Skip to main content

IATF Standartlarının Şirket Süreçlerine Entegrasyonu

Bu kurs, katılımcılara IATF 16949 standardını etkili bir şekilde şirket süreçlerine nasıl entegre edeceklerini kapsamlı bir şekilde anlatmayı amaçlamaktadır. Kurs, standartın uygulanmasının temel adımları, işin çeşitli yönlerine etkisi konusunda anlayış kazandırmayı ve IATF 16949’un katı gereksinimlerini karşılayan bir kalite yönetim sistemi için sorunsuz bir geçiş sağlamayı hedeflemektedir.

Kurs Genel Bakışı:
Bu kurs, katılımcılara IATF 16949 standardını etkili bir şekilde şirket süreçlerine nasıl entegre edeceklerini kapsamlı bir şekilde anlatmayı amaçlamaktadır. Kurs, standartın uygulanmasının temel adımları, işin çeşitli yönlerine etkisi konusunda anlayış kazandırmayı ve IATF 16949’un katı gereksinimlerini karşılayan bir kalite yönetim sistemi için sorunsuz bir geçiş sağlamayı hedeflemektedir.
Kimler Katılmalı?
• Kalite standartlarını uygulamaktan sorumlu üst yönetim ve karar vericiler
• IATF 16949’a geçiş sürecine dahil olan kalite yöneticileri ve profesyoneller
• Çeşitli departmanlardaki süreç sahipleri ve yöneticileri
• Otomotiv endüstrisi içinde kalite yönetim sistemi planlama, uygulama veya sürdürme süreçlerine dahil olan herkes
Kurs İçeriği:

 1. IATF 16949’a Giriş:
 • IATF 16949 standardının genel bir bakışı ve otomotiv endüstrisindeki önemi
 • Standartın şirketinizde uygulanmasının avantajları
 1. IATF 16949 Gereksinimlerinin Anlaşılması:
 • IATF 16949’un temel gereksinimlerinin ve maddelerinin detaylı açıklaması
 • Bu gereksinimlerin işinizin farklı alanlarına etkisi
 1. Başlangıç Değerlendirmesi ve Boşluk Analizi:
 • Süreçlerinizin mevcut durumunu anlamak için başlangıç değerlendirmesi yapma
 • Adreslenmesi gereken alanları belirlemek için boşluk analizi yapma
 1. Uygulama Planı Geliştirme:
 • IATF 16949’u şirket süreçlerinize entegre etmek için kapsamlı bir plan geliştirme stratejileri
 • Gerçekçi zaman çizelgeleri, kilometre taşları ve sorumlulukları belirleme
 1. Kaynak Tahsisi ve Yönetimi:
 • Başarılı uygulama için gerekli kaynakları tanımlama ve tahsis etme
 • İnsan, finansal ve altyapı kaynaklarını etkili bir şekilde yönetme
 1. Kurs ve Yetkinlik Geliştirme:
 • Tüm çalışanların kalite yönetim sistemi içindeki rollerini anladığından emin olmak için bir kurs planı oluşturma
 • Çalışanların IATF 16949 gereksinimlerini karşılayacak şekilde yetkinliklerini artırma
 1. Belgeleme ve Kayıt Tutma:
 • IATF 16949 gereksinimlerine uygun bir belgeleme sistemi oluşturma
 • Kayıtları tutma ve erişilebilirliği sağlama en iyi uygulamaları
 1. Süreç Optimizasyonu ve Kontrol:
 • Mevcut süreçleri gözden geçirme ve standart gereksinimlerini karşılamak için optimize etme
 • Sürekli kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için kontrolleri uygulama
 1. İzleme, Ölçme ve Sürekli İyileştirme:
 • Süreç performansını izlemek ve ölçmek için mekanizmalar oluşturma
 • Sürekli iyileştirme teknikleri ve uyumun sürdürülmesi
 1. Sertifikasyona Hazırlık:
  • Sertifikasyon sürecini anlama ve ilk denetim için hazırlık yapma
  • Başarılı bir denetim ve sertifikasyon elde etme ipuçları
 2. Örnek Olaylar ve İnteraktif Atölyeler:Başarılı IATF 16949 uygulamasının gerçek dünya örnekleriKavramları kendi şirketinizin bağlamına uygulamak için interaktif atölyeler
  Kursun Avantajları:
  • Pratik Uygulama Stratejisi: Şirket süreçlerinize IATF 16949’u nasıl entegre edeceğinize dair net, pratik bir strateji kazanın.
  • Kalite Yönetimini Artırma: Yüksek IATF 16949 standartlarına uyum sağlamak için kalite yönetim sisteminizi nasıl geliştireceğinizi anlayın.
  • İş Süreçlerini İyileştirme: Standart, çeşitli iş süreçlerini nasıl iyileştirebileceğinizi öğrenerek verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırabilir.
  • Sertifikasyon Hazırlığı: Organizasyonunuzu başarılı bir IATF 16949 sertifikasyon denetimine hazırlayın.
  Sertifikasyon:
  Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, IATF 16949 standardı bağlamında “IATF Standartlarının Şirket Süreçlerine Entegrasyonu Kursu” tamamlama sertifikası alacaklardır.
  Bu kurs, otomotiv endüstrisinde kalite yönetim sistemini IATF 16949 standardına uygun olarak uygulamak veya geliştirmek isteyen organizasyonlar için kritik öneme sahiptir. Kurs, standartın gereksinimlerinin kapsamlı bir anlayışını sağlamayı ve şirket süreçlerineentegrasyon için pratik bir yol haritası sunmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, bu kursu tamamladıktan sonra standartı etkili bir şekilde uygulama, kalite yönetim uygulamalarını geliştirme ve sertifikasyona hazırlık yapma bilgi ve araçlarına sahip olacaklar. Bu kursun kazandırdığı içgörülerle, profesyoneller ve organizasyonlar, IATF 16949 sertifikasyonu ve sürekli kalite iyileştirme yolculuğuna başarılı bir şekilde adım atmaya hazır olacaklar.