Servisler

Geniş ve Yenilikçi Yetenekli Servisler Wgroup‘dan

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

Bu özel eğitim, ISO 45001’e dayalı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (Occupational Health and Safety Management Systems, OHSMS) kurmak ve geliştirmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller için hazırlanmıştır. Katılımcılar OHSMS ilkeleri, risk değerlendirmesi ve otomotiv operasyonlarında çalışanların güvenlik ve refahının nasıl sağlanacağı konularında kapsamlı bir anlayış kazanacaklardır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  Read More »

ISO 26001 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi 

Bu özel eğitim, ISO 26001 standardı aracılığıyla sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller için hazırlanmıştır. Katılımcılar ISO 26001, otomotiv sektöründeki önemi ve bir Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin nasıl kurulacağı ve sürdürüleceği hakkında kapsamlı bir anlayış kazanacaklardır.

ISO 26001 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi  Read More »

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sürdürülebilirlik Uygulamaları 

Bu özel eğitim, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) aracılığıyla sürdürülebilirlik uygulamalarını entegre etmek isteyen otomotiv sektöründeki profesyoneller için hazırlanmıştır. Katılımcılar ISO 14001, otomotiv sektöründeki önemi ve sürdürülebilirlik uygulamalarının etkin bir şekilde nasıl uygulanacağı hakkında kapsamlı bir anlayış kazanacaklardır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sürdürülebilirlik Uygulamaları  Read More »

Sürdürülebilirlik Bilincinin Artırılması ve Uygulanması

Bu kapsamlı eğitim, katılımcıları sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak ve otomotiv endüstrisinde sürdürülebilir uygulamaları etkin bir şekilde uygulamak için gereken bilgi ve becerilerle güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, sürdürülebilirlik girişimlerini nasıl yönlendireceklerini, paydaşların katılımını nasıl sağlayacaklarını ve kuruluşlarında sürdürülebilirlik kültürünü nasıl teşvik edeceklerini öğreneceklerdir.

Sürdürülebilirlik Bilincinin Artırılması ve Uygulanması Read More »

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Sürdürülebilir Satın Alma ve Tedarik Zinciri Uygulamaları

Bu kapsamlı eğitim, katılımcılara tedarik zinciri yönetimi konusunda derin bir anlayış kazandırmak üzere tasarlanmış olup, özellikle sürdürülebilir satın alma ve bunun otomotiv sektöründeki uygulamalarına odaklanmaktadır. Katılımcılar, sürdürülebilir ve dayanıklı tedarik zincirlerinin nasıl oluşturulacağını, sorumlu bir şekilde nasıl kaynak sağlanacağını ve otomotiv sektörünün çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl katkıda bulunulacağını öğreneceklerdir.

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Sürdürülebilir Satın Alma ve Tedarik Zinciri Uygulamaları Read More »

Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Çözümleri

Bu kapsamlı eğitim, otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik konusuna odaklanarak sürdürülebilirliğin önemini ele almakta, sürdürülebilirlikle ilgili zorlukları tanımlamakta ve çözümler geliştirmektedir. Katılımcılar, otomotiv sektöründe sürdürülebilirliğin neden önemli olduğu ve sürdürülebilir uygulamaların nasıl etkin bir şekilde hayata geçirileceği konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Çözümleri Read More »