Skip to main content

Otomotiv Tedarik Zinciri için İş Sürekliliği Planlaması

Bu kurs, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereksinimleri ile ilişkilendirilen otomotiv tedarik zinciri için İş Sürekliliği Planlaması (BCP) konusunda kapsamlı bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır. Kurs, katılımcıları tedarik zincirinin kesintisiz işleyişini sağlayan etkili BCP stratejilerini geliştirmek ve uygulamak için gereken bilgi ve becerilerle donatmayı hedeflemektedir. Katılımcılar BCP’nin endüstri içinde uyum, risk yönetimi ve direnç konularındaki katkısını öğreneceklerdir.

Kurs Genel Bakışı:
Bu kurs, katılımcılara IATF 16949 standardı ve AIAG (Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu) gereksinimleri ile ilişkilendirilen otomotiv tedarik zinciri için İş Sürekliliği Planlaması (BCP) konusunda kapsamlı bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır. Kurs, katılımcıları tedarik zincirinin kesintisiz işleyişini sağlayan etkili BCP stratejilerini geliştirmek ve uygulamak için gereken bilgi ve becerilerle donatmayı hedeflemektedir. Katılımcılar BCP’nin endüstri içinde uyum, risk yönetimi ve direnç konularındaki katkısını öğreneceklerdir.
Kimler Katılmalı?
• Tedarik zinciri yöneticileri, profesyonelleri ve süreklilik planlayıcıları
• Satın alma uzmanları, lojistik uzmanları ve operasyon yöneticileri
• Tedarikçi direncinden sorumlu kalite yöneticileri ve mühendisleri
• Tedarikçiler, üreticiler ve tedarik zinciri direncini artırmak isteyen organizasyonlar
• IATF 16949 ve AIAG kılavuzları bağlamında BCP’yi anlamak isteyen herkes
Kurs İçeriği:

 1. Otomotiv Tedarik Zinciri için BCP ve IATF 16949’a Giriş:
 • Otomotiv tedarik zinciri için BCP’nin genel bakışı ve endüstri içindeki önemi
 • BCP’nin IATF 16949 ve AIAG gereksinimleri ile uyumu konusundaki anlayış
 1. BCP İlkeleri ve Metodolojisi:
 • BCP ilkelerinin, yaklaşımının ve metodolojisinin detaylı açıklaması
 • BCP yaşam döngüsünün, risk değerlendirmesinden iyileştirmeye ve geliştirmeye kadar olan kısmının anlayışı
 1. Risk Değerlendirmesi ve İş Etkisi Analizi:
 • Kapsamlı risk değerlendirmesi ve iş etkisi analizi yapma stratejileri
 • Kritik tedarik zinciri süreçlerini ve bağımlılıklarını tanımlama
 1. BCP Planı Geliştirme:
 • Acil durum müdahalesi, kriz yönetimi ve iyileştirme planları dahil etkili BCP planlarını geliştirme
 • Net roller, sorumluluklar ve iletişim protokolleri kurma
 1. Tedarik Zinciri Direnci Stratejileri:
 • Tedarik zinciri direncini artırmak ve kesintileri minimize etmek için stratejiler
 • Yedeklilik, çeşitlendirme ve risk azaltma önlemlerini uygulama
 1. Süreklilik Testleri ve Egzersizleri:
 • BCP planlarının etkinliğini değerlendirmek için süreklilik testleri ve egzersizleri yapma
 • İyileştirme ve geliştirme alanlarını belirleme
 1. İletişim ve Paydaş Katılımı:
 • Kriz sırasında iç ve dış paydaşlarla etkili iletişim için yönergeler
 • Şeffaflığı sürdürme ve paydaş beklentilerini yönetme
 1. IATF 16949 ve AIAG Kılavuzları ile Uyum:
 • BCP’nin IATF 16949 gereksinimleri ve AIAG kılavuzları ile uyumlu olduğundan emin olma
 • BCP’yi genel kalite yönetim sistemi içine entegre etme
 1. Denetçi Yeterliliği ve Becerileri:
 • Denetçi yeterliliğini BCP metodolojisi konusunda geliştirme ve değerlendirme
 • BCP planlama becerilerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 1. Zorluklar ve En İyi Uygulamalar:
  • BCP’de karşılaşılan yaygın zorlukların tartışılması ve bunların üstesinden gelme stratejileri
  • Tecrübeli süreklilik planlayıcılarından öğrenilen en iyi uygulamaların ve derslerin paylaşılması
 2. İnteraktif Atölyeler ve Vaka Çalışmaları:
  • BCP kavramlarını gerçek hayatta tedarik zinciri senaryolarında uygulamak için pratik egzersizler, atölye çalışmaları ve vaka çalışmaları
  • Öğrenmeyi ve uygulamayı geliştirmek için grup tartışmaları ve geri bildirim oturumları
   Kursun Avantajları:
   • Kapsamlı BCP Bilgisi: Otomotiv tedarik zinciri için BCP ve IATF 16949 ile AIAG gereksinimleri ile uyumlu olduğunu tam anlamıyla öğrenin.
   • Etkili BCP Planlama Becerileri: Etkili BCP planları geliştirmek ve uygulamak için gereken bilgi ve becerileri geliştirin.
   • Tedarik Zinciri Direnci: Tedarik zinciri direncine, risk yönetimine ve endüstri standartlarına katkıda bulunun.
 3. • Kriz Hazırlığı: Krizlere etkili bir şekilde yanıt verme ve kesintileri minimize etme yeteneğini sağlayın.

Sertifikasyon:

 1. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı ve AIAG bağlamında “Otomotiv Tedarik Zinciri için BCP Kursu” tamamlama sertifikası alacaklardır.
 2. Bu kurs, otomotiv endüstrisinde tedarik zinciri direncini etkili İş Sürekliliği Planlaması (BCP) ile artırmayı amaçlayan profesyoneller ve organizasyonlar için esastır. Kurs, BCP’nin kapsamlı bir anlayışını sağlamayı ve katılımcıları etkili BCP stratejilerini geliştirmek ve uygulamak için gereken bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, kursu tamamladıktan sonra tedarik zinciri direncine, risk yönetimine ve endüstri standartlarına katkıda bulunmaya, sonuç olarak krizler ve kesintiler sırasında tedarik zinciri operasyonlarının sürekliliğini sağlama konusunda hazır olacaklardır.