W-Auto AuditPRO 105

“1/2 Parti İç Denetçi Eğitimi”
“IATF Standartlarının Şirket Süreçlerine Entegrasyonu”
“IATF 16949 Sertifikasyon Kuralları Genel Bakışı”
“Harici Denetim Süreci Genel Bakışı (3. Taraf)”
“IATF Sertifikasyonu ve Denetim Sürecinin Genel Bakışı”
“IATF İçin Denetçi Olma Yetkinliği Genel Bakışı”
“Kalite Yönetim Süreci”
“Kalite Yönetim Süreci – Belirli İç Denetimler”
“Kalite Güvence Süreci – Belirli Laboratuvar ve Ölçüm Ekipmanı Yönetimi”
“Tedarikçi Yönetimi – Satın Alma – Tedarik Zinciri Süreci”
“Lojistik ve Teslimat Süreci”
“Bakım Süreci”
“İnsan Kaynakları Süreci”
“Üretim Süreci”
“Harici Denetim Uyumsuzluk Yönetimi”

Üretim Süreçleri

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv endüstrisinde kalite yönetim sistemleri için küresel bir standart olan IATF 16949 standardı ile ilgili olarak üretim sürecini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları sadece ürün kalitesi ve verimliliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda IATF 16949 gerekliliklerine uyumu da destekleyen üretim süreçlerini geliştirmek, uygulamak ve yönetmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Üretim Süreçleri Read More »

Üretim Süreçleri

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv endüstrisinde kalite yönetim sistemleri için küresel bir standart olan IATF 16949 standardı ile ilgili olarak üretim sürecini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları sadece ürün kalitesi ve verimliliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda IATF 16949 gerekliliklerine uyumu da destekleyen üretim süreçlerini geliştirmek, uygulamak ve yönetmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Üretim Süreçleri Read More »

İnsan Kaynakları Süreçleri

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv sektöründe kalite yönetim sistemleri için küresel bir standart olan IATF 16949 standardı ile ilgili olarak İnsan Kaynakları (İK) süreçleri hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları sadece kalite yönetim sisteminin etkinliğini desteklemek ve geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda IATF 16949 gerekliliklerine uygunluğu da sağlayan İK süreçlerini geliştirmek, uygulamak ve yönetmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

İnsan Kaynakları Süreçleri Read More »

Bakım Süreçleri

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv endüstrisinde kalite yönetim sistemleri için küresel bir standart olan IATF 16949 standardı ile ilgili olarak bakım sürecini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları yalnızca ekipman güvenilirliği ve verimliliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda IATF 16949 gerekliliklerine uyumu da destekleyen etkili bir bakım programı geliştirmek, uygulamak ve yönetmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Bakım Süreçleri Read More »

Lojistik ve Teslimat Süreçleri

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv endüstrisinde kalite yönetim sistemleri için küresel bir standart olan IATF 16949 standardı ile ilgili olarak lojistik ve teslimat süreçleri hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları lojistik ve teslimat süreçlerini yönetmek ve iyileştirmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı, IATF 16949’un katı gerekliliklerini karşılamalarını ve genel müşteri memnuniyeti ve verimliliğine katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Lojistik ve Teslimat Süreçleri Read More »

Tedarikçi Yönetimi, Satın Alma ve Tedarik Zinciri Süreçleri 

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv sektöründe kalite yönetim sistemleri için küresel bir standart olan IATF 16949 standardı ile ilgili olarak tedarikçi yönetimi, satın alma ve tedarik zinciri süreçleri hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları IATF 16949 gerekliliklerine uyumu destekleyen ve genel ürün kalitesi ve verimliliğine katkıda bulunan etkili tedarikçi ve satın alma stratejileri geliştirmek, uygulamak ve yönetmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Tedarikçi Yönetimi, Satın Alma ve Tedarik Zinciri Süreçleri  Read More »

Kalite Yönetim Süreci – Belirlenmiş İç Denetimler 

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv endüstrisinde kalite yönetim sistemleri için küresel bir standart olan IATF 16949 standardı uyarınca belirli iç denetimlerin gerçekleştirilmesi konusunda kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları sadece IATF 16949 ile uyumluluğu sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunan iç denetimleri planlamak, yürütmek, raporlamak ve takip etmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Kalite Yönetim Süreci – Belirlenmiş İç Denetimler  Read More »

Kalite Yönetim Süreci 

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv sektöründe kalite yönetim sistemleri için küresel bir standart olan IATF 16949 standardında belirtilen Kalite Yönetim Süreci hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları IATF 16949’un katı gerekliliklerini karşılayan ve sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyetine katkıda bulunan etkili bir kalite yönetim sistemi geliştirmek, uygulamak ve yönetmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Kalite Yönetim Süreci  Read More »

Dış Denetim Uygunsuzluk Yönetimi 

Bu eğitim, katılımcılara IATF 16949 standardı bağlamında dış denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzlukları yönetmek için derinlemesine bilgi ve pratik beceriler sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları başarılı bir belgelendirme ve IATF 16949 gerekliliklerine sürekli uyum sağlamak için uygunsuzlukları ele alma, çözme ve önlemeye yönelik etkili stratejilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Dış Denetim Uygunsuzluk Yönetimi  Read More »