Skip to main content

Dış Denetim Uygunsuzluk Yönetimi

Bu kurs, otomotiv endüstrisinde kalite yönetim sistemlerinin küresel standardı olan IATF 16949 standardında belirtilen yönetim süreçleri ve liderlik sorumlulukları hakkında katılımcılara kapsamlı bir anlayış sağlamayı amaçlar. Kurs, katılımcılara, kalite yönetim sistemlerini yönlendirmek, desteklemek ve geliştirmek için gereken bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefler. Bu sayede, IATF 16949’un sıkı gereksinimleriyle uyum sağlanır ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

Yönetim Süreçleri Kursu

Kurs Genel Bakışı:
Bu kurs, otomotiv endüstrisinde kalite yönetim sistemlerinin küresel standardı olan IATF 16949 standardında belirtilen yönetim süreçleri ve liderlik sorumlulukları hakkında katılımcılara kapsamlı bir anlayış sağlamayı amaçlar. Kurs, katılımcılara, kalite yönetim sistemlerini yönlendirmek, desteklemek ve geliştirmek için gereken bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefler. Bu sayede, IATF 16949’un sıkı gereksinimleriyle uyum sağlanır ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

Kimler Katılmalı?

 • IATF 16949 sertifikasyonunu hedefleyen organizasyonlardaki üst düzey yönetim ve karar vericiler
 • Kalite yönetim sistemlerini denetlemekten sorumlu kalite yöneticileri ve profesyonelleri
 • Kalite yönetimine dahil olan süreç sahipleri ve bölüm yöneticileri
 • IATF 16949’daki yönetim sorumluluklarını ve süreçlerini anlamak isteyen herkes

Kurs İçeriği:

 1. IATF 16949 ve Yönetim Sorumluluğuna Giriş:
 • IATF 16949 standardının genel bir bakışı ve otomotiv endüstrisindeki önemi
 • Yönetimin kalite yönetim sisteminin başarısındaki kritik rolünün anlaşılması
 1. Liderlik ve Taahhüt:
 • IATF 16949’da liderlik ve taahhüt gereksinimlerinin incelenmesi
 • Üst yönetimin kalite yönetim sistemine liderlik ve taahhüt göstermesi için stratejiler
 1. Kalite Politikası ve Hedefleri:
 • Organizasyonel hedeflerle uyumlu bir kalite politikası geliştirme ve iletişim kurma
 • Ölçülebilir kalite hedefleri belirleme ve bunların her seviyede anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlama
 1. Organizasyonel Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler:
 • Kalite yönetim sistemini desteklemek için organizasyon içinde rolleri, sorumlulukları ve yetkileri tanımlama
 • Beklentilerin açık iletişimini ve anlaşılmasını sağlama
 1. Risk Temelli Düşünce ve Stratejik Planlama:
 • Risk temelli düşünceyi stratejik planlama ve karar verme süreçlerine dahil etme
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için riskleri ve fırsatları tanımlama ve ele alma
 1. Müşteri Odaklılık ve Memnuniyet:
 • Müşteri gereksinimlerini anlama ve memnuniyeti artırmak için yönetme
 • Müşteri memnuniyeti ve geri bildirimini izlemek ve ölçmek için süreçler uygulama
 1. Değişim Yönetimi:
 • Organizasyon içindeki değişimleri kalite yönetim sisteminin bütünlüğünü korumak için etkili bir şekilde yönetme
 • Beklenmeyen sonuçları önlemek için değişiklikleri planlama ve kontrol etme
 1. Performans Değerlendirme ve İzleme:
 • Kalite yönetim sisteminin izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve değerlendirmesi için süreçler oluşturma
 • Performans verilerini karar verme ve iyileştirmeler için kullanma
 1. İç İletişim ve Farkındalık:
 • Kalite yönetim sistemi ve performansı hakkında etkili iç iletişimi sağlama
 • Çalışanların nasıl katkı sağladığını anlamalarını ve kalite yönetim sistemine nasıl katkıda bulunabileceklerini sağlama
 1. Yönetim İncelemesi:
  • Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek için yönetim incelemelerini planlama ve gerçekleştirme
  • Yönetim incelemesi süreci aracılığıyla sürekli iyileştirmeyi sağlama
 2. Vaka Çalışmaları ve En İyi Uygulamalar:
  • IATF 16949 sertifikalı şirketlerde başarılı yönetim süreçlerinin gerçek dünya örnekleri
  • Etkili yönetim için öğrenilen dersler ve en iyi uygulamaların tartışılması

Kursun Avantajları:

 • Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi: IATF 16949’da bir QMS’i yönetme konusundaki liderlik rolleri ve sorumluluklarına derinlemesine bir anlayış geliştirin.
 • Stratejik QMS Yönetimi: Kalite yönetim sisteminin daha iyi performans ve müşteri memnuniyeti için stratejik olarak nasıl yönetileceğini öğrenin.
 • Etkili Karar Verme: Bilgi ve performans metriklerini bilinçli kararlar ve stratejik planlama için nasıl kullanacağınıza dair içgörüler kazanın.
 • Organizasyonel Uyum: Tüm organizasyonun kalite hedefleri ile uyumlu olduğundan ve bunlara tamamen dahil olduğundan emin olun.

Sertifika:

 • Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara, IATF 16949 standardı bağlamında Yönetim Süreçleri Kursu tamamlama sertifikası verilecektir.

Bu kurs, kalite yönetim sisteminizi IATF 16949 standardına uygun bir şekilde uygulamak veya geliştirmek isteyen organizasyonlardaki liderler ve yöneticiler için kritiktir. Kurs, başarılı bir QMS’yi yönlendirmek için gereken yönetim sorumlulukları ve süreçlerini etkili bir şekilde anlamalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Katılımcılar, kursu bitirdiklerinde, organizasyonlarının kalite yönetimi uygulamalarını etkili bir şekilde yönetmek, desteklemek ve geliştirmek için gereken bilgi ve araçlara sahip olacaklar. IATF 16949 gereksinimleri ile uyumlu olacak şekilde ve sürekli iyileştirmeyi teşvik ederek. Bu kursun kazandırdığı içgörülerle profesyoneller, organizasyonlarını rekabetçi otomotiv endüstrisinde kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti konularında mükemmeliğe doğru yönlendirmek için iyi donatılmış olacaklar.