Skip to main content

Sürdürülebilirlik Bilincinin Artırılması ve Uygulanması

Bu kapsamlı kurs, katılımcılara otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirlik hakkında bilgi ve beceri kazandırmak ve sürdürülebilir uygulamaları etkili bir şekilde hayata geçirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Katılımcılar, sürdürülebilirlik girişimlerini yönlendirmeyi, paydaşları dahil etmeyi ve organizasyonlarında sürdürülebilirlik kültürü oluşturmayı öğreneceklerdir.

Kurs Genel Bakışı:
Bu kapsamlı kurs, katılımcılara otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirlik hakkında bilgi ve beceri kazandırmak ve sürdürülebilir uygulamaları etkili bir şekilde hayata geçirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Katılımcılar, sürdürülebilirlik girişimlerini yönlendirmeyi, paydaşları dahil etmeyi ve organizasyonlarında sürdürülebilirlik kültürü oluşturmayı öğreneceklerdir.

Kimler Katılmalı?

 • Otomotiv endüstrisinde çalışan profesyoneller
 • Sürdürülebilirlik şampiyonları ve koordinatörleri
 • Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) ekipleri
 • Sürdürülebilirliği teşvik etmeye ve sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmeye ilgi duyan herkes

Kurs İçeriği:

 1. Sürdürülebilirliğe Giriş
 • Sürdürülebilirlik kavramını anlama
 • Otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirliğin önemi
 1. Sürdürülebilirlik Farkındalığı ve Eğitim
 • Sürdürülebilirlik hakkında farkındalık yaratma stratejileri
 • Sürdürülebilirlik eğitim programları oluşturma
 1. Paydaşları Dahil Etme
 • Ana paydaşları tanımlama ve sürdürülebilirlikteki rolleri
 • Paydaşları dahil etme ve işbirliği
 1. Sürdürülebilirlik Raporlama ve İletişim
 • Sürdürülebilirlik raporlama uygulamalarını geliştirme
 • Sürdürülebilirlik girişimlerini etkili bir şekilde iletişim
 1. Sürdürülebilir Ürün Tasarımı ve Geliştirme
 • Ürün tasarımı ve geliştirmeye sürdürülebilirliği entegre etme
 • Ürün yaşam döngüsü değerlendirmesi ve çevre dostu tasarım düşünceleri
 1. Yeşil Üretim ve İşlemler
 • Üretim ve işlemlerde sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirme stratejileri
 • Atık azaltma, enerji verimliliği ve kaynak koruma
 1. Tedarikçi Katılımı ve Sürdürülebilir Kaynak Sağlama
 • Tedarikçilerle sürdürülebilirlik teşvik etme
 • Sürdürülebilir kaynak sağlama uygulamaları ve kriterleri
 1. Çevresel ve Sosyal Sorumluluk
 • Organizasyonda çevresel ve sosyal sorumluluğu teşvik etme
 • Etik kaynak sağlama ve adil işçilik uygulamaları
 1. Sürdürülebilirlik Ölçümleri ve Anahtar Performans Göstergeleri (KPI’lar)
 • Sürdürülebilirlik performansını ölçme ve takip etme
 • Sürdürülebilirlik hedefleri belirleme ve gerçekleştirme
 1. Sürdürülebilirlik Uygulama ve Eylem Planları
  • Sürdürülebilirlik eylem planları oluşturma ve uygulama
  • Sürdürülebilirliği kurumsal stratejiye entegre etme
 2. Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar
  • Sürekli iyileştirme metodolojilerini uygulama
  • Sürdürülebilirlikte başarılı olan organizasyonların örnek olayları

Kursun Avantajları:

 • Kapsamlı Anlayış: Sürdürülebilirlik kavramlarını ve uygulamalarını derinlemesine anlayın.
 • Pratik Uygulama: Organizasyonlar içinde sürdürülebilirlik girişimlerini nasıl uygulayacağınızı öğrenin.
 • Paydaş Katılımı: Paydaşları dahil etme ve sürdürülebilirlik kültürünü teşvik etme becerilerini geliştirin.
 • Etkili İletişim: Sürdürülebilirlik çabalarını iç ve dış iletişimde etkili bir şekilde iletişim kurarak paylaşın.

**Sertifika:**

 • Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, “Sustainability Awareness Raising and Implementation Course” tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu kurs, sürdürülebilirlik kültürü oluşturmak, sürdürülebilirlik prensipleri hakkında farkındalık yaratmak ve otomotiv endüstrisinde sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmek isteyen profesyoneller ve organizasyonlar için önemlidir. Katılımcılar, paydaşları dahil etme, sürdürülebilirlik performansını ölçme ve izleme ve olumlu çevresel ve sosyal etkiler yaratma konularında gerekli beceri ve stratejileri kazanacaklardır.