Skip to main content

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Bu özel kurs, ISO 50001 temelinde Enerji Yönetim Sistemlerini (EnYS) uygulamak ve geliştirmek isteyen otomotiv endüstrisindeki profesyoneller için tasarlanmıştır. Katılımcılar, EnYS prensiplerini, enerji verimliliğini ve otomotiv operasyonlarında enerji kullanımını nasıl optimize edeceklerini kapsamlı bir şekilde öğreneceklerdir.

Kurs Genel Bakışı:
Bu özel kurs, ISO 50001 temelinde Enerji Yönetim Sistemlerini (EnYS) uygulamak ve geliştirmek isteyen otomotiv endüstrisindeki profesyoneller için tasarlanmıştır. Katılımcılar, EnYS prensiplerini, enerji verimliliğini ve otomotiv operasyonlarında enerji kullanımını nasıl optimize edeceklerini kapsamlı bir şekilde öğreneceklerdir.

Kimler Katılmalı?

 • Otomotiv endüstrisinde çalışan profesyoneller
 • Enerji yöneticileri, denetçileri ve sürdürülebilirlik profesyonelleri
 • Mühendisler, tesis yöneticileri ve çevre uzmanları
 • Otomotiv sektöründe enerji yönetimi uygulamalarını geliştirmek isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. ISO 50001 ve Enerji Yönetimine Giriş
 • ISO 50001 standardını ve önemini anlama
 • Enerji yönetiminin otomotiv endüstrisindeki rolü
 1. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temelleri
 • ISO 50001’in temel prensipleri ve gereksinimleri
 • Otomotiv sektörü içinde bir EnYS oluşturma
 1. Enerji Politikası ve Stratejisi
 • Enerji politikası ve stratejik hedeflerin geliştirilmesi
 • Enerji hedeflerini organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getirme
 1. Enerji Taban Çizgisi ve Performans Göstergeleri
 • Bir enerji taban çizgisi ve performans göstergeleri oluşturma
 • Enerji verilerinin toplanması, analizi ve karşılaştırılması
 1. Enerji İncelemesi ve Verimlilik Fırsatları
 • Enerji incelemeleri ve değerlendirmelerin yapılması
 • Otomotiv operasyonlarında enerji verimliliği fırsatlarını tanımlama
 1. Enerji Performansının İyileştirilmesi
 • Enerji performansını iyileştirme planları geliştirme ve uygulama
 • Enerji tasarruflarını izleme ve doğrulama
 1. Yasal Uygunluk ve Düzenleyici Gereklilikler
 • Enerji ile ilgili yasalara ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması
 • Düzenleyici gereksinimler için raporlama ve belgeleme
 1. Çalışan Katılımı ve Farkındalık
 • Çalışanların enerji yönetimi süreçlerine ve inisiyatiflerine dahil edilmesi
 • Enerji yönetimi kursları ve farkındalık programları
 1. Enerji Denetimi ve Sertifikasyon
 • İç ve dış enerji denetimlerinin yapılması
 • ISO 50001 sertifikasyonu ve enerji değerlendirmelerine hazırlık
 1. Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar
  • Sürekli iyileştirme metodolojilerinin uygulanması
  • ISO 50001 aracılığıyla enerji yönetiminde başarılı olan organizasyonların örnek olayları

Kursun Avantajları:

 • Derinlemesine Bilgi: ISO 50001’i ve enerji kullanımını optimize etmedeki rolünü derinlemesine anlayın.
 • Pratik Uygulama: Enerji yönetimi prensiplerini otomotiv operasyonları içinde nasıl uygulayacağınızı öğrenin.
 • Enerji Verimliliği: Enerji verimliliği fırsatlarını tanımlama ve uygulama becerilerinizi geliştirin.
 • Maliyet Tasarrufu: İyileştirilmiş enerji performansı ile önemli maliyet tasarrufları elde edin.

Sertifika:

 • Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, “Otomotiv Endüstrisinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kursu” için tamamlama sertifikası alacaklar.

Bu kurs, otomotiv endüstrisinde enerji yönetim sistemlerini ISO 50001 temelinde kurmak ve geliştirmek isteyen profesyoneller ve organizasyonlar için gereklidir. Katılımcılar, enerji kullanımını optimize etme, verimlilik fırsatlarını tanımlama ve maliyet tasarrufu sağlama yeteneklerini kazanacaklar ve otomotiv operasyonlarında çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacaklardır.