AIAG & VDA P-FMEA – Proses Hata Modu ve Etkileri Analizi

Kursa Genel Bakış:

Bu eğitim, katılımcılara en son AIAG ve VDA yönergelerine uygun olarak PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis) yürütme konusunda kapsamlı bir anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Proses Hata Modu ve Etkileri Analizi, üretim ve montaj proseslerindeki riskleri belirlemek ve azaltmak için kullanılan yapılandırılmış bir yaklaşımdır. AIAG/VDA uyumlaştırılmış yaklaşımı, proses güvenilirliğini ve verimliliğini artırmak için yapılandırılmış bir metodoloji sunmaktadır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, proses güvenliğini ve performansını artırmak için PFMEA yürütme konusunda yetkin olacaklardır.

Kimler Kayıt Olmalı?

 • Süreç mühendisleri
 • Kalite mühendisleri ve yöneticileri
 • Üretim süpervizörleri ve ekip liderleri
 • Altı Sigma ve süreç iyileştirme uzmanları
 • Üretim süreçlerinin planlanması, tasarımı ve uygulanmasında yer alan herkes

Kurs İçeriği:

 1. PFMEA’ya giriş:
  • PFMEA’nın süreç tasarımı ve iyileştirmesindeki rolü
  • AIAG/VDA FMEA El Kitabına Genel Bakış
 2. AIAG/VDA Yaklaşımını Anlamak:
  • PFMEA için yedi adımlı yaklaşım
  • Önceki metodolojilere göre önemli değişiklikler ve geliştirmeler
 3. Planlama ve Hazırlık:
  • Kapsam ve hedeflerin tanımlanması
  • Doğru ekibi bir araya getirmek
  • Sürecin ve gerekliliklerinin anlaşılması
 4. Yapı Analizi:
  • Süreç adımlarının ve gereksinimlerinin belirlenmesi
  • Süreç akış diyagramları ve yapı ağaçları oluşturma
 5. Fonksiyon Analizi:
  • Süreç fonksiyonlarının, gereksinimlerinin ve potansiyel arıza modlarının belirlenmesi
  • Arızaların etkilerinin ve nedenlerinin analiz edilmesi
 6. Arıza Analizi:
  • Her bir arıza modunun ciddiyetinin, oluşumunun ve tespitinin değerlendirilmesi
  • Risk Öncelik Sayısının (RÖS) Hesaplanması
 7. Risk Azaltma ve İyileştirme:
  • Riski azaltmaya yönelik eylemlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
  • İyileştirmelerin uygulanması ve izlenmesi
 8. Sonuçların Belgelendirilmesi ve İletişimi:
  • PFMEA sürecinin ve bulgularının uygun şekilde belgelenmesi
  • Sonuçların ilgili paydaşlara iletilmesi

Kursun Avantajları:

 • Geliştirilmiş Süreç Güvenilirliği: Süreç tasarımı aşamasında potansiyel arızaları erkenden belirleyin ve ele alın.
 • Risk Azaltma: Üretim ve montaj süreçleriyle ilişkili riskleri sistematik olarak azaltın ve yönetin.
 • Geliştirilmiş Süreç Verimliliği: Yapılandırılmış analiz ve iyileştirme eylemleri ile süreçlerin verimliliğini ve kalitesini artırın.
 • Endüstri Standartları ile Uyumluluk: Süreç tasarımı ve iyileştirme çalışmalarınızın AIAG ve VDA tarafından belirlenen titiz standartları karşıladığından emin olun.

Sertifika:

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar AIAG/VDA yönergelerine göre bir “PFMEA Yeterlilik Sertifikası” alacaklardır.

Bu PFMEA kursu, üretim ve montaj süreçlerinin planlanması, tasarımı ve yürütülmesinde görev alan profesyoneller için çok önemlidir. Eğitim, PFMEA’yı etkin bir şekilde uygulamak için gereken teorik temeli ve pratik becerileri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, riskleri belirlemek ve azaltmak için AIAG/VDA uyumlaştırılmış yaklaşımını nasıl kullanacaklarını öğrenerek daha güvenli, daha verimli ve daha güvenilir süreçler elde edeceklerdir. Bu eğitimden elde edilen bilgi ve araçlarla profesyoneller, kuruluşlarının operasyonel mükemmelliği ve ürün kalitesi üzerinde önemli bir etki yaratabileceklerdir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir