Skip to main content

Dış Denetim Sürecine Genel Bakış (3. Taraf)

Bu kurs, katılımcılara otomotiv endüstrisindeki kalite yönetim sistemleri için küresel standart olan IATF 16949 standardıyla ilgili olarak üçüncü taraf harici denetim sürecinin kapsamlı bir genel bakışını sunmayı amaçlamaktadır. Kurs, katılımcılara IATF 16949 sertifikasyonu için üçüncü taraf denetimlerin yürütülmesindeki adımları, metodolojileri ve en iyi uygulamaları anlama konusunda bilgi sağlamayı hedeflemektedir.

Kurs Genel Bakışı:
Bu kurs, katılımcılara otomotiv endüstrisindeki kalite yönetim sistemleri için küresel standart olan IATF 16949 standardıyla ilgili olarak üçüncü taraf harici denetim sürecinin kapsamlı bir genel bakışını sunmayı amaçlamaktadır. Kurs, katılımcılara IATF 16949 sertifikasyonu için üçüncü taraf denetimlerin yürütülmesindeki adımları, metodolojileri ve en iyi uygulamaları anlama konusunda bilgi sağlamayı hedeflemektedir.
Kimler Katılmalı?
• Potansiyel ve mevcut 1/2. taraf denetçiler
• Harici denetim sürecini anlamak isteyen kalite yöneticileri ve profesyoneller
• Organizasyonlarını IATF 16949 sertifikasyonu için hazırlayan bireyler
• Kalite yönetim sistemleri için üçüncü taraf denetim sürecini anlamak isteyen herkes
Kurs İçeriği:

 1. IATF 16949 ve Üçüncü Taraf Denetimi Anlama:
 • IATF 16949 standardının genel bir bakışı ve otomotiv endüstrisindeki önemi
 • Üçüncü taraf denetimlerinin sertifikasyon sürecindeki rolü, amaçları ve önemi
 1. Üçüncü Taraf Denetim Döngüsü:
 • Planlamadan sertifikasyona kadar olan üçüncü taraf denetim döngüsünün detaylı bir incelemesi
 • Sertifikasyon, gözetim ve yeniden sertifikasyon denetimlerinin aşamalarını anlama
 1. Denetim Planlama ve Hazırlık:
 • Kapsamlı denetim planlaması için stratejiler, kapsamı, amaçları ve kriterleri tanımlama
 • Denetim kontrol listeleri oluşturma ve gerekli belgeleri ve kayıtları anlama
 1. Denetim Yapma:
 • Sahada üçüncü taraf denetimleri yapma için en iyi uygulamalar, açılış toplantıları, kanıt toplama ve mülakat teknikleri
 • Uyumsuzlukları ve potansiyel iyileştirme alanlarını tanımlama ve belgeleme
 1. Denetim Raporlama:
 • Denetim bulgularını açık ve öz bir şekilde belgeleme teknikleri
 • Değer ve bilgi sağlayan denetim raporları hazırlama ve sunma
 1. Denetim Sonrası Faaliyetler:
 • Düzeltici faaliyet planları ve etkinlik doğrulama dahil olmak üzere sonrası denetim sürecini yönetme
 • Sertifikasyon kararlarıyla başa çıkma ve sürekli uyumu sürdürme
 1. Denetçi Nitelikleri ve Etik Kurallar:
 • Üçüncü taraf denetçiler için temel nitelikler ve beceriler, nesnellik, etik davranış ve karar alma dahil
 • Üçüncü taraf bir denetçinin etik ve mesleki sorumluluklarını anlama
 1. Ortak Zorluklar ve Çözümleri:
 • Üçüncü taraf denetimler sırasında karşılaşılan yaygın zorlukları tartışma ve bunları aşma stratejileri
 • Pratik çözümleri ve en iyi uygulamaları vurgulayan vaka çalışmaları
 1. Endüstri Değişikliklerini Takip Etme:
 • IATF 16949 standardındaki, denetim tekniklerindeki ve endüstri en iyi uygulamalarındaki değişiklikleri takip etme
 • Üçüncü taraf denetçiler için sürekli öğrenme ve gelişim fırsatları
 1. İnteraktif Soru-Cevap ve Tartışma:
  • Katılımcıların soru sorma, deneyimlerini paylaşma ve gerçek hayat senaryolarını tartışma fırsatı bulacağı açık forum
  • Üçüncü taraf denetim ilkelerinin anlayışını ve uygulanmasını derinleştirmek için kolaylaştırılan tartışmalar
   Kursun Avantajları:
   • Denetim Bilgisinin Derinlemesine Anlaşılması: IATF 16949 sertifikasyonu için üçüncü taraf harici denetim sürecini tam anlamıyla anlayın.
   • Denetim Becerilerinin Geliştirilmesi: Etkili ve değer ekleyen üçüncü taraf denetimleri yapmak için gerekli becerileri ve bilgiyi geliştirin.
   • Sertifikasyon İçgörüsü: Bir denetçinin perspektifinden IATF 16949 sertifikasyon sürecinin inceliklerini anlayın.
   • Mesleki Gelişim: Otomotiv endüstrisinde üçüncü taraf denetçi olarak yeteneklerinizi ve güvenilirliğinizi artırın.

   Sertifikasyon:
   Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, “Harici Denetim Sürecinin Genel Bakışı (3. Taraf) Kursu” tamamlama sertifikası alacaklardır. Bu kurs, IATF 16949 sertifikasyonu için üçüncü taraf harici denetim sürecini anlamak veya rolünü geliştirmek isteyen bireyler için hayati öneme sahiptir. Kurs, katılımcıların üçüncü taraf denetimlerini etkili bir şekilde planlamaları, yürütmeleri, raporlamaları ve takip etmeleri için iyi bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak için kapsamlı bir genel bakış sunar. Katılımcılar, üçüncü taraf denetim döngüsünü daha iyi anlama, değer ekleyen denetimler yapma becerilerini kazanma ve organizasyonlarının IATF 16949 sertifikasyonunu elde etme ve sürdürme konusundaki bilgiyi edinerek kurs sonunda ayrılacaklardır. Bu kursun kazandırdığı içgörülerle, profesyoneller otomotiv endüstrisinde kalite ve uyuma katkıda bulunmaya hazır hale geleceklerdir.