Bakım Süreçleri

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara otomotiv endüstrisinde kalite yönetim sistemleri için küresel bir standart olan IATF 16949 standardı ile ilgili olarak bakım sürecini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıları yalnızca ekipman güvenilirliği ve verimliliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda IATF 16949 gerekliliklerine uyumu da destekleyen etkili bir bakım programı geliştirmek, uygulamak ve yönetmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Bakım müdürleri ve amirleri
 • Kalite yöneticileri ve mühendisler
 • Süreç mühendisleri ve yöneticileri
 • IATF 16949 sertifikalı bir kuruluşta bakım veya kalite yönetimi süreçlerine dahil olan herkes

Kurs İçeriği:

 1. IATF 16949’a Giriş ve Bakım:
  • IATF 16949 standardına genel bakış ve bakım süreçleriyle ilgisi
  • IATF 16949 sertifikasyonunun elde edilmesi ve sürdürülmesinde bakımın rolünün anlaşılması
 2. Bakım Süreci Gereksinimleri:
  • Bakım sürecine özel IATF 16949 gerekliliklerinin detaylı incelemesi
  • Bakım faaliyetlerinizi kalite yönetimi ilkeleriyle nasıl uyumlu hale getirebilirsiniz?
 3. Bakım Planlama ve Çizelgeleme:
  • Arıza süresini en aza indirmek ve ekipman kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için etkili bakım planlama ve çizelgeleme stratejileri
  • Önleyici ve kestirimci bakım yaklaşımlarının dahil edilmesi
 4. Bakım Dokümantasyonu ve Kayıt Tutma:
  • Bakım faaliyetlerinin belgelendirilmesi ve IATF 16949 gerekliliklerine göre kayıtların tutulması için en iyi uygulamalar
  • Bakım operasyonlarında izlenebilirlik ve hesap verebilirliğin öneminin anlaşılması
 5. Bakım için Kaynak Yönetimi:
  • Bakım görevleri için kalifiye personel, araç ve ekipman mevcudiyetinin sağlanması
  • Bakım personeli için kurs ve yetkinlik gereklilikleri
 6. Performans Ölçümü ve Sürekli İyileştirme:
  • Bakım süreci için temel performans göstergeleri (KPI’lar)
  • Bakım etkinliğini ve verimliliğini artırmak için sürekli iyileştirme tekniklerinin uygulanması
 7. Bakımda Risk Yönetimi:
  • Bakım faaliyetleri ile ilgili risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi
  • Bakım görevlerini önceliklendirmek ve kaynakları tahsis etmek için risk temelli düşünmenin uygulanması
 8. Bakımı Diğer IATF 16949 Süreçleri ile Entegre Etme:
  • Bakım ile üretim, kalite kontrol ve tedarik zinciri yönetimi gibi diğer süreçler arasındaki karşılıklı ilişkinin anlaşılması
  • Kurum genelinde uyumlu ve hizalanmış süreçlerin sağlanması
 9. Vaka Çalışmaları ve En İyi Uygulamalar:
  • IATF 16949 sertifikalı şirketlerde etkin bakım yönetimine ilişkin gerçek dünya örnekleri
  • Sektör liderlerinden alınan dersler ve en iyi uygulamalar

Kursun Avantajları:

 • Gelişmiş Bakım Anlayışı: IATF 16949 standardı bağlamında bakım süreçleri hakkında derinlemesine bilgi edinin.
 • Geliştirilmiş Ekipman Güvenilirliği: Ekipmanların güvenilirliğini ve performansını artırarak arıza sürelerini ve kusurları azaltmaya yönelik stratejileri öğrenin.
 • Uyumluluk ve Sertifikasyon Desteği: Bakım süreçlerinizin kuruluşunuzun IATF 16949 sertifikasyon çabalarını desteklediğinden ve geliştirdiğinden emin olun.
 • Operasyonel Mükemmellik: Etkin bakım yönetimi yoluyla genel operasyonel mükemmelliğe ve kaliteye katkıda bulunun.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara IATF 16949 standardı kapsamında Bakım Süreci kursunu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bakım Süreci Kursu, otomotiv endüstrisinde ekipmanların bakımından ve güvenilirlik ve verimliliğinin sağlanmasından sorumlu olan profesyoneller için çok önemlidir. Eğitim, bakım faaliyetlerinin IATF 16949 çerçevesinde kalite ve uyumluluğu nasıl etkilediğinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, bakım süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek ve iyileştirmek için gereken bilgi ve araçlara sahip olarak eğitimden ayrılacak ve kuruluşlarının kalite hedeflerine ve operasyonel başarısına katkıda bulunacaklardır. Bu eğitimden elde edilen içgörülerle profesyoneller, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek, riskleri azaltmak ve rekabetçi otomotiv endüstrisinde kuruluşlarının mükemmellik taahhüdünü desteklemek için iyi hazırlanmış olacaklardır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir