W-Auto Sync 104

“VDA 2 PPA – Parça Üretim Onayı”
“VDA 6.3 Süreç Denetimi”
“VDA 6.5 Ürün Denetimi”
“Olgunluk Seviyesi Güvencesi (RGA)”
“CQI-8 – Katmanlı Süreç Denetimi Rehberi”
“CQI-14 – Otomotiv Garanti Yönetimi”
“CQI-22 – Kalitesizlik Maliyeti”
“Otomotiv Tedarik Zinciri için Anahtar Performans Göstergeleri”
“Otomotiv Tedarik Zinciri için İş Sürekliliği Planlaması”
“Otomotiv Tedarik Zinciri Yönetimi İçin İlkeler”

Otomotiv Tedarik Zinciri Yönetimi için Kılavuz İlkeler

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereklilikleri ile ilgili olarak otomotiv tedarik zinciri yönetimi ilkelerini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları etkin bir otomotiv tedarik zinciri yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, bu yönergelere uymanın otomotiv endüstrisinde uyumluluk, kalite güvencesi ve operasyonel mükemmelliğe nasıl katkıda bulunduğunu öğreneceklerdir.

Otomotiv Tedarik Zinciri Yönetimi için Kılavuz İlkeler Read More »

Otomotiv Tedarik Zinciri için İş Sürekliliği Planlaması (BCP) 

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereklilikleri ile ilgili olarak otomotiv tedarik zinciri için İş Sürekliliği Planlaması (Business Continuity Planning, BCP) hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları tedarik zincirinin kesintisiz çalışmasını sağlayan etkili BCP stratejileri geliştirmek ve uygulamak için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, BCP’nin otomotiv endüstrisinde uyumluluğu, risk yönetimini ve esnekliği nasıl desteklediğini öğreneceklerdir.

Otomotiv Tedarik Zinciri için İş Sürekliliği Planlaması (BCP)  Read More »

Otomotiv Tedarik Zinciri için Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar) 

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereklilikleri ile ilgili olarak otomotiv tedarik zincirine yönelik Temel Performans Göstergeleri (Key Performance Indicators, KPI) hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları kritik tedarik zinciri performans ölçümlerini belirlemek, ölçmek ve iyileştirmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, etkin KPI yönetiminin tedarik zinciri mükemmelliğine, risk azaltmaya ve endüstri standartlarına uyuma nasıl katkıda bulunduğunu öğreneceklerdir.

Otomotiv Tedarik Zinciri için Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar)  Read More »

CQI-22 Kalitesizlik Maliyeti 

Bu eğitim, katılımcıların IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereklilikleri ile ilgili olarak CQI-22 Kalitesizlik Maliyetini (Cost of Poor Quality, CoPQ) kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları otomotiv endüstrisinde kalitesizlikle ilişkili maliyetleri belirlemek, ölçmek ve azaltmak için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar CoPQ analizinin uyumluluğa, maliyet tasarrufuna ve kalite iyileştirmeye nasıl katkıda bulunduğunu öğreneceklerdir.

CQI-22 Kalitesizlik Maliyeti  Read More »

CQI-14 Otomotivde Garanti Yönetimi 

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereklilikleri ile ilgili olarak CQI-14 Otomotivde Garanti Yönetimi Kılavuzu hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları otomotiv endüstrisinde garanti süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek ve iyileştirmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar garanti maliyetlerinin nasıl azaltılacağını, müşteri memnuniyetinin nasıl artırılacağını ve endüstri standartlarına uyumun nasıl sağlanacağını öğreneceklerdir.

CQI-14 Otomotivde Garanti Yönetimi  Read More »

CQI-8 Katmanlı Süreç Denetim Kılavuzu 

Bu eğitim, katılımcıların IATF 16949 standardı ve AIAG (Automotive Industry Action Group) gereklilikleri ile ilgili olarak CQI-8 Katmanlı Süreç Denetimi (Layered Process Audit  LPA) Kılavuzunu kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları otomotiv endüstrisi standartlarına uygun etkili katmanlı süreç denetimleri uygulamak ve yürütmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, LPA’ların uyumluluk, kalite iyileştirme ve risk azaltmaya nasıl katkıda bulunduğunu öğreneceklerdir.

CQI-8 Katmanlı Süreç Denetim Kılavuzu  Read More »

Olgunluk Seviyesi Güvencesi (RGA) 

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ile ilgili olarak RGA (Risk and Gap Analysis) olarak da bilinen Olgunluk Seviyesi Güvencesi hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları kalite yönetim sistemlerinin olgunluğunu değerlendirmek ve IATF 16949 gerekliliklerine uygunluktaki boşlukları belirlemek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar riskleri etkin bir şekilde analiz etmeyi, iyileştirme fırsatlarını önceliklendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi nasıl sağlayacaklarını öğreneceklerdir.

Olgunluk Seviyesi Güvencesi (RGA)  Read More »

VDA 6.5 Ürün Denetimi 

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardıyla ilgili olarak VDA 6.5 Ürün Denetimi metodolojisini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları IATF 16949 gerekliliklerine uygun etkili ürün denetimleri gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, ürünlerin uygunluğunu nasıl değerlendireceklerini, uygunsuzlukları nasıl tespit edeceklerini ve genel kalite yönetim sistemine nasıl katkıda bulunacaklarını öğreneceklerdir.

VDA 6.5 Ürün Denetimi  Read More »

VDA 6.3 Süreç Denetimi 

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı ile ilgili olarak VDA 6.3 Süreç Denetimi metodolojisini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu eğitim VDA QMC tarafından sertifikalandırılmamış olsa da VDA 6.3 gerekliliklerini karşılamak ve katılımcıları IATF 16949 ile uyumlu etkin süreç denetimleri gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları otomotiv endüstrisinde uyumluluk, sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyetini sağlamak için süreç denetimlerini planlama, gerçekleştirme, raporlama ve takip etme konusunda güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

VDA 6.3 Süreç Denetimi  Read More »

VDA 2 PPA – Parça Üretim Onayı 

Bu eğitim, katılımcıların IATF 16949 standardı ile ilgili olarak VDA 2 Parça Üretim Onayı (Part Production Approval, PPA) sürecini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları PPA sürecini etkin bir şekilde yönetmek ve yürütmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı, parçaların otomotiv endüstrisinin kalite gereksinimlerini karşılamasını  sağlamayı ve IATF 16949 kalite yönetim sisteminin genel başarısına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

VDA 2 PPA – Parça Üretim Onayı  Read More »