Özel Karakteristikler  

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv endüstrisinde güvenlik, uyumluluk ve müşteri memnuniyetinin sağlanması açısından kritik önem taşıyan Özel Karakteristiklerin (SC) derinlemesine anlaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Özel Karakteristikler (SC), bir bileşenin veya sürecin işlev, performans veya mevzuata uygunluk üzerindeki etkileri nedeniyle özel dikkat gerektiren temel özellikleri veya nitelikleridir. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, genel ürün kalitesini ve güvenilirliğini artırmak için SC’leri tanımlama, yönetme ve kontrol etme konusunda yetkin olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite mühendisleri ve yöneticileri
 • Tasarım mühendisleri
 • Süreç mühendisleri
 • Üretim süpervizörleri
 • Uyum ve düzenleme uzmanları
 • Otomotiv ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi veya kalite güvencesi ile ilgilenen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Özel Karakteristiklere Giriş:
  • Otomotiv kalitesinde Özel Karakteristiklerin tanımı ve önemi
  • Özel Karakteristik Türleri: Kritik, Önemli ve Temel
 2. Özel Karakteristiklerin Tanımlanması:
  • Tasarım ve süreçte SC’lerin belirlenmesi için kriterler
  • FMEA ve Kontrol Planları gibi tanımlama araç ve yöntemleri
 3. SC’lerin Belgelenmesi ve İletilmesi:
  • SC’ler nasıl etkili bir şekilde belgelenir
  • SC’lerin tüm paydaşlara açık bir şekilde iletilmesinin sağlanması
 4. Tasarımda SC’lerin Yönetilmesi:
  • SC’lerin ürün tasarımı ve geliştirmesine entegre edilmesi
  • Performans, güvenlik ve uyumluluğun dengelenmesi
 5. Üretimde SC’lerin Yönetimi:
  • Üretimde SC’leri kontrol etme ve izleme teknikleri
  • Süreç yeterliliği ve tutarlılığının sağlanması
 6. SC’ler ve Düzenleyici Uyumluluk:
  • SC’lerin düzenleyici etkilerinin anlaşılması
  • Uluslararası standartlara ve müşteri gereksinimlerine uygunluğun sağlanması
 7. SC Yönetimi için Kalite Araçları:
  • SC’leri yönetmek için SPC, MSA ve PPAP gibi araçların uygulanması
  • SC yönetimi için sürekli iyileştirme stratejileri
 8. Vaka Çalışmaları ve En İyi Uygulamalar:
  • SC’lerin etkin yönetimine ilişkin gerçek dünya örnekleri
  • Sektör liderlerinden alınan dersler ve en iyi uygulamalar

Kursun Avantajları:

 • Geliştirilmiş Ürün Güvenliği ve Güvenilirliği: Ürünlerinizin kritik özelliklerinin tüm güvenlik ve performans gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
 • Azaltılmış Uyumsuzluk Riski: Maliyetli geri çağırmalardan ve itibar kaybından kaçınmak için yasal gereklilikleri anlayın ve karşılayın.
 • Güçlendirilmiş İletişim: Tasarım, mühendislik ve üretim ekiplerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını ve işbirliği içinde çalışmalarını teşvik edin.
 • Artan Müşteri Memnuniyeti: Kalite ve performans açısından müşterilerin beklentilerini sürekli olarak karşılayan ürünler sunun.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, otomotiv kalite yönetiminde Özel Karakteristikler konusunda yeterlilik sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, otomotiv endüstrisinde en üst düzeyde ürün kalitesi ve güvenliği sağlamaktan sorumlu olan profesyoneller için hayati önem taşımaktadır. Ürün yaşam döngüsü boyunca Özel Karakteristiklerin etkin bir şekilde yönetilmesi için gereken bilgi ve araçları sağlamaktadır. Katılımcılar bu eğitimden SC’lerin nasıl tanımlanacağı, belgeleneceği ve kontrol edileceği konusunda net bir anlayışa sahip olarak ayrılacak ve böylece ürün performansında, müşteri memnuniyetinde ve mevzuata uygunlukta iyileşme sağlanacaktır. Bu eğitimde kazanılan becerilerle profesyoneller, kuruluşlarının kalite ve mükemmelliğe olan bağlılığı üzerinde önemli bir etki yaratmak için iyi bir donanıma sahip olacaklardır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir