Skip to main content

Problem Çözme – A3

Bu kurs, katılımcılara Lean yönetiminde ve Toyota Üretim Sistemi’nde yaygın olarak kullanılan yapılandırılmış ve sistemli bir yaklaşım olan A3 Problem Çözme sürecinin kapsamlı bir anlayışını sunmayı amaçlamaktadır. A3 yaklaşımı, süreçleri belgelemek için kullanılan A3 boyutundaki kağıtla adlandırılır ve karmaşık sorunları çözme, sürekli iyileştirmeyi teşvik etme ve etkili iletişimi kolaylaştırma konusundaki basitliği ve etkililiği ile ünlüdür. Bu kursu tamamlayan katılımcılar, A3 sürecini kullanarak problem çözme ve organizasyonel öğrenmeyi yönlendirmekte yetkin hale geleceklerdir.

Kurs Genel Bakışı:
Bu kurs, katılımcılara Lean yönetiminde ve Toyota Üretim Sistemi’nde yaygın olarak kullanılan yapılandırılmış ve sistemli bir yaklaşım olan A3 Problem Çözme sürecinin kapsamlı bir anlayışını sunmayı amaçlamaktadır. A3 yaklaşımı, süreçleri belgelemek için kullanılan A3 boyutundaki kağıtla adlandırılır ve karmaşık sorunları çözme, sürekli iyileştirmeyi teşvik etme ve etkili iletişimi kolaylaştırma konusundaki basitliği ve etkililiği ile ünlüdür. Bu kursu tamamlayan katılımcılar, A3 sürecini kullanarak problem çözme ve organizasyonel öğrenmeyi yönlendirmekte yetkin hale geleceklerdir.
Kimler Katılmalı?
• Sürekli iyileştirme profesyonelleri
• Kalite yöneticileri ve mühendisleri
• Süreç mühendisleri ve yöneticileri
• Takım liderleri ve süpervizörler
• Problem çözme, lean yönetimi veya operasyonel iyileştirme girişimlerine dahil olan herkes
Kurs İçeriği:

 1. A3 Problem Çözme’ye Giriş:
 • A3 metodolojisinin genel bakışı ve Toyota Üretim Sistemi’ndeki kökenleri
 • A3 düşünmenin prensiplerini ve faydalarını anlama
 1. A3 Süreci:
 • A3 Problem Çözme adımlarının ayrıntılı bir şekilde açıklanması:
 • Problem Tanımlama
 • Mevcut Durum Analizi
 • Kök Neden Analizi
 • Hedef Belirleme
 • Eylem Planı Geliştirme
 • Uygulama
 • Takip ve Gözden Geçirme
 • A3 çerçevesindeki PDCA (Plan-Yap-Kontrol-Uygula) döngüsüne vurgu
 1. A3 İçin Araçlar ve Teknikler:
 • A3 sürecinde kullanılan çeşitli araçların tanıtımı, örneğin 5 Neden, Ishikawa (Balık Kılçığı) Diyagramları ve Pareto Grafikleri
 • Farklı türde sorunlar için doğru araçları seçme ve uygulama konusunda rehberlik
 1. A3 Raporunu Belgeleme:
 • A3 raporunu oluşturmak için en iyi uygulamalar
 • A3 raporunu iletişim için net, özlü ve etkili hale getirme ipuçları
 1. Takım Dinamikleri ve A3:
 • A3 Problem Çözme’de takım çalışmasının ve liderliğin rolü
 • Çapraz fonksiyonlu takımları etkili bir şekilde dahil etme ve kolaylaştırma stratejileri
 1. Organizasyonunuzda A3 Uygulama:
 • A3 düşünmenin başarılı bir şekilde benimsenmesi ve kültürel entegrasyonu için stratejiler
 • Ortak zorlukları ve direnişi aşma
 1. Vaka İncelemeleri ve Gerçek Dünya Uygulamaları:
 • Başarılı A3 Problem Çözme örneklerinin gerçek dünya analizi
 • Dersler ve en iyi uygulamalar hakkında tartışma

Kursun Avantajları:
• Yapılandırılmış Problem Çözme: Karmaşık sorunları yapılandırılmış ve etkili bir şekilde ele almak için kanıtlanmış bir metodolojiyi ustalaşın.
• İletişimin İyileştirilmesi: A3 raporunu kullanarak sorunları ve çözümleri açık ve özlü bir şekilde belgeleme ve iletişim kurmayı öğrenin.
• Sürekli İyileştirme Kültürü: Organizasyonunuzda sürekli iyileştirme ve öğrenme kültürü oluşturun.
• Ekip Güçlendirme: Ekipleri

işbirliği yaparak ve proaktif olarak sorunları çözmek için araçlar ve zihniyetle donatın.

Sertifika:
Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, A3 Problem Çözme konusundaki yetkinliklerini belirten bir sertifika alacaklar.

Bu A3 Problem Çözme kursu, sürekli iyileştirme ve operasyonel mükemmeliyete bağlı profesyoneller için kritik bir öneme sahiptir. Kurs, A3 metodolojisinin derinlemesine anlaşılmasını sağlayarak katılımcıların etkili bir şekilde problem çözme girişimlerini yönlendirebilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Katılımcılar, işlem verimliliği, ürün kalitesi ve organizasyonel öğrenme konularında önemli iyileştirmelere yol açan işbirlikçi, veri odaklı problem çözme çabalarını kolaylaştırma becerileri kazanarak kursu tamamlarlar. Bu kursun verdiği bilgi ve araçlarla profesyoneller, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek ve organizasyonlarının uzun vadeli başarısına katkıda bulunmak için iyi donatılmış olacaklar.