Skip to main content

Otomotiv Tedarik Zinciri için Temel Performans Göstergeleri

Bu kurs, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereksinimleri ile ilişkilendirilen otomotiv tedarik zinciri için Anahtar Performans Göstergeleri (KPI’lar) konusunda kapsamlı bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır. Kurs, katılımcıları kritik tedarik zinciri performans ölçütlerini tanımlama, ölçme ve geliştirme konularında gereken bilgi ve becerilerle donatmayı hedeflemektedir. Katılımcılar etkili KPI yönetiminin tedarik zinciri mükemmeliyetine, risk azaltımına ve endüstri standartlarına uyuma nasıl katkı sağladığını öğreneceklerdir.

Kurs Genel Bakışı:
Bu kurs, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereksinimleri ile ilişkilendirilen otomotiv tedarik zinciri için Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar) konusunda kapsamlı bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır. Kurs, katılımcıları kritik tedarik zinciri performans ölçütlerini tanımlama, ölçme ve geliştirme konularında gereken bilgi ve becerilerle donatmayı hedeflemektedir. Katılımcılar etkili KPI yönetiminin tedarik zinciri mükemmeliyetine, risk azaltımına ve endüstri standartlarına uyuma nasıl katkı sağladığını öğreneceklerdir.
Kimler Katılmalı?
• Tedarik zinciri yöneticileri, profesyonelleri ve analistleri
• Tedarik uzmanları ve lojistik uzmanları
• Tedarikçi performansından sorumlu kalite yöneticileri ve mühendisleri
• Tedarikçiler, üreticiler ve tedarik zinciri performansını artırmak isteyen organizasyonlar
• IATF 16949 ve AIAG kılavuzları bağlamında KPI’ları anlamak isteyen herkes
Kurs İçeriği:

 1. Otomotiv Tedarik Zinciri için KPI’lar ve IATF 16949’a Giriş:
 • Otomotiv tedarik zinciri için KPI’ların genel bakışı ve endüstri içindeki önemi
 • KPI’ların IATF 16949 ve AIAG gereksinimleri ile uyumu konusundaki anlayış
 1. KPI Geliştirme ve Seçimi:
 • Otomotiv tedarik zinciri için ilgili KPI’ları geliştirme ve seçme ilkeleri
 • KPI’ları organizasyonel hedefler ve müşteri gereksinimleriyle uyumlu hale getirme stratejileri
 1. Veri Toplama ve Analizi:
 • KPI ölçümü için tedarik zinciri verilerinin etkili bir şekilde toplanması ve analizi için stratejiler
 • KPI performansını nicelendirmek ve görselleştirmek için teknikler
 1. Kritik Tedarik Zinciri KPI’ları:
 • Teslimat zamanı, teslim süresi, envanter devir hızı ve hata oranları dahil kritik tedarik zinciri KPI’larının derinlemesine incelenmesi
 • Her KPI’nın tedarik zinciri performansı üzerindeki önemini ve etkisini anlama
 1. Performans Ölçümü ve Kıyaslama:
 • KPI performansını ölçme ve karşılaştırma standartları belirleme yöntemleri
 • Kıyaslama verilerine dayalı olarak en iyi uygulamaları ve iyileştirme alanlarını belirleme
 1. Risk Azaltma ve Sürekli İyileştirme:
 • KPI yönetiminin risk azaltma ve proaktif sorun çözme konularına nasıl katkı sağladığını öğrenme
 • KPI verilerini kullanarak tedarik zincirinde sürekli iyileştirmeyi teşvik etme stratejileri
 1. İletişim ve Raporlama:
 • KPI sonuçlarının iç ve dış paydaşlara etkili iletilmesi için yönergeler
 • Bilgiye dayalı karar verme ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eden net ve özlü KPI raporları hazırlama
 1. IATF 16949 ve AIAG Kılavuzları ile Uyum:
 • KPI yönetiminin IATF 16949 gereksinimleri ve AIAG kılavuzları ile uyumlu olduğundan emin olma
 • KPI yönetimini genel kalite yönetim sistemi içine entegre etme
 1. Denetçi Yeterliliği ve Becerileri:
 • Denetçi yeterliliğini KPI yönetimi konusunda geliştirme ve değerlendirme
 • KPI analizi becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 1. Zorluklar ve En İyi Uygulamalar:
  • KPI yönetiminde karşılaşılan yaygın zorlukların tartışılması ve bunların üstesinden gelme stratejileri
  • Tecrübeli tedarik zinciri profesyonellerinden öğrenilen en iyi uygulamaların ve derslerin paylaşılması
 2. İnteraktif Atölyeler ve Vaka Çalışmaları:
  • KPI yönetimi kavramlarını gerçek hayatta tedarik zinciri senaryolarında uygulamak için pratik egzersizler, atölye çalışmaları ve vaka çalışmaları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları
   Kursun Avantajları:
   • Kapsamlı KPI Bilgisi: Otomotiv tedarik zinciri için KPI’lar ve bunların IATF 16949 ve AIAG gereksinimleri ile uyumlu olduğunu tam anlamıyla öğrenin.
   • Etkili KPI Yönetimi Becerileri: Kritik tedarik zinciri KPI’larını tanımlama, ölçme ve geliştirme konularında gereken bilgi ve becerileri geliştirin.
   • Tedarik Zinciri Mükemmeliyeti: Tedarik zinciri mükemmeliğine, risk azaltımına ve endüstri standartlarına katkıda bulunun.
   • Bilgiye Dayalı Karar Verme: KPI verilerini kullanarak bilgiye dayalı karar verme ve sürekli iyileştirmeyi teşvik edin.

Sertifikasyon:

 1. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı ve AIAG bağlamında “Otomotiv Tedarik Zinciri için KPI’lar Kursu” tamamlama sertifikası alacaklardır.
 2. Bu kurs, otomotiv endüstrisinde tedarik zinciri performansını artırmayı amaçlayan profesyoneller ve organizasyonlar için kritik KPI’ları etkili bir şekilde yönetmeyi ve iyileştirmeyi hedefleyenler için esastır. Kurs, KPI yönetiminin kapsamlı bir anlayışını sağlamayı ve katılımcıları tedarik zinciri KPI’larını tanımlama, ölçme ve geliştirme konularında gereken bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, kursu tamamladıktan sonra tedarik zinciri mükemmeliğine, risk azaltımına ve endüstri standartlarına katkı sağlama konusunda hazır olacaklar, sonuç olarak verimli işlemler ve müşteri memnuniyeti sağlama konusunda hazır olacaklardır.