Skip to main content

IATF İçin Denetçi Yeterliliğine Genel Bakış

Bu kurs, katılımcılara IATF 16949 standardı bağlamında dış denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzlukları etkili bir şekilde yönetme konusunda derinlemesine bilgi ve pratik beceriler sunmayı amaçlamaktadır. Kurs, IATF 16949 gereksinimlerine uygun başarılı bir sertifikasyonu ve sürekli uygunluğun sağlanmasını garanti etmek için uygunsuzlukları ele alma, çözme ve önleme konusunda etkili stratejilerle katılımcıları donatmayı hedeflemektedir.

Kurs Genel Bakışı:
Bu kurs, katılımcılara IATF 16949 standardı bağlamında dış denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzlukları etkili bir şekilde yönetme konusunda derinlemesine bilgi ve pratik beceriler sunmayı amaçlamaktadır. Kurs, IATF 16949 gereksinimlerine uygun başarılı bir sertifikasyonu ve sürekli uygunluğun sağlanmasını garanti etmek için uygunsuzlukları ele alma, çözme ve önleme konusunda etkili stratejilerle katılımcıları donatmayı hedeflemektedir.

Kimler Katılmalı?

 • Kalite yöneticileri ve uzmanları
 • İç denetçiler ve denetim ekibi üyeleri
 • Süreç sahipleri ve yöneticiler
 • IATF 16949 sertifikasyon sürecine dahil olan veya denetim bulgularını ele almakla sorumlu olan herkes

Kurs İçeriği:

 1. IATF 16949 Denetim ve Sertifikasyonun Anlaşılması:
 • IATF 16949 standardı ve sertifikasyon sürecinin genel bakışı
 • Otomotiv endüstrisinde dış denetimlerin rolü ve beklentileri
 1. Uygunsuzlukların Tanımlanması:
 • Bir dış denetim sırasında farklı türdeki uygunsuzlukları tanıma
 • Uygunsuzlukların sertifikasyon ve uygunluk üzerindeki etkilerinin anlaşılması
 1. Uygunsuzluklara Etkili Yanıt:
 • Uygunsuzluklara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verme stratejileri
 • Uygunsuzlukların temel nedenlerini ele almak için yapılandırılmış bir yaklaşım geliştirme
 1. Kök Neden Analizi Teknikleri:
 • Uygunsuzlukların temel nedenlerini tanımlamak için kök neden analizi araçlarının uygulanması
 • 5 Neden, Balık Kılçığı Diyagramı ve FMEA gibi teknikler
 1. Düzeltici Faaliyet Planlama ve Uygulama:
 • Uygunsuzlukları çözmek için düzeltici faaliyet planları geliştirme ve uygulama
 • Faaliyetlerin etkili olduğundan ve tekrarlanmasını önlediğinden emin olma
 1. Belgeleme ve Raporlama:
 • Uygunsuzlukların, kök neden analizinin ve düzeltici faaliyetlerin uygun bir şekilde belgelenmesi
 • Sertifikasyon kurumlarına ve denetçilere etkili iletişim
 1. İzleme ve Takip:
 • Düzeltici faaliyetlerin zaman içinde etkinliğini izleme
 • Takip denetimleri için hazırlık yapma ve sürekli iyileşmeyi gösterme
 1. Önleyici Stratejiler ve En İyi Uygulamalar:
 • Uygunsuzlukların gelecekteki denetimleri önlemek için proaktif önlemler
 • IATF 16949 ile sürekli uygunluğu sürdürmek için en iyi uygulamalar
 1. Vaka Çalışmaları ve Gerçek Dünya Senaryoları:
 • Uygunsuzluk yönetimi ile ilgili gerçek dünya örneklerinin analizi
 • Başarılı çözümlerden öğrenilen dersler ve görüşler

Kursun Avantajları:

 • Dış denetimler sırasında uygunsuzlukları etkili bir şekilde yönetme ve yanıtlama konusunda kapsamlı bilgi edinme
 • Sürekli IATF 16949 standartlarına uyum sağlama stratejilerini öğrenme
 • Kök nedenleri ele alarak tekrarlanmasını önleyen düzeltici faaliyetleri uygulama becerileri kazanma
 • Başarılı IATF 16949 sertifikasyonu ve yeniden sertifikasyon olasılığını artırma

Sertifikasyon:
Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, “IATF 16949 Denetim ve Sertifikasyon Süreci Kapsamında Dış Denetim Uygunsuzluk Yönetimi” sertifika alacaktır.

Kursun Önemi:
Bu kurs, otomotiv endüstrisinde kalite yönetimi ve denetim süreçleriyle ilgilenen profesyoneller için özellikle IATF 16949 sertifikasyonunu hedefleyenler için önemlidir. Katılımcılar, mevcut sorunları ele almaktan ziyade gelecekteki denetimler için önleyici önlemler uygulamak için gerekli becerilere ve bilgiye sahip olacaklar. Bu kursun kazandırdığı içgörüler, profesyonelleri dış denetimlerde ve IATF 16949 sertifikasyonunda başarıya ulaştırmak için donatmaktadır.