Sürdürülebilirlik Bilincinin Artırılması ve Uygulanması

Kursa Genel Bakış:

Bu kapsamlı eğitim, katılımcıları sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak ve otomotiv endüstrisinde sürdürülebilir uygulamaları etkin bir şekilde uygulamak için gereken bilgi ve becerilerle güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, sürdürülebilirlik girişimlerini nasıl yönlendireceklerini, paydaşların katılımını nasıl sağlayacaklarını ve kuruluşlarında sürdürülebilirlik kültürünü nasıl teşvik edeceklerini öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Otomotiv sektöründe çalışan profesyoneller
 • Sürdürülebilirlik şampiyonları ve koordinatörleri
 • Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) ekipleri
 • Sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesi ile ilgilenen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Sürdürülebilirliğe Giriş
  • Sürdürülebilirlik kavramının anlaşılması
  • Otomotiv sektöründe sürdürülebilirliğin önemi
 2. Sürdürülebilirlik Bilinci ve Eğitimi
  • Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratma stratejileri
  • Sürdürülebilirlik eğitim programlarının oluşturulması
 3. Paydaşlarla Etkileşim
  • Kilit paydaşların ve sürdürülebilirlikteki rollerinin belirlenmesi
  • Paydaş katılımı ve işbirliği
 4. Sürdürülebilirlik Raporlaması ve İletişimi
  • Sürdürülebilirlik raporlama uygulamalarının geliştirilmesi
  • Sürdürülebilirlik girişimlerinin etkin iletişimi
 5. Sürdürülebilir Ürün Tasarımı ve Geliştirme
  • Sürdürülebilirliğin ürün tasarımı ve geliştirmeye entegre edilmesi
  • Yaşam döngüsü değerlendirmesi ve eko-tasarım hususları
 6. Yeşil Üretim ve Operasyonlar
  • Üretim ve operasyonlarda sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik stratejiler
  • Atık azaltma, enerji verimliliği ve kaynakların korunması
 7. Tedarikçi Katılımı ve Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı
  • Sürdürülebilirliği teşvik etmek için tedarikçilerle iletişim kurmak
  • Sürdürülebilir kaynak kullanımı uygulamaları ve kriterleri
 8. Çevresel ve Sosyal Sorumluluk
  • Kurum içinde çevresel ve sosyal sorumluluğun teşvik edilmesi
  • Etik kaynak kullanımı ve adil işgücü uygulamaları
 9. Sürdürülebilirlik Ölçütleri ve Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar)
  • Sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi ve izlenmesi
  • Sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi
 10. Sürdürülebilirlik Uygulama ve Eylem Planları
  • Sürdürülebilirlik eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması
  • Sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegrasyonu
 11. Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar
  • Sürekli iyileştirme metodolojilerinin uygulanması
  • Sürdürülebilirlik konusunda başarılı olan kuruluşların vaka çalışmaları

Kursun Avantajları:

 • Bütünsel Anlayış: Sürdürülebilirlik kavramları ve uygulamaları hakkında derin bir anlayış kazanın.
 • Pratik Uygulama: Kurumlarda sürdürülebilirlik girişimlerinin nasıl uygulanacağını öğrenin.
 • Paydaş Katılımı: Paydaşların katılımını sağlamak ve sürdürülebilirlik kültürünü teşvik etmek için beceriler geliştirin.
 • Etkili İletişim: Sürdürülebilirlik çalışmalarını hem dahili hem de harici olarak etkili bir şekilde iletin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara “Sürdürülebilirlik Bilincin Artırılması ve Uygulanması” kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu eğitim, bir sürdürülebilirlik kültürü oluşturmak, sürdürülebilirlik ilkeleri hakkında farkındalık yaratmak ve otomotiv sektöründe sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmek isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için son derece önemlidir. Katılımcılar, paydaşların katılımını sağlamak, sürdürülebilirlik performansını ölçmek ve izlemek ve olumlu çevresel ve sosyal etkiler yaratmak için gerekli beceri ve stratejileri edineceklerdir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir