Skip to main content

VDA 2 PPA – Parça Üretim Onayı

Bu kurs, katılımcılara IATF 16949 standardı ile ilgili olarak VDA 2 Parça Üretim Onayı (PPA) sürecinin kapsamlı bir anlayışını sunmayı amaçlamaktadır. Kurs, katılımcıları PPA sürecini etkili bir şekilde yönetme ve yürütme konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı hedeflemektedir. Böylelikle parçaların otomotiv endüstrisinin kalite gereksinimlerini karşıladığından veya aştığından emin olunacak ve IATF 16949 kalite yönetim sisteminin genel başarısına katkı sağlanacaktır.

Kurs Genel Bakışı:
Bu kurs, katılımcılara IATF 16949 standardı ile ilgili olarak VDA 2 Parça Üretim Onayı (PPA) sürecinin kapsamlı bir anlayışını sunmayı amaçlamaktadır. Kurs, katılımcıları PPA sürecini etkili bir şekilde yönetme ve yürütme konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı hedeflemektedir. Böylelikle parçaların otomotiv endüstrisinin kalite gereksinimlerini karşıladığından veya aştığından emin olunacak ve IATF 16949 kalite yönetim sisteminin genel başarısına katkı sağlanacaktır.
Kimler Katılmalı?
• Parça üretimi ve onayı ile ilgilenen kalite yöneticileri ve mühendisleri
• Üretim süreçlerinden sorumlu süreç mühendisleri ve yöneticileri
• IATF 16949 standartlarını karşılamayı amaçlayan tedarikçiler ve üreticiler
• Otomotiv endüstrisinde parça onayı veya kalite güvence sürecinde yer alan herkes
Kurs İçeriği:

 1. VDA 2 PPA ve IATF 16949’ı Anlama:
 • VDA 2 PPA sürecinin özeti ve otomotiv endüstrisindeki önemi
 • PPA’nın IATF 16949 kalite yönetim sistemi içindeki yerini anlama
 1. PPA Gereksinimlerini Anlama:
 • PPA gereksinimlerinin ayrıntılı açıklaması ve bunların IATF 16949 ile nasıl uyumlu olduğu
 • PPA’nın parça kalitesini ve uygunluğunu sağlamadaki rolü
 1. PPA için Planlama:
 • PPA süreci için planlama ve hazırlık için stratejiler
 • Başarılı parça onayı için kritik unsurları ve gereksinimleri belirleme
 1. Belgeleme ve Kayıt Tutma:
 • PPA için belgeleme gereksinimlerini anlama
 • Kayıtları tutma ve izlenebilirliği sağlama en iyi uygulamaları
 1. PPA Sürecinin Yürütülmesi:
 • PPA sürecini yürütme adımlarının ayrıntılı rehberliği, başlangıç örnek incelemesi, test ve değerlendirmeyi içerir
 • Parça uygunluğunu değerlendirme ve belgeleme teknikleri
 1. Uyumsuzlukların Yönetimi:
 • PPA süreci sırasında uyumsuzlukları tanımlama ve ele alma stratejileri
 • Düzeltici eylemleri uygulama ve yeniden değerlendirme
 1. Tedarikçi Katılımı ve İletişim:
 • PPA süreci sırasında tedarikçilerle etkili iletişim ve işbirliğini sağlama
 • Tedarikçi ile ilgili sorunları yönetme ve tedarikçi uyumluluğunu sağlama
 1. Sürekli İyileştirme ve Geri Bildirim:
 • PPA sürecinden gelen geri bildirim ve verileri sürekli iyileştirmek için kullanma
 • Öğrenilen dersleri gelecekteki parça üretim ve onay döngülerine dahil etme
 1. Denetimler ve Değerlendirmeler için Hazırlık:
 • PPA sürecinin IATF 16949 denetimleri sırasında nasıl değerlendirileceğini anlama
 • Denetimlere hazırlık ve PPA gereksinimlerine uygunluğu gösterme
 1. Vaka İncelemeleri ve Pratik Örnekler:
  • IATF 16949 sertifikalı şirketlerde başarılı PPA süreçlerinin gerçek dünya örnekleri
  • Ortak zorlukların ve bu zorlukların nasıl aşılacağının tartışılması

Kursun Avantajları:
• Çok Yönlü PPA Bilgisi: VDA 2 Parça Üretim Onayı süreci ve gereksinimlerini tam olarak anlama.
• Kalite Güvencesinin Geliştirilmesi: Parça kalitesini ve uygunluğunu sağlamak için PPA’yı etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenin.
• Denetimlere Hazırlık: PPA sürecinin nasıl değerlendirileceğini anlayarak IATF 16949 denetimlerine hazırlık yapın.
• Tedarikçi Yönetiminin İyileştirilmesi: PPA süreci sırasında etkili tedarikçi katılımı ve iletişim için stratejiler geliştirin.

Sertifika:
Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar IATF 16949 standardı bağlamında “VDA 2 PPA – Parça Üretim Onayı Kursu” tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu kurs, otomotiv endüstrisinde parça üretimi, onayı ve kalite güvencesi ile ilgilenen profesyoneller için özellikle IATF 16949 sertifikası elde etmeyi amaçlayan veya sürdürenler için gereklidir. Kurs, VDA 2 PPA sürecinin kapsamlı bir anlayışını sağlamak ve parça kalitesini ve uygunluğunu sağlamadaki rolünü vurgulamak için tasarlanmıştır. Katılımcılar, PPA sürecini etkili bir şekilde

yönetme ve yürütme becerilerine sahip olarak kursu tamamlayacaklar ve organizasyonlarının kalite hedeflerine ve işletme başarısına katkıda bulunacaklar. Bu kursun sunduğu bilgilerle profesyoneller, sürekli iyileştirmeyi teşvik etme, parça kalitesini artırma ve rekabetçi otomotiv endüstrisindeki organizasyonlarının mükemmeliğe olan taahhüdünü destekleme konusunda iyi hazırlanmış olacaklar.