Skip to main content

Özel Karakteristikler

Bu kurs, katılımcılara otomotiv endüstrisinde ürün güvenliğini, uygunluğunu ve müşteri memnuniyetini sağlamada kritik olan Özel Karakteristikler (ÖK) hakkında derinlemesine bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. Özel Karakteristikler, işlev, performans veya düzenleyici uygunluk üzerindeki etkileri nedeniyle özel dikkat gerektiren bir bileşenin veya sürecin temel özellikleridir. Bu kursun sonunda katılımcılar, ÖK’leri tanıma, yönetme ve kontrol etme konularında yetkin olacaklar ve genel ürün kalitesini ve güvenilirliğini artırmak için bu becerileri kullanabileceklerdir.

Kurs Genel Bakışı:
Bu kurs, katılımcılara otomotiv endüstrisinde ürün güvenliğini, uygunluğunu ve müşteri memnuniyetini sağlamada kritik olan Özel Karakteristikler (ÖK) hakkında derinlemesine bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. Özel Karakteristikler, işlev, performans veya düzenleyici uygunluk üzerindeki etkileri nedeniyle özel dikkat gerektiren bir bileşenin veya sürecin temel özellikleridir. Bu kursun sonunda katılımcılar, ÖK’leri tanıma, yönetme ve kontrol etme konularında yetkin olacaklar ve genel ürün kalitesini ve güvenilirliğini artırmak için bu becerileri kullanabileceklerdir.
Kimler Katılmalı?
• Kalite mühendisleri ve yöneticileri
• Tasarım mühendisleri
• Proses mühendisleri
• Üretim sorumluları
• Uygunluk ve düzenleme uzmanları
• Otomotiv ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi veya kalite güvencesi ile ilgilenen herkes
Kurs İçeriği:

 1. Özel Karakteristiklere Giriş:
 • Otomotiv kalitesinde Özel Karakteristiklerin tanımı ve önemi
 • Özel Karakteristik Türleri: Kritik, Önemli ve Anahtar
 1. Özel Karakteristiklerin Tanımlanması:
 • Tasarım ve süreçte ÖK’leri tanımlama kriterleri
 • Tanımlama için araçlar ve yöntemler, FMEA ve Kontrol Planları gibi
 1. ÖK’lerin Belgelenmesi ve İletişimi:
 • ÖK’leri etkili bir şekilde belgeleme yöntemleri
 • Tüm paydaşlara ÖK’lerin açık iletilmesini sağlama
 1. Tasarımda ÖK’lerin Yönetilmesi:
 • ÖK’leri ürün tasarımı ve geliştirmeye entegre etme
 • Performans, güvenlik ve uygunluk arasındaki dengeyi sağlama
 1. Üretimde ÖK’lerin Yönetilmesi:
 • Üretimde ÖK’leri kontrol etme ve izleme teknikleri
 • Süreç yeteneği ve tutarlılık sağlama
 1. ÖK’ler ve Düzenleyici Uygunluk:
 • ÖK’lerin düzenleyici sonuçlarını anlama
 • Uluslararası standartlara ve müşteri gereksinimlerine uygunluğu sağlama
 1. ÖK Yönetimi için Kalite Araçları:
 • ÖK’leri yönetmek için SPC, MSA ve PPAP gibi araçları kullanma
 • ÖK yönetimi için sürekli iyileştirme stratejileri
 1. Örnek Olaylar ve En İyi Uygulamalar:
 • ÖK’leri etkili bir şekilde yönetme konusundaki gerçek dünya örnekleri
 • Endüstri liderlerinden alınan en iyi uygulamalar ve dersler
  Kursun Avantajları:
  • Artırılmış Ürün Güvenliği ve Güvenilirliği: Ürünlerinizin kritik özelliklerinin tüm güvenlik ve performans gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
  • Uygunluk Riskinin Azaltılması: Pahalı geri çağırmaları ve itibar kaybını önlemek için düzenleyici gereksinimleri anlayın ve karşılayın.
  • İletişimin İyileştirilmesi: Tasarım, mühendislik ve üretim ekipleri arasındaki daha iyi anlayışı ve işbirliğini destekleyin.
  • Müşteri Memnuniyetinin Artırılması: Kalite ve performans açısından müşteri beklentilerini sürekli olarak karşılayan ürünler sunun.

  Sertifikasyon:
  Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar otomotiv kalite yönetiminde Özel Karakteristikleri yönetme konusundaki yeterliliklerini belgeleyen bir sertifika alacaklardır.
  Bu kurs, ürün kalitesinin ve güvenliğinin en yüksek seviyede sağlanmasından sorumlu olan otomotiv endüstrisi profesyonelleri için hayati önem taşımaktadır. Kurs, ÖK’leri ürün yaşam döngüsü boyunca etkili bir şekilde yönetmek için gereken bilgi ve araçları sağlar. Katılımcılar, ÖK’leri tanımlama, belgeleme ve kontrol etme konularında net bir anlayışla kursu tamamlayacaklar ve bu da ürün performansı, müşteri memnuniyeti ve düzenleyici uygunluk açısından iyileşmeye yol açacaktır. Bu kursun sağladığı becerilerle profesyoneller, organizasyonlarının kalite ve mükemmeliğe olan taahhütlerine önemli katkılarda bulunabileceklerdir.