Öğrenilmiş Dersler – Tanım ve Yöntemler

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara, gelecekteki performansı iyileştirmek için geçmiş deneyimlerden elde edilen bilgileri yakalamaya ve kullanmaya yönelik sistematik bir yaklaşım olan Öğrenilmiş Dersler kavramını kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitimde, öğrenilen derslerin belirlenmesi, belgelenmesi, analiz edilmesi ve paylaşılmasına yönelik çeşitli yöntemler ve en iyi uygulamalar ele alınacaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, kurumlarında sürekli iyileştirme ve bilgi paylaşımını teşvik etmek için bir Öğrenilmiş Dersler sürecini uygulama konusunda yetkin olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Proje yöneticileri ve ekip liderleri
 • Kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Süreç iyileştirme uzmanları
 • Organizasyonel gelişim uzmanları
 • Proje incelemesi, post-mortem analiz veya sürekli iyileştirme girişimlerinde yer alan herkes

Kurs İçeriği:

 1. Alınan Dersleri Anlamak:
  • Kurumsal öğrenme ve iyileştirmede Öğrenilen Derslerin tanımı ve önemi
  • Öğrenilen Dersler ile diğer inceleme süreçleri arasındaki fark
 2. Öğrenilen Derslerin Belirlenmesi:
  • Bir proje veya süreç sırasında ve sonrasında içgörüleri yakalamaya yönelik teknikler
  • Ekip üyelerinin başarı ve başarısızlıklarını açıkça paylaştığı bir kültürün teşvik edilmesi
 3. Öğrenilen Derslerin Belgelenmesi:
  • Derslerin açık, eyleme geçirilebilir bir şekilde kaydedilmesi ve belgelendirilmesi için en iyi uygulamalar
  • Öğrenilen Dersleri düzenlemek ve saklamak için araçlar ve şablonlar
 4. Öğrenilen Derslerin Analiz Edilmesi:
  • Bilginin yararlı ve ilgili olduğundan emin olmak için analiz etme ve doğrulama yöntemleri
  • Dersleri eyleme geçirilebilir iyileştirme stratejilerine dönüştürme teknikleri
 5. Öğrenilen Derslerin Paylaşılması ve Uygulanması:
  • Öğrenilen Derslerin kurum içinde etkin bir şekilde paylaşılmasına yönelik stratejiler
  • Gelecekteki çalışmalarda uygulanmalarını sağlamak için derslerin politikalara, prosedürlere ve kursa entegre edilmesi
 6. Öğrenilmiş Dersler Deposunun Oluşturulması:
  • Merkezi bir Öğrenilmiş Dersler veri tabanının geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik kılavuz ilkeler
  • Deponun tüm paydaşlar için erişilebilirliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması
 7. Zorlukların Üstesinden Gelmek:
  • Öğrenilmiş Derslerin yakalanması, paylaşılması ve uygulanmasındaki yaygın engellerin ele alınması
  • Geçmişten öğrenmeye değer veren bir kurum kültürünü teşvik etme teknikleri
 8. Vaka Çalışmaları ve En İyi Uygulamalar:
  • Başarılı uygulamalarının analizi
  • Sektöre özgü örneklerin ve en iyi uygulamaların tartışılması

Kursun Avantajları:

 • Geliştirilmiş Performans: Gelecekteki proje ve süreç performansını artırmak için geçmiş deneyimlerden yararlanın.
 • Gelişmiş Bilgi Paylaşımı: Kurumunuz içinde açık iletişim ve sürekli öğrenme kültürünü teşvik edin.
 • Tekrarlanan Hataların Azaltılması: Geçmiş projelerden alınan dersleri etkin bir şekilde uygulayarak hataların tekrarlanmasını en aza indirin.
 • Artan Verimlilik: Kurumun kolektif bilgisinden yararlanarak süreçleri ve karar alma süreçlerini kolaylaştırın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara Öğrenilmiş Dersler konusunda yeterlilik sertifikası verilecektir.

Öğrenilmiş Dersler eğitimi, öğrenen bir organizasyon oluşturmaya ve geçmiş deneyimlere dayanarak performansı artırmaya kararlı profesyoneller için gereklidir. Eğitim, öğrenilen derslerin etkili bir şekilde nasıl yakalanacağı, analiz edileceği ve uygulanacağı konusunda kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar bu eğitimden bilgi paylaşımını artıran, geçmiş hataların tekrarlanmasını önleyen ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eden girişimlere liderlik etme becerileriyle ayrılacaklardır. Bu eğitimden elde edilen bilgi ve araçlarla profesyoneller, her proje ve süreci bir öğrenme ve gelişim fırsatına dönüştürerek kuruluşlarının büyümesine ve başarısına katkıda bulunmak için iyi bir donanıma sahip olacaklardır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir