Olgunluk Seviyesi Güvencesi (RGA) 

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ile ilgili olarak RGA (Risk and Gap Analysis) olarak da bilinen Olgunluk Seviyesi Güvencesi hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları kalite yönetim sistemlerinin olgunluğunu değerlendirmek ve IATF 16949 gerekliliklerine uygunluktaki boşlukları belirlemek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar riskleri etkin bir şekilde analiz etmeyi, iyileştirme fırsatlarını önceliklendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi nasıl sağlayacaklarını öğreneceklerdir.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Kalite yöneticileri, mühendisler ve kalite yönetim sistemlerinden sorumlu profesyoneller
 • Süreç iyileştirme uzmanları ve denetçileri
 • IATF 16949 standartlarını karşılamayı hedefleyen tedarikçiler ve üreticiler
 • IATF 16949 bağlamında Olgunluk Seviyesi Güvencesini anlamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Olgunluk Seviyesi Güvencesi (RGA) ve IATF 16949’a giriş:
  • Olgunluk Seviyesi Güvencesine genel bakış ve otomotiv sektöründeki önemi
  • RGA’nın IATF 16949 ve kalite yönetimi hedeflerine uyumu nasıl desteklediğinin anlaşılması
 2. Olgunluk Değerlendirme İlkeleri ve Metodolojisi:
  • Olgunluk Değerlendirme ilkeleri, yaklaşımı ve metodolojisinin ayrıntılı açıklaması
  • Planlamadan iyileştirme eylemlerine kadar Olgunluk Değerlendirmesi yaşam döngüsünün anlaşılması
 3. Risk Tanımlama ve Analizi:
  • KYS ve süreçlerle ilişkili riskleri belirleme ve analiz etme stratejileri
  • Riskleri etki ve olasılıklarına göre önceliklendirme teknikleri
 4. Boşluk Analizi ve Uyum Değerlendirmesi:
  • IATF 16949 gerekliliklerine uygunluğu değerlendirmek için kapsamlı bir boşluk analizi yapılması
  • KYS ve süreçlerdeki boşlukların ve uygunsuzlukların belirlenmesi
 5. İyileştirme Fırsatlarının Önceliklendirilmesi:
  • Önemlerine ve kurumsal hedeflerle uyumlarına göre iyileştirme fırsatlarına öncelik verme teknikleri
  • Eylem planlarının ve iyileştirme yol haritalarının geliştirilmesi
 6. Risk Azaltma ve İyileştirme Eylemleri:
  • Belirlenen risklerin azaltılmasına ve iyileştirme eylemlerinin uygulanmasına yönelik stratejiler
  • İyileştirme projeleri için net hedefler, sorumluluklar ve zaman çizelgeleri oluşturulması
 7. Sürekli İzleme ve Takip:
  • İyileştirme ilerlemesinin sürekli izlenmesi ve ölçülmesi için mekanizmaların uygulanması
  • Düzeltici faaliyetlerin etkili olmasını ve Olgunluk Değerlendirmesi sonuçlarıyla uyumlu olmasını sağlamak
 8. İletişim ve Raporlama:
  • Olgunluk Değerlendirme sonuçlarının ve iyileştirme planlarının etkili iletişimine yönelik kılavuzlar
  • Paydaşlar ve karar vericiler için açık ve özlü raporlar hazırlamak
 9. Denetçi Yetkinliği ve Becerileri:
  • Olgunluk Değerlendirmesinde denetçi yetkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
  • Değerlendirme becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 10. Zorluklar ve En İyi Uygulamalar:
  • Olgunluk Değerlendirmesi sırasında karşılaşılan yaygın zorlukların ve bunların üstesinden gelmeye yönelik stratejilerin tartışılması
  • Deneyimli değerlendiricilerden öğrenilen en iyi uygulamaların ve derslerin paylaşılması
 11. İnteraktif Çalışmalar ve Örnek Olay İncelemeleri:
  • Olgunluk Değerlendirmesi kavramlarını gerçek yaşam durumlarına uygulamak için pratik alıştırmalar, çalışmalar ve vaka çalışmaları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı Olgunluk Değerlendirme Bilgisi: Olgunluk Seviyesi Güvencesi ve bunun IATF 16949 ile uyumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanın.
 • Etkili Değerlendirme Becerileri: Kapsamlı ve etkili Olgunluk Değerlendirmeleri yapmak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirin.
 • Risk Azaltma ve İyileştirme: Olgunluk Seviyesi Güvencesinin risklerin belirlenmesine ve iyileştirme fırsatlarının önceliklendirilmesine nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
 • Sürekli İyileştirme: Kurum içinde sürekli iyileştirme kültürüne katkıda bulunun.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı bağlamında Olgunluk Seviyesi Güvencesi (RGA) kursunu tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, IATF 16949 standardına uygun olarak kalite yönetim sistemlerinin olgunluğunu değerlendirmek ve geliştirmek isteyen profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Eğitim, Olgunluk Seviyesi Güvencesi (RGA) hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak ve katılımcıları etkili değerlendirmeler yapmak için gereken bilgi ve becerilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar bu eğitimden riskleri belirleme, iyileştirme fırsatlarına öncelik verme ve kuruluşlarında sürekli iyileştirme sağlama becerisiyle ayrılacaklardır. Bu eğitimden elde edilen bilgilerle profesyoneller, kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesine ve rekabetçi otomotiv endüstrisinde genel mükemmelliğe katkıda bulunmak için iyi hazırlanmış olacaklardır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir