ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sürdürülebilirlik Uygulamaları 

Kursa Genel Bakış:

Bu özel eğitim, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) aracılığıyla sürdürülebilirlik uygulamalarını entegre etmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller için hazırlanmıştır. Katılımcılar ISO 14001, otomotiv sektöründeki önemi ve sürdürülebilirlik uygulamalarının etkin bir şekilde nasıl uygulanacağı hakkında kapsamlı bir anlayış kazanacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Otomotiv sektöründe çalışan profesyoneller
 • Çevre yöneticileri, denetçiler ve sürdürülebilirlik koordinatörleri
 • Kalite ve uyum uzmanları
 • ISO 14001 aracılığıyla sürdürülebilirliği uygulamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. ISO 14001 ve Sürdürülebilirliğe Giriş
  • ISO 14001 standardını ve alaka düzeyini anlamak
  • ISO 14001 ve sürdürülebilirlik arasındaki sinerji
 2. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temelleri
  • ISO 14001’in temel ilkeleri ve gereklilikleri
  • Otomotiv endüstrisinde bir ÇYS çerçevesinin oluşturulması
 3. Sürdürülebilirlik Entegrasyonu ve Uyumu
  • Sürdürülebilirlik hedeflerinin ISO 14001 hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi
  • Sürdürülebilirliğin ÇYS’ye entegre edilmesine yönelik stratejiler
 4. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama
  • Otomotiv operasyonlarında çevresel boyutların ve etkilerin belirlenmesi
  • Sürdürülebilirlik eylem planları ve programlarının geliştirilmesi
 5. Yasal Uyumluluk ve Düzenleyici Gereklilikler
  • Çevre yasa ve yönetmeliklerine uyumun sağlanması
  • Düzenleyici gereklilikler için raporlama ve dokümantasyon
 6. Kaynak Verimliliği ve Atık Azaltma
  • Kaynak verimliliği ve atık azaltma stratejileri
  • Döngüsel ekonomi ilkeleri ve sürdürülebilir malzeme yönetimi
 7. Çevresel Performans Ölçümü ve Raporlaması
  • Çevresel performansın ölçülmesi ve izlenmesi
  • Sürdürülebilirlik raporlama uygulamaları ve ölçütleri
 8. Tedarikçi Katılımı ve Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı
  • Sürdürülebilirliği teşvik etmek için tedarikçilerle iletişim kurmak
  • Otomotiv tedarik zincirinde sürdürülebilir kaynak kullanımı uygulamaları ve kriterleri
 9. Çevre Denetimi ve Sertifikasyonu
  • İç ve dış çevre denetimlerinin gerçekleştirilmesi
  • ISO 14001 sertifikasyonu ve sürdürülebilirlik değerlendirmeleri için hazırlık
 10. Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar
  • Sürekli iyileştirme metodolojilerinin uygulanması
  • ISO 14001 aracılığıyla sürdürülebilirlikte mükemmelleşen kuruluşların vaka çalışmaları

Kursun Avantajları:

 • Derinlemesine Bilgi: ISO 14001 ve sürdürülebilirliğin desteklenmesindeki rolü hakkında derinlemesine bilgi edinin.
 • Pratik Uygulama: ÇYS çerçevesinde sürdürülebilirlik uygulamalarının nasıl hayata geçirileceğini öğrenin.
 • Uyumluluk Güvencesi: Çevre yasaları ve yönetmeliklerine uygunluğun sağlanması.
 • Performans İyileştirme: Sürdürülebilirlik ve çevresel performans gelişimini destekleyin.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara “Otomotiv Sektöründe ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sürdürülebilirlik Uygulamaları” kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu eğitim, ISO 14001 aracılığıyla sürdürülebilirlik uygulamalarını etkin bir şekilde entegre etmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller ve kuruluşlar için gereklidir. Katılımcılar, sürdürülebilirlik hedeflerini ÇYS hedefleriyle uyumlu hale getirmek, çevre performansını ölçmek ve sürdürülebilirlik ve çevre uygulamalarında sürekli iyileştirme sağlamak için gerekli beceri ve stratejileri edineceklerdir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir