Otomotiv Tedarik Zinciri için Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar) 

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereklilikleri ile ilgili olarak otomotiv tedarik zincirine yönelik Temel Performans Göstergeleri (Key Performance Indicators, KPI) hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları kritik tedarik zinciri performans ölçümlerini belirlemek, ölçmek ve iyileştirmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, etkin KPI yönetiminin tedarik zinciri mükemmelliğine, risk azaltmaya ve endüstri standartlarına uyuma nasıl katkıda bulunduğunu öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Tedarik zinciri yöneticileri, profesyonelleri ve analistleri
 • Satın alma uzmanları ve lojistik uzmanları
 • Tedarikçi performansından sorumlu kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Tedarik zinciri performanslarını artırmak isteyen tedarikçiler, üreticiler ve kuruluşlar
 • IATF 16949 ve AIAG kılavuzları bağlamında KPI’ları anlamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Otomotiv Tedarik Zinciri ve IATF 16949 için KPI’lara Giriş:
  • Otomotiv tedarik zinciri için KPI’lara genel bakış ve sektördeki önemleri
  • KPI’ların IATF 16949 ve AIAG gerekliliklerine uyumu nasıl desteklediğinin anlaşılması
 2. KPI Geliştirme ve Seçimi:
  • Otomotiv tedarik zinciri için ilgili KPI’ları geliştirme ve seçme ilkeleri
  • KPI’ları kurumsal hedefler ve müşteri gereksinimleri ile uyumlu hale getirme stratejileri
 3. Veri Toplama ve Analiz:
  • KPI ölçümü için tedarik zinciri verilerinin etkili bir şekilde toplanması ve analiz edilmesine yönelik stratejiler
  • KPI performansını ölçme ve görselleştirme teknikleri
 4. Kritik Tedarik Zinciri KPI’ları:
  • Zamanında teslimat, teslim süresi, envanter devir hızı ve hata oranları gibi kritik tedarik zinciri KPI’larının derinlemesine incelenmesi
  • Her bir KPI’nın tedarik zinciri performansı üzerindeki önemini ve etkisini anlama
 5. Performans Ölçümü ve Kıyaslama:
  • KPI performansını ölçme ve kıyaslama standartları belirleme yöntemleri
  • Kıyaslama verilerine dayalı olarak en iyi uygulamaların ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi
 6. Risk Azaltma ve Sürekli İyileştirme:
  • KPI yönetimi risk azaltma ve proaktif sorun çözümüne nasıl katkıda bulunur?
  • Tedarik zincirinde sürekli iyileştirme sağlamak için KPI verilerini kullanma stratejileri
 7. İletişim ve Raporlama:
  • KPI sonuçlarının iç ve dış paydaşlara etkili bir şekilde iletilmesi için kılavuzlar
  • Bilgilendirilmiş karar verme sürecini yönlendiren açık ve özlü KPI raporları hazırlamak
 8. IATF 16949 ve AIAG Kılavuzları ile uyumluluk:
  • KPI yönetiminin IATF 16949 gereklilikleri ve AIAG yönergeleri ile uyumlu olmasını ve bunları tamamlamasını sağlamak
  • KPI yönetiminin genel kalite yönetim sistemine entegre edilmesi
 9. Denetçi Yetkinliği ve Becerileri:
  • KPI yönetiminde denetçi yetkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
  • KPI analiz becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 10. Zorluklar ve En İyi Uygulamalar:
  • KPI yönetiminde karşılaşılan yaygın zorlukların ve bunların üstesinden gelmek için stratejilerin tartışılması
  • Deneyimli tedarik zinciri profesyonellerinden öğrenilen en iyi uygulamaların ve derslerin paylaşılması
 11. İnteraktif Çalışmalar ve Örnek Olay İncelemeleri:
  • KPI yönetimi kavramlarını gerçek hayattaki tedarik zinciri senaryolarında uygulamak için pratik alıştırmalar, çalışmalar ve vaka çalışmaları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı KPI Bilgisi: Otomotiv tedarik zinciri için KPI’lar ve bunların IATF 16949 ve AIAG gereklilikleri ile uyumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Etkili KPI Yönetim Becerileri: Kritik tedarik zinciri KPI’larını belirlemek, ölçmek ve iyileştirmek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirin.
 • Tedarik Zinciri Mükemmelliği: Tedarik zinciri mükemmelliğine, risk azaltmaya ve endüstri standartlarına uyuma katkıda bulunun.
 • Bilgilendirilmiş Karar Alma: Bilinçli karar verme ve sürekli iyileştirme için KPI verilerini kullanın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı ve AIAG bağlamında Otomotiv Tedarik Zinciri için Temel Performans Göstergeleri kursunu tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, otomotiv sektöründeki kritik KPI’ları etkin bir şekilde yöneterek ve iyileştirerek tedarik zinciri performanslarını artırmak isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Eğitim, KPI yönetiminin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve katılımcıları tedarik zinciri KPI’larını belirlemek, ölçmek ve iyileştirmek için gereken bilgi ve becerilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, tedarik zinciri mükemmelliğine, risklerin azaltılmasına ve endüstri standartlarına uyumluluğa katkıda bulunmak ve nihayetinde verimli operasyonlar ve müşteri memnuniyeti sağlamak için iyi hazırlanmış olarak kurstan ayrılacaklardır.

Otomotiv Tedarik Zinciri için İş Sürekliliği Planlaması (BCP) 

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereklilikleri ile ilgili olarak otomotiv tedarik zinciri için İş Sürekliliği Planlaması (Business Continuity Planning, BCP) hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları tedarik zincirinin kesintisiz çalışmasını sağlayan etkili BCP stratejileri geliştirmek ve uygulamak için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, BCP’nin otomotiv endüstrisinde uyumluluğu, risk yönetimini ve esnekliği nasıl desteklediğini öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Tedarik zinciri yöneticileri, profesyonelleri ve süreklilik planlayıcıları
 • Satın alma uzmanları, lojistik uzmanları ve operasyon yöneticileri
 • Tedarikçi esnekliğinden sorumlu kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Tedarik zinciri dayanıklılıklarını artırmak isteyen tedarikçiler, üreticiler ve kuruluşlar
 • IATF 16949 ve AIAG kılavuzları bağlamında BCP’yi anlamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Otomotiv Tedarik Zinciri ve IATF 16949 için BCP’ye Giriş:
  • Otomotiv tedarik zinciri için BCP’ye genel bakış ve sektördeki önemi
  • BCP’nin IATF 16949 ve AIAG gerekliliklerine uyumu nasıl desteklediğinin anlaşılması
 2. BCP İlkeleri ve Metodolojisi:
  • BCP ilkeleri, yaklaşımı ve metodolojisinin ayrıntılı açıklaması
  • Risk değerlendirmesinden kurtarma ve iyileştirmeye kadar BCP yaşam döngüsünün anlaşılması
 3. Risk Değerlendirmesi ve İş Etki Analizi:
  • Kapsamlı risk değerlendirmeleri ve iş etki analizleri yürütme stratejileri
  • Kritik tedarik zinciri süreçlerinin ve bağımlılıklarının belirlenmesi
 4. BCP Planı Geliştirme:
  • Acil durum müdahale, kriz yönetimi ve kurtarma planları dahil olmak üzere etkili BCP planlarının geliştirilmesi
  • Açık roller, sorumluluklar ve iletişim protokollerinin oluşturulması
 5. Tedarik Zinciri Esneklik Stratejileri:
  • Tedarik zinciri dayanıklılığını artırmaya ve kesintileri en aza indirmeye yönelik stratejiler
  • Yedeklilik, çeşitlendirme ve risk azaltma önlemlerinin uygulanması
 6. Süreklilik Testleri ve Tatbikatları:
  • BCP planlarının etkinliğini değerlendirmek için süreklilik testleri ve tatbikatları yapmak
  • İyileştirme ve geliştirme alanlarının belirlenmesi
 7. İletişim ve Paydaş Katılımı:
  • Krizler sırasında iç ve dış paydaşlarla etkili iletişim için kılavuz ilkeler
  • Şeffaflığın sürdürülmesi ve paydaş beklentilerinin yönetilmesi
 8. IATF 16949 ve AIAG Kılavuzları ile uyumluluk:
  • BCP’nin IATF 16949 gereklilikleri ve AIAG yönergeleri ile uyumlu olmasını ve bunları tamamlamasını sağlamak
  • BCP’nin genel kalite yönetim sistemine entegre edilmesi
 9. Denetçi Yetkinliği ve Becerileri:
  • BCP metodolojisinde denetçi yetkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
  • BCP planlama becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 10. Zorluklar ve En İyi Uygulamalar:
  • BCP’de karşılaşılan yaygın zorlukların ve bunların üstesinden gelme stratejilerinin tartışılması
  • Deneyimli süreklilik planlayıcılarından öğrenilen en iyi uygulamaların ve derslerin paylaşılması
 11. İnteraktif Çalışmalar ve Örnek Olay İncelemeleri:
  • BCP kavramlarını gerçek hayattaki tedarik zinciri senaryolarında uygulamak için pratik alıştırmalar, çalışmalar ve vaka çalışmaları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı BCP Bilgisi: Otomotiv tedarik zinciri için BCP ve bunun IATF 16949 ve AIAG gereklilikleri ile uyumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Etkili BCP Planlama Becerileri: Etkili BCP planları geliştirmek ve uygulamak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirin.
 • Tedarik Zinciri Esnekliği: Tedarik zinciri esnekliğine, risk yönetimine ve endüstri standartlarına uyuma katkıda bulunun.
 • Krize Hazırlık: Krizlere etkili bir şekilde yanıt verebilme ve aksaklıkları en aza indirebilme yeteneğini sağlamak.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı ve AIAG bağlamında Otomotiv Tedarik Zinciri için İş Sürekliliği Planlaması (BCP) kursunu tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, otomotiv sektöründe etkin İş Sürekliliği Planlaması (BCP) yoluyla tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Eğitim, BCP’nin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve katılımcıları etkili BCP stratejileri geliştirmek ve uygulamak için gereken bilgi ve becerilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, tedarik zinciri esnekliğine, risk yönetimine ve endüstri standartlarına uyumluluğa katkıda bulunmak ve nihayetinde krizler ve kesintiler sırasında tedarik zinciri operasyonlarının sürekliliğini sağlamak için iyi hazırlanmış olarak kurstan ayrılacaklardır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir