi uygulamalarla uyumlu hale getirin.
 • Sertifikasyon için Hazırlık: IATF 16949 sertifikasyonunu takip etmek ve denetimlere hazırlanmak için gereken bilgilerle kendinizi donatın.
 • Rekabet Avantajı: Dünya çapında tanınan bir kalite standardına bağlı kalarak kuruluşunuzun itibarını ve rekabetçi konumunu geliştirin.

Sertifika:

“IATF 16949 Standart Yapısı ve İçeriğe Genel Bakış” kursunu başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika alacaklardır.

Bu IATF 16949 kursu, otomotiv sektöründe kalite sistemlerinin yönetilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olan profesyoneller için çok önemlidir. Eğitim, katılımcıların küresel otomotiv endüstrisi gereksinimlerini karşılayan bir kalite yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulayabilmelerini ve sürdürebilmelerini sağlamak için standardın ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar eğitimden, kuruluşlarında kalite, verimlilik ve sürekli iyileştirme sağlamak için gereken bilgi ve araçlarla ayrılacaklardır. Bu eğitimden elde edilen bilgilerle profesyoneller, kuruluşlarını IATF 16949 sertifikasyonuna ve ötesine taşıyarak kalite yönetimi ve müşteri memnuniyetinde mükemmelliğe ulaşmak için iyi hazırlanmış olacaklardır.