Destekleyici Araçlara Genel Bakış (Temel Araçlar, VDA Band, CQI, AIAG)

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv endüstrisinde kalite yönetimi ve iyileştirme için kullanılan temel destekleyici araçlar hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Otomotiv Temel Araçları (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC), VDA Bandı, CQI standartları ve AIAG kılavuzları dahil olmak üzere bu araçlar, ürün kalitesi, mevzuata uygunluk ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için gereklidir. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, bu araçların nasıl uygulandığı ve sağlam bir kalite yönetim sistemini desteklemek için birbirleriyle nasıl ilişkili oldukları konusunda net bir anlayışa sahip olacaklardır.

Kimler kaydolmalı?

 • Kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Süreç mühendisleri ve yöneticileri
 • Üretim süpervizörleri ve ekip liderleri
 • Sürekli iyileştirme uzmanları
 • Otomotiv sektöründe kalite güvencesi, uyumluluk veya süreç iyileştirme ile ilgilenen herkes

Kurs İçeriği:

 1. Destekleyici Araçlara Giriş:
  • Otomotiv kalite yönetiminde kullanılan çeşitli araç ve standartlara genel bakış
  • Kalitenin sağlanması ve sürdürülmesinde bu araçların önemi
 2. Otomotiv Temel Araçları:
  • Temel Araçlara (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) ayrıntılı genel bakış
  • Bu araçların ürün geliştirme ve üretim sürecinde nasıl kullanıldığı
 3. VDA Bandı:
  • Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) ve yayınlarına giriş
  • Temel VDA standartlarına ve bunların diğer kalite araçlarını nasıl tamamladığına genel bakış
 4. CQI Standartları:
  • AIAG tarafından geliştirilen Sürekli Kalite İyileştirme (CQI) standartlarının anlaşılması
  • CQI standartlarının kalite güvencesini ve sürekli iyileştirmeyi nasıl desteklediği
 5. AIAG Kılavuzları:
  • Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu (AIAG) ve standart geliştirmedeki rolüne genel bakış
  • Temel AIAG kılavuzları ve bunların sektörde nasıl uygulandığı
 6. Araçların Kalite Yönetim Sistemlerine Entegre Edilmesi:
  • Bu araçların mevcut bir kalite yönetim sistemine entegre edilmesine yönelik stratejiler
  • Bu araçların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve birbirlerini nasıl desteklediğini anlamak
 7. Vaka Çalışmaları ve En İyi Uygulamalar:
  • Bu araçların başarılı bir şekilde uygulandığı gerçek dünya örnekleri
  • En iyi uygulamaların tartışılması ve sektör liderlerinden alınan dersler
 8. Gelecek Eğilimler ve Gelişen Standartlar:
  • Kalite yönetim araçları ve standartlarındaki değişiklikleri ve trendleri güncel tutmak
  • Gelecekteki gelişmelere ve bunların kalite yönetimini nasıl etkileyebileceğine hazırlanmak

Kursun Avantajları:

 • Araçlar Hakkında Kapsamlı Bilgi: Otomotiv kalite yönetiminde kullanılan çeşitli araçlar ve standartlar hakkında kapsamlı bilgi edinin.
 • Geliştirilmiş Kalite Yönetimi: Ürün kalitesini artırmak, uyumluluğu sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için bu araçları nasıl etkili bir şekilde uygulayacağınızı öğrenin.
 • Stratejik Entegrasyon: Maksimum fayda için bu araçları kalite yönetim sisteminize entegre etmeye yönelik stratejiler geliştirin.
 • Sektördeki En İyi Uygulamalar: Önde gelen şirketlerin bu araçları nasıl başarıyla uyguladığını anlamak için sektördeki en iyi uygulamalar ve vaka çalışmalarından yararlanın.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, Destekleyici Araçlara Genel Bakış (Temel Araçlar, VDA Band, CQI, AIAG) için bir tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu eğitim, otomotiv sektöründe kalite yönetimi, uyumluluk ve süreç iyileştirmeden sorumlu profesyoneller için hayati önem taşımaktadır. Eğitim, temel araçlar ve standartlar hakkında kapsamlı bir genel bakış sunarak katılımcıların bunları uygulamaya ve bunlardan faydalanmaya hazır olmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, bu araçları kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulamak için gereken bilgi ve becerilere sahip olarak eğitimden ayrılacak ve böylece kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyetinde artış sağlanacaktır. Bu eğitimden elde edilen bilgilerle profesyoneller, kuruluşlarının mükemmellik ve sürekli iyileştirme konusundaki kararlılığını desteklemeye hazır olacaklardır.