Skip to main content

IATF 16949 Norm-Standart Yapısı ve İçeriğe Genel Bakış

Bu kurs, katılımcılara otomotiv endüstrisindeki kalite yönetim sistemlerinin küresel standardı olan IATF 16949 standardının kapsamlı bir anlayışını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kurs, standardın yapısını, temel unsurlarını ve özel gereksinimlerini ele alacak, içeriğinin derinlemesine bir genel bakışını sunacak ve bunun otomotiv sektörü içinde nasıl uygulandığını anlatacaktır.

Kurs Genel Bakışı:
Bu kurs, katılımcılara otomotiv endüstrisindeki kalite yönetim sistemlerinin küresel standardı olan IATF 16949 standardının kapsamlı bir anlayışını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kurs, standardın yapısını, temel unsurlarını ve özel gereksinimlerini ele alacak, içeriğinin derinlemesine bir genel bakışını sunacak ve bunun otomotiv sektörü içinde nasıl uygulandığını anlatacaktır. Kursun sonunda katılımcılar, IATF 16949 standardını net bir şekilde anlayacak ve organizasyonlarında kalite ve performansı artırmak için etkili bir şekilde nasıl uygulanacağını bilecekler.
Kimler Katılmalı?
• Kalite yöneticileri ve mühendisler
• Otomotiv tedarikçileri ve üreticileri
• Süreç ve sistem denetçileri
• IATF 16949 kalite yönetim sistemlerini uygulama, sürdürme veya denetleme sürecine dahil olan herkes
Kurs İçeriği:

 1. IATF 16949’e Giriş:
  • IATF 16949 standardının tarihçesi ve gelişimi
  • IATF 16949 sertifikasının önemi ve faydaları
 2. IATF 16949’un Yapısı:
  • Modern yönetim sistemi standartlarında ortak yüksek seviye yapısının (HLS) genel bakışı
  • IATF 16949’un özel maddelerinin ve bölümlerinin ayrıntılı incelenmesi
 3. IATF 16949’un Temel Gereksinimleri:
  • Otomotiv endüstrisinde kalite yönetim sistemi için özel gereksinimlerin anlaşılması
  • Standarda entegre edilmiş temel araçlar ve metodolojilerin tartışılması (örneğin, FMEA, SPC, MSA, APQP ve PPAP)
 4. Kuruluşun Bağlamı:
  • Dahili ve harici konuların belirlenmesi
  • Stakeholder’ların ihtiyaçları ve beklentilerinin anlaşılması
 5. Liderlik ve Taahhüt:
  • Kalite yönetim sisteminde üst yönetimin rolleri
  • Müşteri odaklılığın sağlanması ve kalite politikasının oluşturulması
 6. Risk Bazlı Düşünce:
  • Planlama ve kontrol süreçlerine risk bazlı düşünceyi uygulama
  • Koruyucu önlemler ve risk azaltma stratejileri
 7. İşlemler ve Süreçlerin Kontrolü:
  • Ürün ve hizmetlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kontrolü için gereksinimler
  • Tedarik zincirlerinin ve dış kaynaklı süreçlerin yönetimi
 8. Performans Değerlendirmesi:
  • Kalite yönetim sisteminin izlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
  • Dahili denetim ve yönetim gözden geçirme süreçleri
 9. Geliştirme:
  • Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet süreçleri
  • Sürekli iyileştirme stratejileri ve metodolojileri
 10. Sertifikasyon Sürecinin Yürütülmesi:
  • IATF 16949 sertifikası elde etmek için atılacak adımlar
  • Denetimlere hazırlık ve uygunluğun sürdürülmesi
  Kursun Avantajları:
  • IATF 16949’un Derin Anlayışı: Standart gereksinimlerinin ve bunların otomotiv sektörüne nasıl uygulandığının ayrıntılı bir bilgisini edinin.
  • Kalite Yönetiminin Geliştirilmesi: Organizasyonunuzun kalite yönetimi uygulamalarını iyileştirin ve küresel en iyi uygulamalarla uyumlu hale getirin.
 11. • Sertifikasyona Hazırlık: IATF 16949 sertifikası almak ve denetimlere hazırlanmak için gereken bilgiyi edinin.
 12. • Rekabet Avantajı: Organizasyonunuzun dünya çapında tanınan bir kalite standardına uygunluğunu sağlayarak itibarını ve rekabetçi konumunu artırın.


Sertifikasyon:
Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 Standardı Yapısı ve İçeriği konusundaki yetkinliklerini doğrulayan bir sertifika alacaklardır.
Bu IATF 16949 kursu, kalite sistemlerini yönetme ve iyileştirme sorumluluğuna sahip otomotiv endüstrisindeki profesyoneller için hayati öneme sahiptir. Kurs, standardın ayrıntılı bir anlayışını sağlayarak, katılımcıların küresel otomotiv endüstrisi gereksinimlerini karşılayan bir kalite yönetim sistemi uygulamalarını ve sürdürmelerini etkili bir şekilde sağlar. Katılımcılar, bu kursun kazanılan bilgileri sayesinde organizasyonlarında kalite, verimlilik ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için gereken bilgi ve araçlara sahip olacaklar. Bu kursun kazanılan içgörülerle profesyoneller, organizasyonlarını IATF 16949 sertifikasyonuna ve ötesine taşımak için iyi bir şekilde hazırlanacaklar ve kalite yönetimi ve müşteri memnuniyetinde mükemmelliği elde edecekler.