Skip to main content

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sürdürülebilirlik Uygulamaları

Bu özel kurs, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) aracılığıyla sürdürülebilirlik uygulamalarını entegre etmek isteyen otomotiv endüstrisindeki profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar, ISO 14001’i, otomotiv sektöründeki önemini ve sürdürülebilirlik uygulamalarını nasıl etkili bir şekilde uygulayacaklarını kapsamlı bir şekilde anlayacaklardır.

Kurs Genel Bakışı:
Bu özel kurs, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) aracılığıyla sürdürülebilirlik uygulamalarını entegre etmek isteyen otomotiv endüstrisindeki profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar, ISO 14001’i, otomotiv sektöründeki önemini ve sürdürülebilirlik uygulamalarını nasıl etkili bir şekilde uygulayacaklarını kapsamlı bir şekilde anlayacaklardır.

Kimler Katılmalı?

 • Otomotiv endüstrisinde çalışan profesyoneller
 • Çevre yöneticileri, denetçileri ve sürdürülebilirlik koordinatörleri
 • Kalite ve uygunluk profesyonelleri
 • ISO 14001 aracılığıyla sürdürülebilirliği uygulamayı düşünen herkes

Kurs İçeriği:

 1. ISO 14001 ve Sürdürülebilirliğe Giriş
 • ISO 14001 standardını ve önemini anlama
 • ISO 14001 ve sürdürülebilirlik arasındaki sinerji
 1. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temelleri
 • ISO 14001’in temel prensipleri ve gereksinimleri
 • Otomotiv endüstrisinde ÇYS çerçevesi oluşturma
 1. Sürdürülebilirlik Entegrasyonu ve Uyum
 • Sürdürülebilirlik hedeflerini ISO 14001 hedefleriyle uyumlu hale getirme
 • Sürdürülebilirliği ÇYS içine entegre etmek için stratejiler
 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama
 • Otomotiv işlemlerinde çevresel unsurları ve etkileri belirleme
 • Sürdürülebilirlik eylem planları ve programları geliştirme
 1. Hukuki Uyumluluk ve Düzenleyici Gereklilikler
 • Çevresel yasalara ve düzenlemelere uyumu sağlama
 • Düzenleyici gereksinimler için raporlama ve belgeleme
 1. Kaynak Verimliliği ve Atık Azaltma
 • Kaynak verimliliği ve atık azaltma stratejileri
 • Döngüsel ekonomi prensipleri ve sürdürülebilir malzeme yönetimi
 1. Çevresel Performans Ölçümü ve Raporlama
 • Çevresel performansı ölçme ve izleme
 • Sürdürülebilirlik raporlama uygulamaları ve ölçütleri
 1. Tedarikçi Katılımı ve Sürdürülebilir Kaynak Sağlama
 • Sürdürülebilirlik teşvik etmek için tedarikçilerle işbirliği
 • Otomotiv tedarik zincirinde sürdürülebilir kaynak sağlama uygulamaları ve kriterleri
 1. Çevresel Denetim ve Sertifikasyon
 • İç ve dış çevresel denetimlerin yapılması
 • ISO 14001 sertifikasyonu ve sürdürülebilirlik değerlendirmeleri için hazırlık
 1. Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar
  • Sürekli iyileştirme metodolojilerinin uygulanması
  • ISO 14001 aracılığıyla sürdürülebilirlik konusunda başarılı olan organizasyonların örnek olayları

Kursun Avantajları:

 • Derinlemesine Bilgi: ISO 14001’i ve sürdürülebilirliği teşvik etmedeki rolünü derinlemesine anlayın.
 • Pratik Uygulama: ÇYS çerçevesi içinde sürdürülebilirlik uygulamalarını nasıl hayata geçireceğinizi öğrenin.
 • Uyum Sağlama: Çevresel yasalara ve düzenlemelere uyumu garanti altına alın.
 • Performansı İyileştirme: Sürdürülebilirlik ve çevresel performansı sürekli olarak iyileştirin.

Sertifika:

 • Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, “ISO 14001 Environmental Management System Sustainability Applications Course in the Automotive Industry” tamamlama sertifikası alacaklardır.

Bu kurs, otomotiv endüstris

inde sürdürülebilirlik uygulamalarını etkili bir şekilde ISO 14001 aracılığıyla entegre etmeyi amaçlayan profesyoneller ve organizasyonlar için önemlidir. Katılımcılar, sürdürülebilirlik hedeflerini ÇYS hedefleriyle uyumlu hale getirme, çevresel performansı ölçme ve sürekli iyileştirmeyi sürdürme gibi gerekli beceri ve stratejileri kazanacaklardır.