PARTNERLERİMİZ

martek

TÜBİTAK MARTEK

 

TÜBİTAK MARTEK; Ülkemizde Ar-Ge yatırımı ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda görüş ve öneriler paylaşarak üyeler arasında bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamaktadır.

Kamu, sanayi ve üniversiteler arasında iş birliğini güçlendirmek ve toplumun teknoloji konusunda duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmalar da yapmakta, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin gelişimini destekleyici toplantı, seminer ve çalıştaylar düzenleyerek üyelerini bilgilendirmekte, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak araştırma gezileri ve yarışmalar düzenlenmesi için organizasyonlar yapmaktadır.

TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi, ileri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi hedefleyen, uluslararası platformlarda faaliyet göstermek isteyen, yabancı ortaklık ve işbirliği geliştirmek ve Ar-Ge çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimcilere ve firmalara da ev sahipliği yaparak muhtelif destek ve avantajlardan faydalanmalarını mümkün kılmaktadır.

TÜV Nord

TÜV NORD

’’Dünyamızı Daha Güvenli Yapalım’’ TÜV NORD bu sloganı altında, yaklaşık 10.000 çalışanı ile 70 ülkede, insanları, çevreyi, ürünleri, organizasyonları ve tesisleri daha güvenli ve güvenilir, daha etkin ve verimli kılmak için hizmet sunmaktadır. Endüstriyel Hizmetler, Tabii Kaynaklar, Eğitim, Ulaştırma ve Insan Kaynakları bu hizmetlerin yer aldığı ana konulardır.

bsi office keyfm stan visit

BSI

İngiliz Standartları Enstitüsü olarak da bilinen BSI Grubu, Birleşik Krallık’ın ulusal standartlar kuruluşudur.
BSI, geniş bir ürün ve hizmet yelpazesinde teknik standartlar üretir ve ayrıca işletmelere belgelendirme ve standartlarla ilgili hizmetler sunar.

utac

UTAC

UTAC; otonom, bağlantılı ve elektrikli araçlar için araç testi, tip onayı ve gelişen teknolojilerde pazar lideridir. Otomotiv, taşımacılık, lastik, petrokimya ve savunma sanayilerindeki müşterilere hizmet ve sistemler sunmaktadır.
Düzenleme ve homologasyon desteği, uzman araç dönüşümleri ve test sistemlerinin yanı sıra eğitim, danışmanlık, denetim ve belgelendirme, teknik inceleme, standardizasyon ve etkinlik hizmetleri sağlamaktadır.

bilisim vadisi

BİLİŞİM VADİSİ

Bilişim Vadisi, teknoloji tabanlı fikirlerin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir Mega Teknoloji koridorudur. Türkiye’nin gücüne güç katacak katma değeri yüksek yeni teknolojilerin üretilmesi ve ticarileşmesi için çalışmaktadır.

Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında Milli Teknoloji hamlesi yolunda küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, ilgili tüm sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik etmek için harekete geçmiştir.

Bilişim Vadisi, bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir platformdur. Amacı, 2023 Vizyon hedefleri çerçevesinde Türkiye’nin gücüne güç katacak, katma değeri yüksek yeni teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesini sağlamaktır.